Prejsť na najčastejšie otázky
Oddiel:
Požiadavky na výrobky
Najčastejšie otázky:

Musia potraviny vyvážané do EÚ pochádzať z prevádzkarne povolenej v EÚ?

V prípade potravín živočíšneho pôvodu – áno, vo väčšine prípadov. Pozri zoznam schválených prevádzkarní.

V prípade potravín neživočíšneho pôvodu – nie nevyhnutne. V mnohých prípadoch musí byť vyvážajúci podnik jednoducho známy dovozcovi a akceptovaný ako dodávateľ potravín do EÚ.

V prípade potravín obsahujúcich rastliny alebo rastlinné produkty, na ktoré sa vzťahujú pravidlá EÚ týkajúce sa zdravia rastlín, nie, ale vývozcovia musia získať rastlinolekárske osvedčenie vydané vnútroštátnymi orgánmi vo svojej krajine.

 

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy