Tootenõuded

Milliseid nõudeid peavad riigid täitma, et tagada minu toote vastavus ohutus-, tervishoiu- ja keskkonnastandarditele?

Tootele esitatavad nõuded viitavad olulistele tingimustele, millele tooted peavad vastama, et siseneda ühele turule.

Tehnilistes eeskirjades määratakse kindlaks konkreetsed omadused, mis tootel peaksid olema, näiteks seoses

  • projekt
  • märgistus
  • märgistus
  • pakend
  • funktsionaalsus või toimivus

Kehtestatud on erieeskirjad, millega tagatakse, et tooted on kavandatud inimeste tervise, ohutuse või keskkonna kaitseks.

Tootele esitatavad nõuded võivad hõlmata järgmist:

  • toode ise – näiteks süttivus, elektrilised omadused või hügieen
  • toote tootmisprotsess
  • toote tulemuslikkus – näiteks selle energiatõhusus

Enamikul juhtudel määratletakse määrustes soovitavad eesmärgid või ohud, millega tuleb tegeleda, kuid ei täpsustata tehnilisi lahendusi.

Tootenõuded on riigiti ning kaubandusblokist kaubandusblokini väga erinevad. Kauplejate jaoks võib erinevate nõuete täitmine eri turgudel olla kulukas.

ELi kaubanduslepingutes ühtlustatakse sageli tehnilisi eeskirju ja määrusi ning luuakse koostöö mõlema poole standardeid kehtestavate, katse-, sertifitseerimis- ja akrediteerimisasutuste vahel. See võimaldab ettevõtjatel müüa mõlemal turul sama toodet või sama toodet vähemate muudatustega. Samuti võimaldab see väikeettevõtjatel, eelkõige mikroettevõtjatel, konkureerida suuremate ettevõtjatega ning osaleda rahvusvahelistes tarneahelates ja e-kaubanduses.

 

ELi turul näitab CE-märgis, et toode vastab kõikidele Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) müüdavatele ohutus-, tervise- ja keskkonnakaitsenõuetele.

Selleks peate kontrollima tootenõudeid igas piirkonnas, kuhu te ekspordite.

Tutvuge minu kaubandusassistendiga ja käivitage tooteotsing, et leida konkreetse toote üksikasjad.

Ülevaate ELi tootenõuetest leiate ka käesoleva veebisaidi ELi turu jaotisest.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid