Harmoniserade systemet

Harmoniserade systemet, HS och nomenklaturen gör det möjligt för dig att exakt identifiera din produkt och kontrollera vilka tullpositioner och regler som gäller. Det är en logisk struktur för att klassificera varor som används enhetligt av tullmyndigheter runt om i världen.

Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (HS), vanligen kallat Harmoniserade systemet, är ett internationellt system för klassificering av varor som utvecklats av Världstullorganisationen (WCO). Det är ett brett klassificeringssystem med cirka 5,000 sexsiffriga produktkategorier som är organiserade i en hierarkisk struktur enligt följande:

 • avsnitt
 • kapitel (2 siffror)
 • rubriker (4 siffror)
 • underrubriker (6 siffror)

och stöds av genomförandebestämmelser och förklarande anmärkningar.     

Det gör det möjligt för ekonomiska aktörer, tulltjänstemän och lagstiftare från alla länder att identifiera samma produkt med hjälp av en numerisk kod.

Länderna använder HS-systemet som grund för tullar och insamling av statistiska uppgifter. De delar vidare in de sexsiffriga HS-produktkategorierna i åtta eller fler tullpositioner för att göra dem mer specifika. Europeiska unionen använder åttasiffriga koder.

Hur är HS-nomenklaturen uppbyggd?

 • 21 större avsnitt
  • 97 kapitel (2 siffror) 
   • rubriker (4-siffrig kod) 
    • underrubriker (6-siffrig kod) 
     • 5,000 varugrupper

Exempel på produktklassificering

 • avsnitt II vegetabiliska produkter
  • kapitel 07 grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar
   • beteckning: 0705 trädgårdssallat och cikoriasallat (cichorium spp.), färsk eller kyld
    • sallat
     • underrubrik 070511: huvudsallat – Annan trädgårdssallat
     • underrubrik 070519: andra
    • cikoria
     • underrubrik 070521: witloofcikoria (Chicorium intybus var. foliosum)
     • underrubrik 070529: andra

Anmärkningar till HS-nomenklaturen

 • nästan alla länder i världen har samma tolkning för HS-nummer.
 • systemet används av mer än 200 länder och ekonomier som grund för deras tullar och för insamling av statistik över internationell handel – över 98 % av varorna i den internationella handeln klassificeras enligt HS.
 • HS-numren uppdateras kontinuerligt för att återspegla tekniska förändringar och uppkomsten av nya produkter – den senaste ändringen trädde i kraft 2022. Den nuvarande versionen kallas HS-nomenklaturen 2022.
 • i praktiken kan dock vissa länder anpassa sina förfaranden och sin lagstiftning vid olika tidpunkter – detta leder ibland till tillfälliga inkonsekvenser.
 • Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EU) är EU:s åttasiffriga kodsystem, som består av HS-numren med ytterligare EU-underavdelningar och rättsliga anmärkningar som särskilt skapats för att tillgodose EU:s behov.

Läs mer

Dela sidan:

Genvägar