Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket

EU och Förenade kungariket har nått en principöverenskommelse om handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket, som tillämpas provisoriskt från och med den1 januari 2021. Avtalet skapar ett ambitiöst frihandelsområde med

  • inga tullar eller kvoter för varor som är föremål för handel, under förutsättning att ett lämpligt bevis på förmånsursprung lämnas in
  • fullständigt marknadstillträde för tjänster och offentlig upphandling
  • solida bestämmelser om lika villkor

För varuhandeln mellan EU och Nordirland gäller protokollet om Irland och Nordirland i utträdesavtalet.

 

Via min handelsassistent kan du hämta detaljerad information om tullförfaranden, ursprungsregler och produktkrav som gäller för dina produkter på Förenade kungariket och EU-marknaden.

 

Dela sidan:

Genvägar