Митнически съюзи

Митнически съюзи

Изнасяте ли или внасяте от митнически съюз? В този раздел ще бъдат изтъкнати световните митнически съюзи и ще бъдат очертани последиците от тях за вашата търговия по отношение на тарифите и митническите процедури.

Какво представляват митническите съюзи?

Митническите съюзи са групи от държави, които прилагат една обща система от процедури, правила и тарифи за целия или почти целия си внос, износ и транзит на стоки. Обикновено държавите, участващи в митнически съюзи, споделят общи политики в областта на търговията и конкуренцията.

 

Митата върху стоки, идващи от държави извън митническия съюз, се плащат веднъж при първото въвеждане на стоките. След това няма нищо повече за плащане и стоките се движат свободно в рамките на митническия съюз.

В митнически съюз

Съществува единна външна тарифа за всички стоки и услуги, внасяни от държави извън митническия съюз в която и да е от неговите държави членки.

Стоките се движат свободно между две части на митническия съюз (изцяло произведени в Съюза или пуснати в свободно обращение след внос от трети държави) без мита на вътрешните граници.

Търговската политика и митническото законодателство са приведени в съответствие и държавите споделят общи стандарти в няколко области като интелектуалната собственост, конкуренцията, данъчното облагане и др.

Какви са митническите съюзи в света?

 • Андската общност (CAN)
 • Карибска общност (CARICOM)
 • Централноамерикански общ пазар (CACM)
 • Източноафриканска общност (ИАО)
 • Икономическа и парична общност на Централна Африка (CEMAC)
 • Евразийски митнически съюз (EACU)
 • Митнически съюз на Европейския съюз (EUCU)
 • Митнически съюз ЕС-Андора
 • Митнически съюз ЕС-Сан Марино
 • Митнически съюз ЕС-Тюркие
 • Съветът за сътрудничество в Персийския залив
 • Израелско-палестинска власт
 • Южен общ пазар (MERCOSUR)
 • Южноафрикански митнически съюз (ЮАМС)
 • Швейцария — Лихтенщайн (CH-FL)
 • ЗАИВС (Западноафрикански икономически и валутен съюз)
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки