Harmoniserade systemet

Det harmoniserade systemet, HS, nomenklatur gör det möjligt för dig att exakt identifiera din produkt och vilka tullpositioner och regler som gäller. Det är en logisk struktur att klassificera varor, som används enhetligt av tullmyndigheterna runt om i världen.

Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, allmänt kallat Harmoniserade systemet, är ett internationellt system för klassificering av varor som utvecklats av Världstullorganisationen (WCO). Det är ett omfattande klassificeringssystem med cirka 5,000 sexsiffriga produktkategorier som organiseras av en hierarkisk struktur genom

 • facksektioner
 • kapitel (2 siffror)
 • rubriker (4 siffror)
 • underrubriker (6 siffror)

och med stöd av genomförandebestämmelser och förklarande anmärkningar.     

Den gör det möjligt för ekonomiska aktörer, tulltjänstemän och lagstiftare från alla länder att identifiera samma produkt med hjälp av en numerisk kod.

Länderna använder HS-systemet som grund för tulltaxor och insamling av statistiska uppgifter. De sexsiffriga HS-produktkategorierna delas in i åtta eller fler tulltaxenummer med större selektivitet. Europeiska unionen använder sig av åttasiffriga koder.

Hur är HS-nomenklaturen strukturerad?

 • 21 större avsnitt
  • 97 kapitel (2 siffror)
   • rubriker (4-siffrig kod)
    • underrubriker (6-siffrig kod)
     • 5,000 varugrupper

Exempel på produktklassificering

 • avsnitt II vegetabiliska produkter
  • kapitel 07 ätbara grönsaker och vissa rötter och stam- eller rotknölar
   • rubrik: 0705 sallat (Lactucativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.), färska eller kylda
    • sallat
     • underrubrik 070511: trädgårdssallat Huvudsallat
     • underrubrik 070519: andra
    • cikoriasallat
     • underrubrik 070521: Witloofcikoria (Cichorium intybus var. foliosum)
     • underrubrik 070529: andra

Anmärkningar till HS-nomenklaturen

 • nästan alla länder i världen har samma tolkning för HS-koder
 • systemet används av mer än 200 länder och ekonomier som grund för sina tulltaxor och för insamling av statistik över internationell handel – över 98 % av varorna i den internationella handeln klassificeras enligt HS.
 • HS-nummer uppdateras kontinuerligt för att ta hänsyn till tekniska förändringar och uppkomsten av nya produkter. den senaste ändringen trädde i kraft 2017, och den nuvarande versionen betecknas därför HS-nomenklaturen 2017 (utgåva).
 • i praktiken kan dock vissa länder anpassa sina förfaranden och sin lagstiftning vid olika tidpunkter, vilket ibland leder till tillfälliga inkonsekvenser.
 • Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EU) är EU:s åttasiffriga kodningssystem, som omfattar HS-numren med ytterligare underavdelningar och de rättsliga anteckningar som specifikt inrättats för att tillgodose EU:s behov.

Läs mer

Dela sidan:

Genvägar