Споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство

ЕС и Обединеното кралство постигнаха принципно споразумение по Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство, което се прилага временно от1 януари 2021 г. Споразумението създава амбициозна зона за свободна търговия с:

  • няма тарифи или квоти за търгувани стоки, при условие че се представи подходящо доказателство за преференциален произход
  • пълен достъп до пазара на услуги и обществени поръчки
  • солидни разпоредби относно еднаквите условия на конкуренция

За да отговаряте на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете интерактивнияинструмент за самооценка на правилата за произход (ROSA) в моя търговски асистент, за да оцените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да подготвите правилните документи. Можете също така да намерите подробна информация за тарифите, митническите процедури и продуктовите изисквания, приложими за вашите продукти на пазара на Обединеното кралство и на ЕС.

 

За търговията със стоки между ЕС и Северна Ирландия се прилага Протоколът за Ирландия и Северна Ирландия, включен в Споразумението за оттегляне.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки