Минимални операции

В допълнение към специфичните правила за произход, приписвани на продукта, който искате да внасяте или експортирате, трябва да проверите дали действието, извършено в ЕС или в държавата партньор, от която сте внесени, или къде изнасяте, за да надвишат изискваните минимални операции. Тези минимални операции са изброени в Протокола от правилата за произход на търговското споразумение, който Вие използвате като вносител или износител. Минималните операции могат да бъдат опаковки, обикновено рязане, просто събиране, просто смесване и др.

Ако продукцията, която се извършва в ЕС или в търговски партньор, е сред изброените операции и нищо друго (т.е. не е била произведена или преобразувана), не може да се счита, че продуктът е с произход, дори ако са спазени свързаните с продукта правила за произход.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки