Om Access2Markets

Vill du exportera eller importera produkter eller tjänster? Vill du veta vilka avgifter som ska betalas eller vilka regler som ska följas?

Om du är ett litet företag som vill internationalisera sig är Access2Markets något för dig.

Denna webbportal kombinerar databasen för marknadstillträde, EU:s hjälpcentral för handel och mycket mer i ett enda verktyg. Oavsett om du just startar eller är en erfaren näringsidkare har vi allt du behöver.  Se introduktionsvideo

Access2Markets har allt du behöver veta om tullar, skatter, produktregler och krav för alla EU-länder och över 120 andra marknader runtom i världen.

Leta upp informationsprodukt för produkt i min handelsassistent.

Varje produkt har en kod. Du hittar den på Access2Markets. Du behöver koden för att veta vilka tullar och nationella eller lokala skatter du måste betala.

Ta reda på vilka förfaranden och formaliteter som ska följas.

Access2Markets innehåller produktregler och produktkrav per produkt.

Har du svårt att förstå ursprungsreglerna för din produkt? Access2Markets självbedömningsverktyg, ROSA hjälper dig!

Om du bara startar beskriver våra steg-för-steg-guider hela import-/exportprocessen för varor och tjänster.

Har problem medimport eller export?

Meddela oss om du stöter på hinder på en viss marknad eller om du letar efter befintliga hinder i vår databas.

Ikorthet alla EU:s handelsavtal. Se hur ditt företag kan dra nytta av dem. Access2Markets listar dem alla med uppgifter om ursprungsregler, skydd av EU:s immateriella rättigheter, investeringar, marknader för offentlig upphandling och mycket mer.

Ansöka om tullrabatt. För att omfattas av nedsatt tullsats måste du lämna in rätt dokument till tullmyndigheterna i importlandet. I varje EU-handelsavtal finns en förteckning över de dokument du behöver. Kontrollera hur du kan bevisa din produkts ursprung eller om du behöver vara en ”registrerad exportör”?

Hur skaprodukten släppas utpå marknaden?

Access2Markets har all den information du behöver om intyg om bedömning av överensstämmelse för maskiner, hälsointyg för vattenbruksprodukter eller märkning av bearbetade livsmedel.

Access2Markets har kontaktuppgifter till tullmyndigheter och andra myndigheter i EU-länderna och utomlands.

Dela sidan:

Genvägar