Przydatne linki

Europejskiej

Dyrekcje, sieci i bazy danych

WE – programy rozwoju

Organizacje celne i podatkowe

Europejskiej

Państwa członkowskie

Kraje kandydujące do UE

Międzynarodowe

Zasoby statystyczne

Europejskiej

Międzynarodowe

Izby handlowo-przemysłowe

Europejskiej

Państwa członkowskie

Linki zawierają informacje na temat głównych stowarzyszeń branżowych państw członkowskich i ich sieci. W przypadku niektórych państw członkowskich informacje te uzupełnia się linkami do innych odpowiednich organizacji handlowych:

Międzynarodowe

Stowarzyszenia zawodowe

Europejskiej

Międzynarodowe

Katalogi biznesowe

Platformy handlowe

Wydarzenia

 

Sieci misji zagranicznych

Europejskiej

Państwa członkowskie

Regionalne centra informacyjne ds. handlu

Udostępnij tę stronę: