Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Južne Koreje

Od 2011. trgovinskim sporazumom između EU-a i Južne Koreje ukinute su carine na gotovo sve proizvode. Uklonila je i mnoge druge prepreke izvozu proizvoda iz EU-a, kao što su automobili, farmaceutski proizvodi, elektronika i kemikalije. Mnoge usluge između EU-a i Južne Koreje također su otvorene ulagačima i poduzećima za trgovinu.

Ukratko o sporazumu

Od 2011. trgovinskim sporazumom između EU-a i Južne Koreje ukinute su carine na gotovo sve proizvode (98,7 %), uključujući ribarstvo i poljoprivredne proizvode. Uklonila je i necarinske prepreke izvozu ključnih proizvoda EU-a u Južnu Koreju, kao što su automobili, farmaceutski proizvodi, elektronika i kemikalije. Tržišta usluga u EU-u i Južnoj Koreji u velikoj su se mjeri otvorila poduzećima i ulagačima.

 

U prvih pet godina sporazuma izvoz iz EU-a u Južnu Koreju povećao se za 55 %, europska poduzeća uštedjela su 2,8 milijardi EUR u sniženim carinama, a trgovina robom između EU-a i Južne Koreje dosegla je rekordnu razinu od više od 90 milijardi EUR.

Sporazum

 • ukidaju se carine i druge prepreke trgovini te se poduzećima s obje strane olakšava izvoz i uvoz
 • pojednostavnjuje papirologiju i pojednostavnjuje tehničke propise, carinske postupke, pravila o podrijetlu i zahtjeve za ispitivanje proizvoda
 • potiče trgovinske usluge u ključnim sektorima kao što su telekomunikacije, usluge zaštite okoliša, pomorski promet te financijske i pravne usluge
 • poboljšava zaštitu prava intelektualnog vlasništva u Južnoj Koreji i prepoznaje veliku raznolikost oznaka zemljopisnog podrijetla za visokokvalitetne europske prehrambene proizvode na korejskom tržištu
 • omogućuje vašem poduzeću da sudjeluje u natječajima za javnu nabavu u Južnoj Koreji
 • pruža bolju zaštitu vašim bilateralnim ulaganjima

 

Brze činjenice o trgovini između EU-a i Južne Koreje

 • Južna Koreja osmo najveće izvozno odredište EU-a za robu, a EU je treće najveće izvozno tržište Južne Koreje.
 • najvažniji izvoz proizvoda iz EU-a u Južnu Koreju jesu strojevi i uređaji, prijevozna oprema i kemijski proizvodi.
 • EU ima znatnu trgovinu uslugama s Južnom Korejom
 • EU je najveći strani izravni strani ulagač u Južnu Koreju

Tko može izvoziti iz EU-a u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Južne Koreje?

Ako je vaše poduzeće registrirano u državi članici EU-a i ste stekli valjanu carinsku deklaraciju i, prema potrebi, izvoznu dozvolu, možete izvoziti na temelju ovog sporazuma.

Tarife

Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Južne Koreje ukida se 98,7 % carina na trgovinu robom.

Neke su od koristi za izvoznike iz EU-a

 • strojevi i uređaji imaju najveću uštedu na carini, s dobitkom od gotovo 450 milijuna EUR
 • kemijski sektor drugi je najveći korisnik, s uštedama na pristojbama od 175 milijuna EUR.
 • gotovo sav izvoz poljoprivrednih proizvoda iz EU-a, kao što su svinjetina, vino i viski, uživa bescarinski pristup južnokorejskom tržištu te postoje vrijedne bescarinske kvote za proizvode kao što je sir.
 • u drugim industrijskim sektorima
  • Nestalo je 93 % carina na izvoz tekstila
  • za staklo je ukinuto 85 % carina
  • za kožu i krzno 84 %
  • obuća 95 %
  • željezo i čelik 93 %
  • optički instrumenti 91 %

 

Carinsku stopu koja se primjenjuje na vaš proizvod pronađite u odjeljku Moj trgovački pomoćnik.

Pravilima o podrijetlu;

 

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati zadovoljavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Posjetite interaktivnialat za samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u Mojem trgovinskom asistentu kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznajte kako pripremiti ispravne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravilima o podrijetlu;

Gdje mogu pronaći pravila?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Protokolu o definiciji „proizvoda s podrijetlom” i načinu administrativne suradnje iz Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Južne Koreje (SL L 127, 14.5.2011., str. 1344.).

Je li moj proizvod podrijetlom iz EU-a ili Južne Koreje?

Da bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinu u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Južne Koreje, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Južne Koreje. Smatra se da je proizvod podrijetlom iz EU-a ili Južne Koreje ako je

 • u cijelosti dobiveni u EU-u ili Južnoj Koreji ili
 • proizvedena isključivo od materijala podrijetlom iz EU-a ili Južne Koreje ili
 • proizvedeni u EU-u ili Koreji od materijala bez podrijetla, pod uvjetom da su ti materijali podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi ispunjavanjem pravila za određene proizvode utvrđenih u Prilogu II.

Vidjeti Prilog I. „Uvodne napomene” pravilima o podrijetlu za određene proizvode.

Vidjeti Prilog II.a za alternativna pravila za određene proizvode.

Primjeri glavnih vrsta pravila za pojedine proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda, na primjer proizvodnja papira (Harmonizirani sustav poglavlje 48.) iz celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.)
 • posebne operacije – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnoj odjeći i kemijskom sektoru

Proizvod mora ispunjavati i sve druge primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju (na primjer nedovoljna obrada ili prerada, pravilo o izravnom prijevozu). Postoje i neke dodatne fleksibilnosti koje će vam pomoći u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode (na primjer, tolerancija ili kumulacija).

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedine proizvode

Predviđena je dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za određene proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje

Pravilom o dopuštenim odstupanjima proizvođačima se omogućuje da upotrebljavaju materijale bez podrijetla u vrijednosti do 10 % cijene franko tvornica koji su obično zabranjeni pravilom za određeni proizvod.

 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje maksimalnog vrijednosnog praga materijala bez podrijetla navedenog u pravilima za pojedine proizvode.
 • posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstane u poglavlja od 50. do 63. Harmoniziranog sustava, koji su uključeni u napomene 5. i 6. Priloga 1. Uvodne napomene uz popis u Prilogu II.
Kumulacija

Sporazumom se omogućuje i dvostrana kumulacija. Materijali podrijetlom iz Južne Koreje mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a ako se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda u EU-u i obrnuto.

Ostali zahtjevi

Vaš proizvod mora ispunjavati i sve ostale primjenjive zahtjeve Protokola (kao što su nedovoljna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu).

Pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Južnu Koreju (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Dopušten je pretovar ili privremeno skladištenje u trećoj zemlji ako proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom i ne podvrgavaju se drugim postupcima osim

 • istovar
 • ponovno učitavanje
 • svi drugi postupci namijenjeni očuvanju proizvoda u dobrom stanju

Dokaz o izravnom prijevozu mora se podnijeti carinskim tijelima zemlje uvoznice.

Povrat carine

U okviru sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Koreje moguće je dobiti povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda koji se izvoze u okviru povlaštene carine.

Uključen je poseban mehanizam za rješavanje pitanja mogućeg povećanja inozemne nabave korejskih proizvođača.

Postupci uvezi s podrijetlom

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci su utvrđeni u odjeljku B Protokola o pravilima o podrijetlu sporazuma. U njima se, na primjer, pojašnjava kako

 • za izjavu o podrijetlu proizvoda
 • za podnošenje zahtjeva za preferencije
 • carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda

Kako zatražiti povlaštenu tarifu

U odjeljku B Protokola o pravilima o podrijetlu iz sporazuma utvrđeni su postupci u pogledu podrijetla povezani sa zahtjevom za povlaštenu tarifu i provjerom koju provode carinska tijela.

Uvoznici mogu zatražiti povlašteno tarifno postupanje na temelju izjave o podrijetlu koju dostavlja izvoznik.

Izjava o podrijetlu

Dokaz o podrijetlu nije potreban ako ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi

 • za uvoz u EU 500 EUR u slučaju malih paketa ili 1 200 EUR za osobnu prtljagu
 • za uvoz u Koreju 1 000 USD u slučaju malih paketa ili 1 000 USD za osobnu prtljagu
Osobna izjava izvoznika

Izvoznici mogu sami izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili Južne Koreje ispunjavanjem izjave o podrijetlu. Izjava se može ispuniti

 • ovlašteni izvoznik ili
 • bilo koji izvoznik pod uvjetom da ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi 6 000 EUR

Izjavu o podrijetlu ne može izdati ovlašteno tijelo, a obrazac EUR.1 neće se prihvatiti kao dokaz o podrijetlu.

Ovlašteni izvoznici

Carinska tijela zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika koji izvozi proizvode u okviru trgovinskog sporazuma za podnošenje izjava o podrijetlu za proizvode bez obzira na njihovu vrijednost. Izvoznik mora carinskim tijelima pružiti dostatna jamstva da se status proizvoda s podrijetlom i ispunjavanje svih ostalih zahtjeva sporazuma (Protokola) mogu provjeriti. Carinska tijela mogu povući status ovlaštenog izvoznika u slučaju zlouporabe.

Što bi izjava o podrijetlu trebala sadržavati?
 • za sastavljanje izjave o podrijetlu trebali biste na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi utipkati, otiskivati pečat ili ispisati sljedeću izjavu: „Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) izjavljuje da su, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi... povlaštenog podrijetla”
 • izjava o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a ili na korejskom jeziku i nalazi se u Prilogu III.)
 • izjavu o podrijetlu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se svojim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da ćete preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu kojom se identificirate.
Podnošenje i valjanost
 • izjavu o podrijetlu može podnijeti izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da se u stranci uvoznici podnese najkasnije dvije godine ili u razdoblju navedenom u zakonodavstvu stranke uvoznice nakon što su proizvodi na koje se odnosi uvezeni.
 • trebali biste biti spremni uz izjavu o podrijetlu podnijeti isprave kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom.
 • izjava o podrijetlu vrijedi 12 mjeseci od datuma izdavanja

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Južne Koreje temelji se na sljedećim načelima:

 • provjera se temelji na administrativnoj suradnji između carinskih tijela stranke uvoznice i stranke izvoznice
 • provjere podrijetla proizvoda obavljaju lokalna carinska tijela. Posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni, osim kako je predviđeno člankom 27. stavkom 8. Protokola.
 • tijela stranke izvoznice donose konačnu odluku o podrijetlu i obavješćuju tijela stranke uvoznice o rezultatima.

Zahtjevi za proizvode

EU i Južna Koreja sada surađuju na tehničkim propisima, utvrđivanju normi i ocjenama sukladnosti kako bi vam se olakšala međunarodna trgovina. Time ćete osigurati da ne gubite novac i/ili vrijeme na dvostruke ili višestruke postupke.

Morat ćete poštovati ta pravila kako bi se mogla ocijeniti sukladnost vaših proizvoda s potrebnim tehničkim normama.

Trgovinski sporazum između EU-a i Južne Koreje sadržava četiri sektorska pravila o

 • električna i elektronička oprema
 • farmaceutski proizvodi/medicinski proizvodi
 • motorna vozila i njihovi dijelovi
 • kemikalije

Električna i elektronička oprema

Sada možete imati koristi od boljeg priznavanja međunarodnih normi i postupaka odobravanja proizvoda u elektroničkoj industriji. To će vam pomoći da uđete u globalne lance opskrbe i razvijete svoje poslovanje.

Prije sklapanja sporazuma izvoznici elektroničkih uređaja za široku potrošnju i kućanskih aparata iz EU-a u Južnu Koreju morali su provoditi dvostruke i skupe postupke ispitivanja i certificiranja u Južnoj Koreji kako bi prodali svoje proizvode. Međutim, sada možete uživati u boljem regulatornom okruženju za svoje proizvode.

Trgovinskim sporazumom između EU-a i Južne Koreje smanjuju se razlike između zahtjeva za europske i južnokorejske proizvode donošenjem istih međunarodnih standarda. Relevantna međunarodna tijela za normizaciju za taj sektor uključuju:

Time se uklanja potreba za certifikacijom koju provodi neovisna organizacija.

 • u većini slučajeva potrebna vam je samo „izjava o sukladnosti dobavljača” kako biste dokazali usklađenost s južnokorejskim zahtjevima u pogledu elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) i sigurnosti.
 • time se smanjuju troškovi poslovanja, složenost i administrativno opterećenje. Omogućuje da se prema vašim proizvodima u Južnoj Koreji postupa jednako kao prema južnokorejskim proizvodima kada dođu u EU.
 • ako uz dobavljačevu izjavu o sukladnosti moraju biti priložena izvješća o ispitivanju, ona se mogu izdati u ispitnom laboratoriju EU-a.

Kad je riječ o električnoj sigurnosti, Južna Koreja ima mogućnost nastaviti zahtijevati certifikaciju treće strane za ograničeni popis od 53 stavke ako može dokazati da predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost ljudi. One su utvrđene u trgovinskom sporazumu u Prilogu 2-B, Dodatku 2-B-3.

Više informacija o izvozu električne i elektroničke opreme možete pronaći ovdje.

 

Posebni električni i elektronički proizvodi obuhvaćeni sporazumom i s njima povezane odredbe nalaze se u Prilogu 2-B Elektronici i njegovim dodacima.

Farmaceutski i medicinski proizvodi

U okviru sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Južne Koreje sva pravila koja se odnose na farmaceutske i medicinske proizvode moraju se objaviti u ranoj fazi kako bi se poduzećima dalo dovoljno vremena da ih razumiju.

Južna Koreja sada u širem smislu priznaje međunarodne standarde i prakse. Sada postoji zajednička definicija farmaceutskih i medicinskih proizvoda u EU-u i Južnoj Koreji.

 

O farmaceutskim i medicinskim proizvodima obuhvaćenima sporazumommožete pročitati ovdje: Prilog 2.-D Farmaceutski proizvodi i medicinski proizvodi.

EU i Južna Koreja dogovorili su se

 • unaprijed staviti na raspolaganje pravila
 • pružanje razumnih mogućnosti za iznošenje primjedbi
 • riješiti u pisanom obliku važna pitanja iznesena u primjedbama
 • omogućiti razuman vremenski razmak između objave pravila i njihova stupanja na snagu

Kad je riječ o određivanju cijena i povratu troškova, obje su se strane složile da će osigurati sljedeće:

 • postupci, pravila, kriteriji i provedbene smjernice pošteni su, transparentni i razumni te se njima ne diskriminiraju poduzeća iz EU-a
 • kriteriji za donošenje odluka objektivni su i jasni za proizvođače iz EU-a
 • sva su pravila javno dostupna

Motorna vozila

 

Proizvođači iz EU-a više ne moraju proizvoditi automobile posebno za južnokorejsko tržište ili provoditi skupa ispitivanja kako bi dokazali usklađenost sa sigurnosnim standardima.

Južna Koreja sada prihvaća međunarodne standarde UNECE -a ili standarde EU-a kao jednakovrijedne svim glavnim južnokorejskim tehničkim propisima. Ako su vaša vozila u skladu s tim standardima, vaš proizvod ne mora ispunjavati nikakve dodatne zahtjeve za izvoz u okviru trgovinskog sporazuma između EU-a i Južne Koreje.

Ispitivanja provedena u EU-u sada priznaje Južna Koreja. Južna Koreja priznat će i EU-ove ugrađene dijagnostičke uređaje koji su u skladu s normom Euro 6 kao jednakovrijedne južnokorejskim standardima.

Više informacija o emisijskim normama možete pročitati ovdje.

 

Detaljne odredbe o motornim vozilima i dijelovima obuhvaćenima sporazumom nalaze se u Prilogu 2.-C Motorna vozila i njihovi dijelovi i njegovi dodaci.

Kemikalije

Trgovinskim sporazumom čuvaju se pravila i propisi EU-a u kemijskom sektoru te se uvodi suradnja u području regulatorne transparentnosti u područjima kao što su:

 • Dobra laboratorijska praksa
 • sustav kvalitete kontrola upravljanja za istraživačke laboratorije i organizacije u vezi s kemijskim (uključujući farmaceutske proizvode) nekliničkim ispitivanjima sigurnosti
 • Smjernice za ispitivanje radi postizanja usklađenijeg pristupa procjeni kemikalija i upravljanju njima

 

O kemikalijama obuhvaćenima sporazumommožete pročitati ovdje: Prilog 2.-E Kemikalije.

Kontakti za tehnička pravila i norme u Južnoj Koreji

Korejska agencija za tehnologiju i norme (KATS) utvrđuje i održava južnokorejske standarde

 • povezano s uspostavljenim certifikatima, kao što je Korejska certifikacijska oznaka (KC)
 • mjerni i referentni standardi
 • tehnički propisi.

Korejski registar brodova i Ministarstvo oceana i ribarstva utvrdili su standarde pomorske opreme.

Zdravlje ljudi, životinja i biljaka – sanitarni i fitosanitarni zahtjevi

EU i Južna Koreja surađuju na priznavanju područja slobodnih od bolesti kako bi se povećala predvidljivost za vas kao izvoznika.

Ministarstvo poljoprivrede, prehrane i ruralnih poslova (MAFRA) nadležno je za veterinarske kontrole

 • žive životinje
 • proizvodi životinjskog podrijetla

Agencija za životinjske i biljne karantene relevantno je tijelo za analizu rizika od štetnih organizama za određeno bilje.

Nacionalni mehanizam za razmjenu informacija o biološkoj sigurnosti u Južnoj Koreji pruža informacije i stručno znanje o genetski modificiranim organizmima te služi kao mjesto za razmjenu takvih informacija.

Ministarstvo vanjskih poslova službena je kontaktna točka za istrage u vezi s:

 • zaštita prirode
 • zabrane ili ograničenja otrovnih kemikalija


Pronađite posebna pravila i zahtjeve za svoj proizvod u odjeljku Moj trgovački pomoćnik.

Kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Tehničkim preprekama trgovini

Iako su tehnička pravila važna, ponekad mogu predstavljati prepreku međunarodnoj trgovini i stoga vam kao izvozniku mogu predstavljati znatan teret.

 • ako mislite da se suočavate s trgovinskim preprekama koje usporavaju poslovanje ili sprečavaju izvoz, možete nam reći
 • prijavite što prekidate izvoz u Južnu Koreju s pomoću internetskog obrasca, a EU će analizirati vašu situaciju i poduzeti odgovarajuće mjere

Obratite nam se 

Dokumenti i postupci carinjenja

Sporazumom se osiguravaju transparentniji i jednostavniji carinski postupci kako bi se olakšala trgovina i smanjili troškovi za poduzeća.

Dokumenti

U vodičima se opisuju različite vrste dokumenata koje biste trebali pripremiti za carinjenje svojih proizvoda.

Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke od elemenata navedenih u nastavku.

 • ulazna deklaracija
 • carinska uvozna deklaracija
 • deklaracija o carinskoj vrijednosti
 • trgovački račun (navesti posebne zahtjeve u pogledu njegova oblika i sadržaja na stranici Moji trgovački pomoćnik)
 • popis pakiranja
 • uvozne dozvole za određenu robu
 • certifikati kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje
 • dokaz o podrijetlu – izjava o podrijetlu
 • zračni tovarni list
 • teretnica

Podrazumijeva se da možete unaprijed podnijeti zahtjev za obvezujuće tarifne informacije i/ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

 

Za detaljne informacije o dokumentima koje morate predočiti za carinjenje svojeg proizvoda posjetite Moj trgovački pomoćnik.

Postupci za dokazivanje i provjeru podrijetla

Za opis načina dokazivanja podrijetla vaših proizvoda za traženje povlaštene tarife i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela vidjeti prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu.

Za informacije o carinskom postupku za uvoz i izvoz općenito posjetite Glavnu upravu za oporezivanje i carinsku uniju.

Olakšavanje trgovine

EU i Južna Koreja dogovorili su se

 • pojednostavnjenje i racionalizacija postupaka na granici
 • uskladiti zahtjeve u pogledu dokumentacije i podataka
 • poboljšati sigurnost transportnih kontejnera i drugih pošiljaka kada
  • uvoz u
  • pretovareno
  • provoz kroz Južnu Koreju ili zemlje EU-a

Sporazumom se osniva Carinski odbor koji može raspravljati o svim razlikama u carinskim pitanjima i pitanjima olakšavanja trgovine te ih riješiti, uključujući

 • razvrstavanje u carinsku tarifu
 • podrijetlo robe
 • uzajamna administrativna pomoć u carinskim pitanjima

 

Posebne postupke carinjenja i dokumente za svoj proizvod pronađite u svojem trgovinskom asistentu.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Južne Koreje promiče se snažna provedba prava intelektualnog vlasništva od strane carinskih tijela i dopunjuju minimalni standardi iz Sporazuma WTO-a o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS).

Više informacija o koristima prava intelektualnog vlasništva možete pročitati ovdje.

 • sporazumom je zaštićeno djelo autora 70 godina nakon smrti autora.
 • umjetnici izvođači i proizvođači fonograma imaju dodatno pravo na jedinstvenu pravičnu naknadu
 • poduzeća mogu proširiti patentnu zaštitu farmaceutskih proizvoda primjenom svjedodžbi o dodatnoj zaštiti
 • poseban naglasak stavljen je na krivotvorenu robu

Ovdje možete pročitati više o tome kako se Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Južne Koreje štite vaša prava intelektualnog vlasništva.

Europska služba za pomoć u području prava intelektualnog vlasništva nudi službu za pomoć za izravnu potporu u području intelektualnog vlasništva.

Žigovi

Trgovinskim sporazumom predviđena su jasna pravila za registraciju žigova u EU-u i Južnoj Koreji. To vam omogućuje da se usprotivite registraciji žiga.

Za provjeru žigova dostupna vam je javna elektronička baza podataka zahtjeva i registracija. U bazi podataka navode se i prava dodijeljena registriranim i neregistriranim dizajnima.

Kršenje

Što učiniti ako se intelektualno vlasništvo upotrebljava bez dopuštenja?

U trgovinskom sporazumu detaljno se navode provedbene mjere u slučaju povreda prava intelektualnog vlasništva kao što su

 • građanski i upravni postupci
 • kazneni postupci
 • kazne

Njime su obuhvaćene neke snažnije zaštite autorskih prava i dizajna te provedba prava intelektualnog vlasništva na temelju pravila EU-a (dopuna Sporazuma WTO-a o TRIPS-u)

Carinski službenici mogu intervenirati na granici ako sumnjaju da se roba kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva uvozi ili izvozi.

Oznake zemljopisnog podrijetla 

Trgovinskim sporazumom između EU-a i Južne Koreje štite se europske oznake zemljopisnog podrijetla (OZP) za

 • vina i jaka alkoholna pića
 • poljoprivredni proizvodi i hrana

EU je zaštitio oko 160 oznaka zemljopisnog podrijetla koje smatra komercijalno najvažnijima.

U sporazumu su navedene oznake zemljopisnog podrijetla koje su obuhvaćene dvama prilozima.

Vina i jaka alkoholna pića obuhvaćena su Prilogom 10-B Sporazumu i uključuju, na primjer:

Champagne, Grappa, Ribera del Duero, Ouzo i Scotch ili Irish Whiskey.

Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi obuhvaćeni su Prilogom 10-A Sporazumu i uključuju:

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Roquefort, Guijuelo, Turrón de Alicante i Bayerisches Bier.

 

Oznake zemljopisnog podrijetla zaštićene su od

 • opisivanje ili predstavljanje proizvoda kako bi se sugeriralo da je proizvod podrijetlom iz zemljopisnog područja koje nije pravo mjesto podrijetla na obmanjujući način
 • upotreba oznake zemljopisnog podrijetla za sličan proizvod koji ondje nije podrijetlom, čak i ako je pravo podrijetlo proizvoda navedeno ili popraćeno izrazima kao što su „vrsta”, „stil” ili „imitacija”

Trgovina uslugama

Na temelju trgovinskog sporazuma možete imati koristi od otvorenijeg južnokorejskog tržišta usluga.

Pravilima su obuhvaćena

 • prekogranično pružanje usluga 
 • gospodarstvo

To znači da možete pružati svoje usluge iz države članice EU-a ili osnovati ured, podružnicu ili društvo kćer u Južnoj Koreji ako želite.

Te se koristi primjenjuju na poduzeća iz EU-a u više od 100 uslužnih sektora, uključujući

Telekomunikacije

 • Satelitski operateri iz EU-a (telefonski i televizijski) mogu poslovati izravno prekogranično u Južnu Koreju, a da pritom ne moraju biti u kontaktu s južnokorejskim operatorom ili preko njega

Usluga u području okoliša

 • pročišćavanje otpadnih voda koje nisu industrijske (provodnja otpadnih voda).

Prijevoza

 • Brodarska društva iz EU-a mogu pružati usluge međunarodnog pomorskog prijevoza u Južnoj Koreji i prema njima se postupa jednako kao prema južnokorejskim društvima pri korištenju lučkih usluga i infrastrukture
 • Europska poduzeća mogu pružati i širi raspon pomoćnih pomorskih usluga
 • postoji više mogućnosti za pomoćne usluge zračnog prijevoza kao što su zemaljske usluge

Izgradnja postrojenja

 • Poduzeća iz EU-a više ne podliježu obveznim zahtjevima podugovaranja 

Financijske

 • Financijska poduzeća iz EU-a mogu pružati više usluga financijskim tržištima Južne Koreje
 • Financijska poduzeća iz EU-a mogu slobodno prenositi podatke iz podružnica i povezanih društava u Južnoj Koreji u svoje sjedište u EU-u

Poštanska i hitna dostava

 • Poduzeća iz EU-a mogu pružati usluge međunarodne žurne dostave u Južnoj Koreji

Poslovne i profesionalne usluge kao što su pravne, računovodstvene, inženjerske i arhitektonske usluge

 • Odvjetnička društva iz EU-a mogu otvoriti urede u Južnoj Koreji radi savjetovanja stranih ili južnokorejskih klijenata o pravu koje nije južnokorejsko pravo
 • Odvjetnička društva iz EU-a mogu sklapati partnerstva s južnokorejskim poduzećima i zapošljavati južnokorejske odvjetnike za pružanje usluga „više jurisdikcija”
 • Odvjetnici iz EU-a mogu se koristiti nazivima radnih mjesta koje upotrebljavaju u EU-u

Usluge koje nisu obuhvaćene sporazumom

 • audiovizualne usluge
 • domaći pomorski promet
 • većina zračnog prijevoza
 • usluge koje se pružaju u okviru izvršavanja javnih ovlasti

Popis posebnih obveza Južne Koreje da otvori svoje tržište usluga poduzećima iz EU-a.

Javna nabava

Zainteresirani za natječaje za ugovore vlade za robu, usluge ili građevinske radove u Južnoj Koreji?

Trgovinski sporazum između EU-a i Južne Koreje pruža vam bolje mogućnosti za podnošenje ponuda za ugovore o javnoj nabavi vlade Južne Koreje.

Južna Koreja i EU već su dogovorili otvaranje natječaja za ugovore o javnoj nabavi stranim poduzećima na temelju Sporazuma WTO-a o javnoj nabavi (GPA).

Trgovinskim sporazumom između EU-a i Južne Koreje proširuju se ugovori za koje se možete natjecati. U Južnoj Koreji poduzeća iz EU-a sada se mogu natjecati za ugovore o „izgradnji-operativnom prijenosu” (BOT) (usluge koncesija). Ako je vaše poduzeće pružatelj građevinskih i usluga u EU-u, možete se natjecati za velike infrastrukturne projekte u Južnoj Koreji, kao što su izgradnja i upravljanje autocestama.

Kontakti za javnu nabavu

Ulaganja

Sporazumom su obuhvaćena ulaganja u uslužne i druge gospodarske djelatnosti, uključujući

 • poljoprivredi
 • šumarstvo
 • rudarstvo
 • proizvodnja
 • energiju

Zakoni o tržišnom natjecanju

EU i Južna Koreja dogovorili su se da će provoditi stroge zakone o tržišnom natjecanju.

Sporazum se učinkovito bavi nepoštenim poslovnim praksama kojima se narušava tržišno natjecanje, uključujući

 • karteli
 • zlouporaba poduzeća s vladajućim položajem na tržištu
 • spajanja i preuzimanja kojima se narušava tržišno natjecanje

Sporazumom se osigurava da se pravila tržišnog natjecanja primjenjuju i na poduzeća ili poduzeća pod državnom kontrolom te se zabranjuju određene vrste subvencija koje se smatraju posebno štetnima za tržišno natjecanje.

 • subvencije kojima se pokrivaju dugovi poduzeća bez ograničenja ili trajanja
 • subvencije posrnulim poduzećima bez vjerodostojnog plana restrukturiranja kojim bi se ponovno uspostavila njihova dugoročna održivost bez daljnjeg oslanjanja na državnu potporu

Osim toga, trgovinskim sporazumom zahtijeva se da subvencije budu transparentne. Ako EU ili Južna Koreja iskoriste bilo kakve subvencije, svake godine moraju prijaviti ukupan iznos, vrstu i isporuku subvencija.

Ta se pravila o subvencijama primjenjuju na sve proizvode, osim na poljoprivredu i ribarstvo.

Trgovina i održivi razvoj

EU i Južna Koreja postigli su dogovor o visokim standardima rada i zaštite okoliša kojima se štite radnici i okoliš. Sporazumom se uspostavljaju mehanizmi kojima se osigurava ispunjavanje tih obveza, među ostalim uključivanjem civilnog društva.

Tržište

Zaštita okoliša

EU i Južna Koreja dogovorili su snažne mehanizme praćenja koji uključuju javni nadzor. To znači da imate više informacija i mjesta za izražavanje zabrinutosti u pogledu radnih i ekoloških pitanja koja utječu na vaše poslovanje u Južnoj Koreji.

Poveznice, kontakti i dokumenti

Carinske agencije, predstavnici vlade, gospodarske komore i poslovna udruženja

Kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Kontakti za javnu nabavu

Carinske agencije, predstavnici vlade, gospodarske komore i poslovna udruženja

Korejska carinska služba

Korea Customs Service Building 1, Government Complex-Daejeon, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, KOREA

Web -mjesto: https://www.customs.go.kr/kcs/main.do

Svjetska carinska organizacija (eng. World Customs Organisation)

Web -mjesto: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx

Delegacija Europske unije u Republici Koreji

Delegacija Europske unije u Republici Koreji 11. kat, Seoul Square, 416 Hangang-daero, Jung-gu Seoul, 04637, KOREA

Tel.: + 82 23704 1700

E-pošta: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Republike Koreje pri Kraljevini Belgiji i Europskoj uniji

Veleposlanstvo Republike Koreje pri Kraljevini Belgiji i Europskoj uniji Chaussee de la Hulpe 173 – 175, 1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort), BELGIJA

Tel.: + 32 2675 5777

Faks: + 32 2675 5221/+ 32 2662 2305

E-pošta: eukorea@mofa.go.kr

Korejsko udruženje za međunarodnu trgovinu (KITA)

Kita 511, Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Seoul, KOREA

Tel.: + 82 1566 5114

Korejska agencija za promicanje trgovine (KOTRA)

KOTRA (06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KOREA

Tel.: + 82 1600 7119

BuyKOREA

Tel.: + 82 23460 7432

Faks: + 82 23460 7958

E-pošta: buykorea@kotra.or.kr

EU4Business

Tajništvo EU4Business Secretariat De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem BELGIUM Tel: + 32 2749 1851 e-pošta: secretariat@eu4business.eu

Središnja banka Koreje

67, Sejong-daero Jung-gu, Seoul, 04514, KOREA

Tel.: + 82 2759 4114

Web -mjesto: https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400239

Kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Ministarstvo poljoprivrede, prehrane i ruralnih poslova (MAFRA)

Ministarstvo poljoprivrede, prehrane i ruralnih poslova (MAFRA), Vladin kompleks Sejong 94, Dasom 2-ro KR-339012 Sejong City, KOREA

Tel.: + 82 2 61969110

Faks: + 82 44 8680846

Agencija za životinjske i biljne karantene (QIA)

Agencija za životinjske i biljne karantene 177, Hyeoksin 8-ro Gyeongsangbuk-do KR-39660 Gimcheon-si, KOREA

Tel.: + 82 54 9121000, + 82 54 9120605, + 82 54 9120627

Faks: + 82 54 9120635

Ministarstvo hrane i sigurnosti lijekova

Ministarstvo hrane i sigurnosti lijekova 187, Osongsaengmyeong 2-ro Osong-eup Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do, KOREA [28159]

Tel.: + 82 – 43 – 719 – 1564

Korejski istraživački institut za bioznanost i biotehnologiju (KRIBB)

Korejski istraživački institut za bioznanost i biotehnologiju (KRIBB) 125 Gwahangno Yuseong-gu KR-34141 Daejeon, KOREA

Tel: + 82 42 8798300

Faks: + 82 42 8798309

Službena kontaktna točka za otrovne kemikalije

Ministarstvo vanjskih poslova 60, Sajik-ro 8-gil Jongno-gu KR-03172 Seoul, KOREA

Tel: + 82 2 21002114, + 82 2 21007794

Faks: + 82 2 21007999, + 82 2 21008470

Kontakti za javnu nabavu

Služba za javnu nabavu (PPS)

Sjedište SS-a; Zgrada Government Complex Daejeon 3, 189, Cheongsa-ro Seo-gu, Daejeon, KOREA

Tel: + 82 7005 67470 Faks: + 82 505 480 1211

E-pošta: ppskorea@korea.kr

Korejski internetski sustav javne nabave (KONEPS)

Web -mjesto: https://www.pps.go.kr/eng/index.do

Dodatne poveznice

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice