Търговски режим и обща безопасност на продуктите

Тази страница служи само за общоевропейски изисквания по отношение на продуктите. В зависимост от държавата от ЕС по местоназначение могат да се прилагат допълнителни изисквания. Моля, обърнете се към „Моят търговски сътрудник“ за подробна информация.

Моля, имайте предвид, че на тази страница общото описание на всяка позиция се предоставя на всички езици на ЕС. Данните обаче са достъпни само на английски език.

Търговски режим — лицензии за внос и документи

Тази група изисквания се прилага за няколко семейства продукти, по-специално за секторите, които изискват специфични документи за митническото оформяне.

 

Вносна лицензия за селскостопански продукти

Вносът на избрани продукти подлежи на предварително издаване на вносна лицензия („сертификат за внос“) от компетентния орган на държавата членка вносител.

 

Изисквания за внос на огнестрелни оръжия и на военни материали

В тази база данни не се обръща специално внимание на огнестрелни оръжия и военни материали.

 

Обща безопасност на продуктите

Обща безопасност на продуктите

Това включва общи изисквания за безопасност, здраве и защита на потребителите по отношение на продукти, които не са обхванати от по-специфични изисквания за безопасност на друго място в уебсайта на Бюрото за помощ.

 
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки