Länkar

Europeiska unionen

Direktorat, nätverk och databaser

EG – Utvecklingsprogram

Tull- och skatteorganisationer

Europeiska unionen

Medlemsstaterna

Kandidatländer till EU

Internationella

Statistiska resurser

Europeiska unionen

Internationella

Handels- och industrikammare

Europeiska unionen

Medlemsstaterna

Länkarna ger information om medlemsstaternas viktigaste branschorganisationer och deras respektive nätverk. För vissa medlemsstater kompletteras denna information med länkar till andra relevanta branschorganisationer:

Internationella

Yrkessammanslutningar

Europeiska unionen

Internationella

Företagskataloger

Handelsplatser

Evenemang

 

Nätverk för utländska beskickningar

Europeiska unionen

Medlemsstaterna

Regionala hjälpcentraler för handel

Dela sidan:

Genvägar