Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Južne Koreje

Od 2011. trgovinski sporazum između EU-a i Južne Koreje ukinuo je carine na gotovo sve proizvode. Njime su uklonjene i mnoge druge prepreke izvozu proizvoda iz EU-a, kao što su automobili, farmaceutski proizvodi, elektronika i kemikalije. Mnoge usluge između EU-a i Južne Koreje otvorene su i za ulagače i za trgovinu poduzeća.

Kratak pregled sporazuma

Od 2011. trgovinskim sporazumom između EU-a i Južne Koreje ukinute su carine na gotovo sve proizvode (98,7 %), uključujući proizvode ribarstva i poljoprivredne proizvode. Uklonila je i necarinske prepreke izvozu ključnih proizvoda iz EU-a u Južnu Koreju, kao što su automobili, farmaceutski proizvodi, elektronika i kemikalije. Među ostalim, tržišta usluga u EU-u i Južnoj Koreji uglavnom su se otvorila poduzećima i ulagačima.

 

U prvih pet godina sporazuma izvoz iz EU-a u Južnu Koreju povećao se za 55 %, europska su poduzeća uštedjela 2,8 milijardi EUR u smanjenim carinskim pristojbama, a trgovina robom između EU-a i Južne Koreje dosegla je rekordnu razinu od više od 90 milijardi EUR.

Dogovor

 • ukidaju se carine i druge prepreke trgovini, a poduzećima na objema stranama olakšava se izvoz i uvoz
 • pojednostavnjuju papirologiju i pojednostavnjuju tehnički propisi, carinski postupci, pravila o podrijetlu i zahtjevi u pogledu ispitivanja proizvoda
 • potiče trgovinske usluge u ključnim sektorima kao što su telekomunikacije, usluge zaštite okoliša, pomorski promet te financijske i pravne usluge
 • poboljšava zaštitu prava intelektualnog vlasništva u Južnoj Koreji i prepoznaje velik broj oznaka zemljopisnog podrijetla za visokokvalitetne europske prehrambene proizvode na korejskom tržištu
 • omogućuje vašem poduzeću podnošenje ponuda za natječaje za javnu nabavu u Južnoj Koreji
 • pruža bolju zaštitu vaših bilateralnih ulaganja

 

Brze činjenice o trgovini između EU-a i Južne Koreje

 • Južna Koreja osmo je najveće izvozno odredište EU-a za izvoz robe, a EU je treće najveće izvozno tržište za Južnu Koreju
 • najvažniji su izvoz proizvoda iz EU-a u Južnu Koreju strojevi i uređaji, prijevozna oprema i kemijski proizvodi.
 • EU ima znatnu trgovinu uslugama s Južnom Korejom
 • EU je najveći strani izravni ulagač u Južnu Koreju

Tko može izvoziti iz EU-a na temelju sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Južne Koreje?

Ako je vaše društvo registrirano u državi članici EU-a i ako ste dobili valjanu carinsku deklaraciju i, prema potrebi, izvoznu dozvolu, možete izvoziti u skladu s tim sporazumom.

Tarife

Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Južne Koreje ukida se 98,7 % carina na trgovinu robom.

Evo nekih koristi za izvoznike iz EU-a

 • strojevi i uređaji ostvaruju najveću uštedu na carini, s dobicima od gotovo 450 milijuna EUR
 • kemijski sektor drugi je najveći korisnik s uštedama na carini u iznosu od 175 milijuna EUR
 • gotovo sav poljoprivredni izvoz iz EU-a, kao što su svinjetina, vino i viski, ima bescarinski pristup južnokorejskom tržištu, a postoje vrijedne bescarinske kvote za proizvode kao što je sir
 • u ostalim industrijskim sektorima
  • 93 % carina na izvoz tekstilnih proizvoda nestalo je
  • za staklo je ukinuto 85 % carina
  • za kožu i krzno 84 %
  • obuća 95 %
  • željezo i čelik 93 %
  • optički instrumenti 91 %

 

Carinsku tarifu koja se primjenjuje na vaš proizvod pronađite na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

Pravila o podrijetlu

U ovom se odjeljku uvode glavna pravila o podrijetlu i postupci u vezi s podrijetlom iz trgovinskog sporazuma.

Podrijetlo je „ekonomsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravila o podrijetlu

Vaš proizvod mora biti u skladu s određenim pravilima kojima se dokazuje njegovo podrijetlo kako bi ostvario pravo na povlaštenu stopu.

Gdje mogu pronaći pravila?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Protokolu o definiciji „proizvoda s podrijetlom” i načinu administrativne suradnje iz Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Južne Koreje (SL L 127, 14.5.2011., str. 1344.).

Je li moj proizvod podrijetlom iz EU-a ili Južne Koreje?

Da bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinsku stopu u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Južne Koreje, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Južne Koreje. Smatra se da je proizvod podrijetlom iz EU-a ili Južne Koreje ako je

 • u cijelosti dobiveni u EU-u ili Južnoj Koreji ili
 • proizvedena isključivo od materijala podrijetlom iz EU-a ili Južne Koreje ili
 • proizveden u EU-u ili Koreji uporabom materijala bez podrijetla, pod uvjetom da su ti materijali podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi ispunjavanjem pravila za pojedine proizvode iz Priloga II.

Vidjeti Prilog I. „Uvodne napomene” pravilima o podrijetlu za određene proizvode.

Vidjeti Prilog II.a za alternativna pravila za pojedinačne proizvode za određene proizvode.

 

Posebna pravila za svoj proizvod možete pronaći na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

 

Primjeri glavnih vrsta pravila za pojedinačne proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i konačnog proizvoda, na primjer proizvodnje papira (usklađeni sustav, poglavlje 48.) od celuloze bez podrijetla (poglavlje 47. Harmoniziranog sustava)
 • posebne aktivnosti – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnoj odjeći i kemijskom sektoru

Proizvod također mora ispunjavati sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju (na primjer nedostatnu obradu ili preradu, pravilo o izravnom prijevozu). Postoje i neke dodatne fleksibilnosti koje će vam pomoći u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode (na primjer, tolerancija ili kumulacija).

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedinačne proizvode

Predviđena je dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo da se uskladite s pravilima za pojedine proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Odstupanja

Pravilom o toleranciji proizvođačima se omogućuje da upotrebljavaju materijale bez podrijetla u vrijednosti do 10 % cijene franko tvornica koji su obično zabranjeni posebnim pravilom za određeni proizvod.

 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla navedenih u pravilima za pojedine proizvode.
 • Posebna odstupanja primjenjuju se na tekstile i odjeću razvrstane u poglavljima od 50. do 63. Harmoniziranog sustava koji su uključeni u napomene 5. i 6. Priloga 1. Uvodne napomene uz popis u Prilogu II.
Zbrajanje

Sporazumom se omogućuje i bilateralna kumulacija. Materijali podrijetlom iz Južne Koreje mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda u EU-u i obrnuto.

Drugi zahtjevi

Vaš proizvod mora ispunjavati i sve ostale primjenjive zahtjeve Protokola (kao što su nedostatna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu).

Pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Južnu Koreju (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Pretovar ili privremeno skladištenje u trećoj zemlji dopušteno je ako proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom i ne prolaze druge postupke osim

 • istovar
 • ponovno punjenje
 • bilo koji drugi postupak namijenjen očuvanju proizvoda u dobrom stanju

Dokaz o izravnom prijevozu mora se podnijeti carinskim tijelima zemlje uvoznice.

Povrat carina

U skladu sa Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Koreje moguće je dobiti povrat carina koje su prethodno plaćene na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda koji se izvozi po povlaštenoj tarifi.

Uključen je poseban mehanizam za rješavanje potencijalnog povećanja inozemne nabave od strane korejskih proizvođača.

Postupci u vezis podrijetlom

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci su utvrđeni u odjeljku B Protokola o pravilima o podrijetlu sporazuma. U njima se objašnjava, primjerice, kako

 • deklariranje podrijetla proizvoda
 • kako bi se potraživale preferencije
 • carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda

Kako zatražiti povlaštenu cijenu

U odjeljku B Protokola o pravilima o podrijetlu iz sporazuma utvrđuju se postupci s podrijetlom povezani sa zahtjevom za povlaštenu tarifu i provjerom koju provode carinska tijela.

Uvoznici mogu zatražiti povlašteno tarifno postupanje na temelju izjave o podrijetlu koju je dostavio izvoznik.

Izjava o podrijetlu

Dokaz o podrijetlu nije potreban ako ukupna vrijednost proizvoda ne premašuje

 • za uvoz u EU 500 EUR u slučaju malih paketa ili 1200 EUR za osobnu prtljagu
 • za uvoz u Koreju 1000 USD u slučaju malih paketa ili 1000 USD za osobnu prtljagu
Osobna izjava izvoznika

Izvoznici mogu samo izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili Južne Koreje ispunjavanjem izjave o podrijetlu. Izjava se može ispuniti

 • ovlašteni izvoznik ili
 • bilo koji izvoznik pod uvjetom da ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi 6000 EUR

Izjavu o podrijetlu ne može izdati ovlašteno tijelo, a obrazac EUR.1 ne prihvaća se kao dokaz o podrijetlu.

Ovlašteni izvoznici

Carinska tijela zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika koji izvozi proizvode na temelju trgovinskog sporazuma da sastavlja izjave o podrijetlu za proizvode bez obzira na njihovu vrijednost. Izvoznik mora carinskim tijelima pružiti dostatna jamstva da se status proizvoda s podrijetlom i ispunjavanje svih ostalih zahtjeva sporazuma (Protokola) može provjeriti. Carinska tijela mogu opozvati status ovlaštenog izvoznika u slučaju zlouporabe.

Što bi trebala sadržavati izjava o podrijetlu?
 • kako biste sastavili izjavu o podrijetlu, na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi trebali biste upisati, pečatirati ili ispisati sljedeću izjavu: „Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) izjavljuje da su, osim ako je drukčije jasno naznačeno, ovi proizvodi... povlaštenog podrijetla”
 • izjava o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem od službenih jezika EU-a ili na korejskom jeziku i nalazi se u Prilogu III.)
 • izjavu o podrijetlu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, oslobođeni ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da preuzimate punu odgovornost za sve izjave koje vas identificiraju.
Podnošenje i valjanost
 • izjavu o podrijetlu može sastaviti izvoznik pri izvozu proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza pod uvjetom da je podnesena u stranci uvoznici najkasnije dvije godine ili nakon razdoblja navedenog u zakonodavstvu stranke uvoznice nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.
 • trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom zajedno sa svojom izjavom o podrijetlu
 • izjava o podrijetlu vrijedi 12 mjeseci od datuma izdavanja

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Južne Koreje temelji se na sljedećim načelima:

 • provjera se temelji na administrativnoj suradnji između carinskih tijela stranke uvoznice i izvozne stranke
 • provjere podrijetla proizvoda provode lokalna carinska tijela. Nisu dopušteni posjeti stranke uvoznice izvozniku, osim kako je predviđeno člankom 27. stavkom 8. Protokola.
 • tijela stranke izvoznice konačno utvrđuju podrijetlo i obavješćuju nadležna tijela stranke uvoznice o rezultatima

Zahtjevi za proizvode

EU i Južna Koreja sada surađuju na tehničkim propisima, postavljanju normi i ocjena sukladnosti kako bi vam olakšali međunarodnu trgovinu. Time ćete osigurati da ne trošite novac i/ili vrijeme u dva ili više postupaka.

Morat ćete poštovati ta pravila kako bi se mogla ocijeniti sukladnost vaših proizvoda s potrebnim tehničkim normama.

Trgovinski sporazum između EU-a i Južne Koreje uključuje četiri posebna sektorska pravila o

 • električne i elektroničke opreme
 • farmaceutski proizvodi/medicinski uređaji
 • motorna vozila i njihovi dijelovi
 • kemikalije

Električne i elektroničke opreme

Sada možete imati koristi od boljeg priznavanja međunarodnih normi i postupaka odobravanja za proizvode u elektroničkoj industriji. To će vam pomoći da uđete u globalne lance opskrbe i proširite svoje poslovanje.

Prije sporazuma od izvoznika elektroničkih uređaja za široku potrošnju i kućanskih aparata iz EU-a u Južnu Koreju zahtijevalo se da u Južnoj Koreji provedu dvostruke i skupe postupke ispitivanja i certificiranja kako bi prodali svoje proizvode. Sada, međutim, možete uživati u poboljšanom regulatornom okruženju za svoje proizvode.

Trgovinskim sporazumom između EU-a i Južne Koreje smanjuju se razlike između zahtjeva za proizvode iz Europe i Južne Koreje usvajanjem istih međunarodnih standarda. Relevantna međunarodna tijela za normizaciju za ovaj sektor uključuju:

Uklanja se potreba za certifikacijom koju provodi neovisna organizacija.

 • U većini slučajeva potrebna vam je samo”izjava dobavljača o sukladnosti” kako biste dokazali sukladnost sa zahtjevima Južne Koreje u pogledu elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) i sigurnosti.
 • time se smanjuju troškovi poslovanja, složenost i administrativno opterećenje. Time se omogućuje da vaši proizvodi uživaju isti tretman u Južnoj Koreji kao i proizvodi iz Južne Koreje kada dođu u EU
 • ako dobavljačeva izjava o sukladnosti mora biti popraćena izvješćima o ispitivanjima, ona može izdati ispitni laboratorij EU-a.

Kad je riječ o električnoj sigurnosti, Južna Koreja ima mogućnost nastaviti zahtijevati certifikaciju treće strane za ograničeni popis od 53 predmeta ako se može dokazati da predstavljaju rizik za ljudsko zdravlje i sigurnost. Oni su utvrđeni u trgovinskom sporazumu u Prilogu 2-B, Dodatku 2-B-3.

Više informacija o izvozu električne i elektroničke opreme možete pronaći ovdje.

 

Posebni električni i elektronički proizvodi obuhvaćeni sporazumom i s njima povezane odredbe nalaze se u Prilogu 2-B Elektroni i njegovim dodacima.

Farmaceutski i medicinski proizvodi

U okviru sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Južne Koreje sva pravila koja se odnose na farmaceutske proizvode i medicinske proizvode moraju se objaviti u ranoj fazi kako bi se poduzećima dalo dovoljno vremena da ih razumiju.

Južna Koreja sada u većoj mjeri priznaje međunarodne standarde i prakse. Sada postoji zajednička definicija farmaceutskih i medicinskih proizvoda u EU-u i Južnoj Koreji.

 

O farmaceutskim i medicinskim proizvodima obuhvaćenima sporazumommožete pročitati ovdje: Prilog 2-D farmaceutski i medicinski proizvodi.

EU i Južna Koreja složili su se da će

 • unaprijed staviti pravila na raspolaganje
 • pružiti razumne mogućnosti za primjedbe
 • u pisanom obliku riješiti važna pitanja iznesena u komentarima
 • omogućiti razuman vremenski razmak između objave pravila i njihova stupanja na snagu

Kad je riječ o određivanju cijena i povratu troškova, obje su se strane složile da će osigurati da

 • postupci, pravila, kriteriji i provedbene smjernice pravedni su, transparentni i razumni te ne diskriminiraju poduzeća iz EU-a
 • kriteriji za donošenje odluka objektivni su i jasni za proizvođače iz EU-a
 • sva su pravila javno dostupna

Motorna vozila

 

Proizvođači iz EU-a više ne moraju proizvoditi automobile posebno za tržište Južne Koreje niti provoditi skupa ispitivanja kako bi dokazali usklađenost sa sigurnosnim standardima.

Južna Koreja sada prihvaća međunarodne standarde UNECE —a ili standarde EU-a kao jednakovrijedne svim glavnim tehničkim propisima Južne Koreje. Ako su vaša vozila u skladu s tim standardima, vaš proizvod ne mora ispunjavati nikakve dodatne zahtjeve za izvoz u okviru trgovinskog sporazuma između EU-a i Južne Koreje.

Južna Koreja sada priznaje ispitivanja provedena u EU-u. Južna Koreja također će priznati da su ugrađeni dijagnostički uređaji EU-a koji su u skladu s normom Euro 6 ekvivalentni južnokorejskim normama.

Više o emisijskim normama možete pročitati ovdje.

 

Detaljne odredbe o motornim vozilima i dijelovima obuhvaćenima sporazumom nalaze se u Prilogu 2-C Motornim vozilima i dijelovima te njegovim dodacima.

Kemikalije

Sporazumom o trgovini štite se pravila i propisi EU-a u kemijskom sektoru te se uvodi suradnja u području regulatorne transparentnosti u područjima kao što su

 • Dobra laboratorijska praksa
 • sustav kvalitete kontrola upravljanja za istraživačke laboratorije i organizacije u pogledu kemijskih (uključujući farmaceutske) nekliničke sigurnosne pretrage
 • Smjernice za ispitivanje kako bi se postigao usklađeniji pristup procjeni kemikalija i upravljanju kemikalijama

 

O kemikalijama obuhvaćenima sporazumommožete pročitati ovdje: Prilog 2.-E Kemikalije.

Kontakti za tehnička pravila i norme u Južnoj Koreji

Korejska agencija za tehnologiju i norme (KATS) utvrđuje i održava južnokorejske norme

 • u vezi s utvrđenim certifikatima, kao što je oznaka korejskog certifikata (KC)
 • mjerni i referentni standardi
 • tehnički propisi.

Korejski registar brodova i Ministarstvo oceana i ribarstva utvrđuju standarde pomorske opreme.

Zdravlje ljudi, životinja i biljaka – zahtjevi SPS-a

EU i Južna Koreja surađuju na priznavanju područja slobodnih od bolesti kako bi se povećala predvidivost za vas kao izvoznika.

Ministarstvo poljoprivrede, prehrane i ruralnih poslova (MAFRA) nadležno je za veterinarske kontrole

 • žive životinje
 • proizvodi životinjskog podrijetla

Agencija za bilje i životinje relevantno je tijelo za analizu rizika od štetnih organizama za određeno bilje.

Nacionalna Mehanizam za razmjenu informacija o biološkoj sigurnosti u Južnoj Koreji pruža informacije i stručno znanje o genetski modificiranim organizmima i služi kao mjesto za razmjenu takvih informacija.

Ministarstvo vanjskih poslova službena je kontaktna točka za upite u vezi s

 • zaštita prirode
 • zabrane ili ograničenja otrovnih kemikalija

Posebna pravila i zahtjeve za svoj proizvod
pronađite na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Tehničke prepreke trgovini

Iako su tehnička pravila važna, ponekad mogu biti prepreka međunarodnoj trgovini i stoga mogu predstavljati veliko opterećenje za vas kao izvoznika.

 • ako mislite da se suočavate s trgovinskom barijerom koja usporava vaše poslovanje ili vas sprječava u izvozu, možete nam reći
 • prijavite što zatvarate izvoz u Južnu Koreju koristeći se internetskim obrascem, a EU će analizirati vašu situaciju i poduzeti odgovarajuće mjere

Obratite nam se 

Dokumenti i postupci carinjenja

Sporazumom se osiguravaju transparentniji i jednostavniji carinski postupci kako bi se olakšala trgovina i smanjili troškovi za poduzeća.

Dokumenti

U vodičima korak po korak opisane su različite vrste dokumenata koje biste trebali pripremiti za carinjenje svojih proizvoda.

Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke od elemenata navedenih u nastavku.

 • ulazna deklaracija
 • carinska uvozna deklaracija
 • deklaracija carinske vrijednosti
 • Trgovački račun (pronađite posebne zahtjeve u pogledu njegova oblika i sadržaja u mojem asistentu za trgovinu)
 • popis pakiranja
 • Uvozne dozvole za određenu robu
 • Potvrde kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje
 • dokaz o podrijetlu — izjava o podrijetlu
 • zračni tovarni list
 • teretnica

Radi veće sigurnosti možete se unaprijed prijaviti i za obvezujuće tarifne informacije i/ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

 

Za detaljne informacije o dokumentima koje trebate predočiti za carinjenje proizvoda obratite se službi My Trade Assistant.

Postupci za dokazivanje i provjeru podrijetla

Za opis načina dokazivanja podrijetla vaših proizvoda za podnošenje zahtjeva za povlaštenu tarifu i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela pogledajte prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu.

Za informacije o carinskom postupku za uvoz i izvoz općenito posjetite Glavnu upravu za oporezivanje i carinsku uniju.

Olakšavanje trgovine

EU i Južna Koreja složili su se da će

 • pojednostavnjenje i racionalizacija graničnih postupaka
 • uskladiti zahtjeve u pogledu dokumentacije i podataka
 • poboljšati sigurnost kontejnera za prijevoz i drugih pošiljaka kada
  • uvezeno u
  • pretovareno
  • provoz kroz Južnu Koreju ili zemlje EU-a

Sporazumom se osniva Carinski odbor koji može raspravljati i riješiti sve razlike u carinskim pitanjima i pitanjima olakšavanja trgovine, uključujući

 • tarifna klasifikacija
 • podrijetlo robe
 • uzajamna administrativna pomoć u carinskim pitanjima

 

Pronađite posebne postupke carinjenja i dokumente za svoj proizvod u mojem asistentu za trgovinu.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Južne Koreje promiče se stroga provedba prava intelektualnog vlasništva od strane carinskih tijela i dopunjuju minimalni standardi iz Sporazuma WTO-a o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS).

Ovdje možete saznati više o prednostima prava intelektualnog vlasništva.

 • sporazumom se štiti autorovo djelo 70 godina nakon njegove smrti
 • umjetnici izvođači i proizvođači fonograma imaju dodatno pravo na jedinstvenu primjerenu naknadu
 • Poduzeća mogu proširiti zaštitu patenata za farmaceutske proizvode uporabom svjedodžbi o dodatnoj zaštiti
 • poseban naglasak stavljen je na krivotvorenu robu

Ovdje možete saznati više o tome kako sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Južne Koreje štiti vaša prava intelektualnog vlasništva.

Europska služba za pomoć u području prava intelektualnog vlasništva nudi službu za pomoć za izravnu potporu u području intelektualnog vlasništva.

Žigovi

Sporazumom o trgovini predviđena su jasna pravila za registraciju žigova u EU-u i Južnoj Koreji. To vam omogućuje da se usprotivite registraciji žiga.

Za provjeru žigova dostupna vam je javna elektronička baza podataka o prijavama i registracijama. U bazi podataka navode se i prava koja se dodjeljuju registriranim i neregistriranim dizajnima.

Kršenje

Što učiniti ako se intelektualno vlasništvo upotrebljava bez dopuštenja?

U trgovinskom sporazumu navode se provedbene mjere u slučaju povreda prava intelektualnog vlasništva, kao što su

 • građanski i upravni postupci
 • kazneni postupci
 • sankcije

Uključuje neke snažnije zaštite autorskih prava i dizajna te se njome provode prava intelektualnog vlasništva na temelju pravila EU-a (kojim se dopunjuje Sporazum WTO-a o TRIPS—u)

Carinski službenici mogu intervenirati na granici ako sumnjaju da se roba kojom se čini povreda prava intelektualnog vlasništva uvozi ili izvozi.

Oznake zemljopisnog podrijetla 

Trgovinskim sporazumom između EU-a i Južne Koreje zaštićene su europske oznake zemljopisnog podrijetla za

 • vina i jaka alkoholna pića
 • poljoprivredni proizvodi i hrana

EU je zaštitio oko 160 oznaka zemljopisnog podrijetla koje smatra komercijalno najvažnijima.

U sporazumu su navedene oznake zemljopisnog podrijetla koje su obuhvaćene dvama prilozima.

Vina i jaka alkoholna pića obuhvaćeni su Prilogom 10-B Sporazumu i uključuju, na primjer:

Champagne, Grappa, Ribera del Duero, Ouzo i Scotch ili Irish Whiskey.

Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi obuhvaćeni su Prilogom 10-A Sporazumu i uključuju:

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Roquefort, Guijuelo, Turrón de Alicante i Bayerisches Bier.

 

Oznake zemljopisnog podrijetla zaštićene su od

 • opisivanje ili predstavljanje proizvoda kako bi se sugeriralo da potječe iz zemljopisnog područja koje nije stvarno mjesto podrijetla, na obmanjujući način
 • upotreba oznake zemljopisnog podrijetla za sličan proizvod koji ondje nije podrijetlom, čak i ako je pravo podrijetlo robe navedeno ili popraćeno izrazima kao što su „vrsta”, „stil” ili „imitacija”

Trgovina uslugama

Možete imati koristi od otvorenijeg južnokorejskog tržišta usluga u okviru trgovinskog sporazuma.

Pravila obuhvaćaju:

 • prekogranično pružanje usluga 
 • osnivanje

To znači da možete pružati svoje usluge iz države članice EU-a ili osnovati ured, podružnicu ili društvo kćer u Južnoj Koreji ako želite.

Te se koristi primjenjuju na poduzeća iz EU-a u više od 100 uslužnih sektora, uključujući

Telekomunikacije

 • Satelitski operateri iz EU-a (telefon i TV) mogu izravno poslovati u Južnu Koreju bez povezivanja s južnokorejskim operatorom ili prelaska preko njega

Ekološke usluge

 • pročišćavanje neindustrijskih otpadnih voda (usluge odvodnje).

Prijevoz

 • Brodarska društva iz EU-a mogu pružati međunarodne brodarske usluge u Južnoj Koreji i s njima se postupa jednako kao s južnokorejskim trgovačkim društvima kada se koriste lučkim uslugama i infrastrukturom.
 • Europska poduzeća mogu pružati i širi raspon pomoćnih pomorskih usluga
 • postoji više mogućnosti za pomoćne usluge zračnog prijevoza, kao što su zemaljske usluge

Izgradnja

 • Poduzeća iz EU-a više ne podliježu obveznim zahtjevima u pogledu podugovaranja

Financijski

 • Financijska poduzeća iz EU-a mogu pružati više usluga na financijskim tržištima Južne Koreje
 • Financijska društva iz EU-a mogu slobodno prenositi podatke iz podružnica i podružnica u Južnoj Koreji u svoje sjedište u EU-u

Poštanska i žurna dostava

 • Poduzeća iz EU-a mogu pružati usluge međunarodne žurne dostave u Južnoj Koreji

Poslovne i profesionalne usluge kao što su pravne, računovodstvene, inženjerske i arhitektonske usluge

 • Odvjetnička društva EU-a mogu otvoriti urede u Južnoj Koreji kako bi savjetovala strane ili južnokorejske klijente o pravu koje nije južnokorejsko pravo
 • Odvjetnička društva EU-a mogu osnivati partnerstva s južnokorejskim poduzećima i zapošljavati južnokorejske odvjetnike za pružanje usluga „više jurisdikcija”
 • Pravnici iz EU-a mogu koristiti nazive radnih mjesta kojima se koriste u EU-u

Usluge koje nisu obuhvaćene sporazumom

 • audiovizualne usluge
 • domaći pomorski prijevoz
 • većina zračnog prijevoza
 • usluge koje se pružaju u okviru izvršavanja javnih ovlasti

Popis posebnih obveza Južne Koreje o otvaranju tržišta usluga poduzećima iz EU-a.

Javna nabava

Zainteresirani za javne natječaje za nabavu robe, pružanje usluga ili građevinske radove u Južnoj Koreji?

Trgovinski sporazum između EU-a i Južne Koreje pruža vam bolje mogućnosti za podnošenje ponuda za ugovore o javnoj nabavi između Južne Koreje.

Južna Koreja i EU već su se dogovorili da će stranim poduzećima otvoriti natječaje za ugovore o javnoj nabavi u okviru Sporazuma WTO-a o javnoj nabavi (GPA).

Trgovinskim sporazumom između EU-a i Južne Koreje proširuju se ugovori za koje se možete natjecati. U Južnoj Koreji poduzeća iz EU-a sada mogu sudjelovati u natječajima za ugovore o „izgradnji-upravljanju i prijenosu” (BOT) (koncesijske usluge). Ako je vaše poduzeće pružatelj građevinskih usluga i usluga iz EU-a, možete se natjecati za velike infrastrukturne projekte u Južnoj Koreji, kao što su izgradnja i upravljanje autocestama.

Kontakti za javnu nabavu

Ulaganja

Sporazumom su obuhvaćena ulaganja u usluge i druge gospodarske djelatnosti, uključujući

 • poljoprivreda
 • šumarstvo
 • rudarstvo
 • proizvodnja
 • energija

Propisi o tržišnom natjecanju

EU i Južna Koreja dogovorili su se da će provoditi snažne zakone o tržišnom natjecanju.

Sporazumom se učinkovito uređuju nepoštene poslovne prakse kojima se narušava tržišno natjecanje, uključujući

 • karteli
 • zlouporaba od strane poduzeća s vladajućim položajem na tržištu
 • spajanja i preuzimanja kojima se narušava tržišno natjecanje

Sporazumom se osigurava da se pravila tržišnog natjecanja primjenjuju i na poduzeća ili poduzeća u državnom vlasništvu te se zabranjuju određene vrste subvencija koje se smatraju posebno štetnima za tržišno natjecanje.

 • subvencije koje pokrivaju dugove poduzeća bez ograničenja ili trajanja
 • subvencije posrnulim poduzećima, bez vjerodostojnog plana restrukturiranja kojim bi se ponovno uspostavila dugoročna održivost bez daljnjeg oslanjanja na državnu potporu

Osim toga, sporazumom o trgovini zahtijeva se transparentnost subvencija. Ako EU ili Južna Koreja koriste bilo kakve subvencije, svake godine moraju navesti ukupni iznos, vrstu i ponudu subvencija.

Ta pravila o subvencijama primjenjuju se na sve proizvode, osim na poljoprivredu i ribarstvo.

Trgovina i održivi razvoj

EU i Južna Koreja postigli su dogovor o visokim radnim i ekološkim standardima kojima se štite radnici i okoliš. Sporazumom se uspostavljaju mehanizmi kojima se osigurava ispunjavanje tih obveza, među ostalim uključivanjem civilnog društva.

Rad

 • Postoji i obveza ratifikacije i učinkovite provedbe ažuriranih konvencija koje nadilaze temeljne standarde rada ILO-a.
 • to znači da bi poduzeća u Južnoj Koreji također trebala slijediti minimalne standarde rada na svojim radnim mjestima i poštenije se natjecati s poduzećima iz EU-a u pogledu troškova rada.
 • Postoji zajednička predanost temeljnim standardima rada Međunarodne organizacijerada (ILO) i programu za dostojanstven rad

Okoliš

EU i Južna Koreja dogovorili su se o snažnim mehanizmima praćenja koji uključuju javni nadzor. To znači da imate više informacija i postoje mjesta za iznošenje zabrinutosti u pogledu pitanja rada i okoliša koja utječu na vaše poslovanje u Južnoj Koreji.

Poveznice, kontakti i dokumenti

Carinske agencije, predstavnici vlada, gospodarske komore i poslovna udruženja

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Kontakti za javnu nabavu

Carinske agencije, predstavnici vlada, gospodarske komore i poslovna udruženja

Korejska carinska služba

Korea Customs Service Building 1, Government Complex-Daejeon, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, KOREA

Internetska stranica: https://www.customs.go.kr/kcs/main.do

Svjetska carinska organizacija

Internetska stranica: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx

Delegacija Europske unije u Republici Koreji

Delegacija Europske unije u Republici Koreji 11. kat, Square Seoul, 416 Hangang-daero, Jung-gu Seoul, 04637, KOREA

Telefon: + 82 23704 1700

E-pošta: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Republike Koreje pri Kraljevini Belgiji i Europskoj uniji

Veleposlanstvo Republike Koreje pri Kraljevini Belgiji i Europskoj uniji Chaussee de la Hulpe 173 – 175, 1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort), BELGIJA

Telefon: + 32 2675 5777

Telefaks: + 32 2675 5221/+ 32 2662 2305

E-pošta: eukorea@mofa.go.kr

Korejsko međunarodno trgovačko udruženje (KITA)

Kita 511, Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Seoul, KOREA

Telefon: + 82 1566 5114

Korejska agencija za promicanje ulaganja u trgovinu (KOTRA)

KOTRA (06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KOREA

Telefon: + 82 1600 7119

BuyKOREA

Telefon: + 82 23460 7432

Telefaks: + 82 23460 7958

E-pošta: buykorea@kotra.or.kr

EU4Business

EU4Business Secretariat De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem BELGIJA Tel.: + 32 2749 1851 E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Središnja banka Koreje (Bank of Korea)

67, Sejong-daero Jung-gu, Seul, 04514, KOREA

Telefon: + 82 2759 4114

Internetska stranica: https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400239

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Ministarstvo poljoprivrede, prehrane i ruralnih poslova (MAFRA)

Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA) Government Complex Sejong 94, Dasom 2-ro KR-339012 Sejong City, KOREA

Telefon: + 82 2 61969110

Telefaks: + 82 44 8680846

Agencija za životinjsku i biljnu karantenu (QIA)

Animal and Plant Quarantine Agency (QIA) 177, Hyeoksin 8-ro Gyeongsangbuk-do KR-39660 Gimcheon-si, KOREA

Telefon: + 82 54 9121000, + 82 54 9120605, + 82 54 9120627

Telefaks: + 82 54 9120635

Ministarstvo sigurnosti hrane i lijekova (MFD)

Ministry for Food and Drug Safety 187, Osongsaengmyeong 2-ro Osong-eup Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do, KOREA [28159]

Telefon: + 82 – 43 – 719 – 1564

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB)

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB) 125 Gwahangno Yuseong-gu KR-34141 Daejeon, KOREA

Telefon: + 82 42 8798300

Telefaks: + 82 42 8798309

Službena kontaktna točka za toksične kemikalije

Ministarstvo vanjskih poslova 60, Sajik-ro 8-gil Jongno-gu KR-03172 Seoul, KOREA

Telefon: + 82 2 21002114, + 82 2 21007794

Telefaks: + 82 2 21007999, + 82 2 21008470

Kontakti za javnu nabavu

Služba za javnu nabavu (PPS)

Sjedište PPS-a; Vladin Complex Daejeon Building 3, 189, Cheongsa-ro Seo-gu, Daejeon, KOREA

Telefon: + 82 7005 67470 Telefaks: + 82 505 480 1211

E-pošta: ppskorea@korea.kr

Korejski internetski sustav e-nabave (KONEPS)

Internetska stranica: https://www.pps.go.kr/eng/index.do

Dodatne poveznice

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice