Споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство

ЕС и Обединеното кралство постигнаха принципно съгласие по Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство, което се прилага временно от1 януари 2021 г. Споразумението създава амбициозна зона за свободна търговия с:

  • липса на тарифи или квоти за търгувани стоки, при условие че бъде представено подходящо доказателство за преференциален произход
  • пълен достъп до пазара на услуги и обществени поръчки
  • солидни разпоредби относно еднаквите условия на конкуренция

По отношение на търговията със стоки между ЕС и Северна Ирландия се прилага Протоколът за Ирландия и Северна Ирландия, включен в Споразумението за оттегляне.

 

Чрез „Моят търговски асистент“ можете да намерите подробна информация за митническите процедури, правилата за произход и продуктовите изисквания, приложими за вашите продукти на пазара на Обединеното кралство и на ЕС.

 

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки