Przydatne linki

Unia Europejska

Dyrekcje, sieci i bazy danych

WE – programy rozwoju

Organizacje celne i podatkowe

Unia Europejska

Państwa członkowskie

Kraje kandydujące do UE

Międzynarodowe

Zasoby statystyczne

Unia Europejska

Międzynarodowe

Izby handlowo-przemysłowe

Unia Europejska

Państwa członkowskie

Linki zawierają informacje na temat głównych stowarzyszeń handlowych państw członkowskich i ich odpowiednich sieci. W przypadku niektórych państw członkowskich informacje te uzupełnia się linkami do innych właściwych organizacji handlowych:

Międzynarodowe

Stowarzyszenia zawodowe

Unia Europejska

Międzynarodowe

Katalogi biznesowe

Platformy handlowe

Wydarzenia

 

Sieci misji zagranicznych

Unia Europejska

Państwa członkowskie

Regionalne punkty informacyjne ds. handlu

Udostępnij tę stronę: