Riigihankelepingud ELis

ELi riigihanketurg on üks kõige arenenumaid ja avatumaid süsteeme maailmas. ELi õiguses on sätestatud minimaalsed ühtlustatud riigihanke-eeskirjad, millega reguleeritakse seda, kuidas Euroopa ametiasutused ostavad kaupu, ehitustöid ja teenuseid.

Teave riigihankelepingute kohta ELis

Jagage seda lehte: