Vládne zákazky v EÚ

Trh verejného obstarávania EÚ je jedným z najrozvinutejších a najotvorenejších systémov na svete. V právnych predpisoch EÚ sa stanovujú minimálne harmonizované pravidlá verejného obstarávania, ktorými sa riadi spôsob, akým európske verejné orgány nakupujú tovar, práce a služby.

Informácie o verejných zákazkách v EÚ

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy