Zahtjevi za proizvode

Koje zahtjeve zemlje moraju ispuniti kako bi se osiguralo da moj proizvod zadovoljava sigurnosne, zdravstvene i ekološke standarde?

Zahtjevi za proizvode odnose se na bitne uvjete koje proizvodi moraju ispuniti kako bi ušli na jedno tržište.

Tehničkim pravilima definiraju se posebne značajke koje bi proizvod trebao imati, primjerice u vezi s

  • dizajn
  • označivanje
  • označivanje
  • pakiranje
  • funkcionalnost ili učinkovitost

Postoje posebna pravila kojima se osigurava da su proizvodi osmišljeni tako da štite zdravlje ljudi, sigurnost ili okoliš.

Zahtjevi za proizvode mogu obuhvaćati

  • sam proizvod – na primjer zapaljivost, električna svojstva ili higijena
  • postupke u proizvodnji proizvoda
  • svojstva proizvoda, primjerice njegova energetska učinkovitost

U većini slučajeva uredbama se definiraju željeni ciljevi koje treba postići ili opasnosti koje treba ukloniti, ali se u njima ne navode tehnička rješenja.

Zahtjevi za proizvode znatno se razlikuju od zemlje do zemlje i od trgovinskog bloka do trgovinskog bloka. Usklađivanje s različitim zahtjevima na različitim tržištima može biti skupo za trgovce.

U okviru trgovinskih sporazuma EU-a tehnička pravila i propisi često su usklađeni te se uspostavlja suradnja između tijela za određivanje normi, ispitivanje, certifikaciju i akreditaciju s obje strane. Time se poduzećima omogućuje prodaja istog proizvoda ili istog proizvoda s manje izmjena na oba tržišta. Osim toga, njome se mala poduzeća, posebno mikropoduzeća, osnažuje da se natječu s većim poduzećima i da sudjeluju u međunarodnim lancima opskrbe i e-trgovini.

 

Na tržištu EU-a oznaka CE označava da proizvod ispunjava sve zahtjeve u pogledu sigurnosti, zdravlja i zaštite okoliša koji se prodaju u cijelom Europskom gospodarskom prostoru (EGP).

Stoga morate provjeriti zahtjeve za proizvode za svaku regiju u koju izvozite.

Posjetite My Trade Assistant i otvorite pretraživanje proizvoda kako biste pronašli pojedinosti o određenom proizvodu.

Pregled zahtjeva EU-a za proizvode možete pronaći i u odjeljku o tržištu EU-a na ovom web-mjestu.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice