Przejdź do strony często zadawanych pytań
Sekcja:
Wymogi dotyczące produktu
Często zadawane pytania:

Czy żywność wywożona do UE musi pochodzić z zakładu posiadającego zezwolenie UE?

W przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego – tak, w większości przypadków. Zob. wykaz zatwierdzonych zakładów.

W przypadku żywności niepochodzącej od zwierząt – niekoniecznie. W wielu przypadkach przedsiębiorstwo eksportujące musi być po prostu znane importerowi i akceptowane jako dostawca żywności do UE.

W przypadku żywności zawierającej rośliny lub produkty roślinne objęte unijnymi przepisami fitosanitarnymi – eksporterzy muszą uzyskać świadectwo fitosanitarne wydane przez organy krajowe w ich kraju.

 

Udostępnij tę stronę: