Истории на предприятия

В този раздел ще намерите примери за историите и опита на дружествата във връзка с използването на информацията на този портал за тяхната стопанска дейност.

 1. Споразуменията на ЕС осигуряват еднакви условия на конкуренция в Украйна

  Вижте как търговските споразумения дават възможност на чешкото дружество Compelson да използва софтуерните си решения, за да подпомогне борбата с престъпността и тероризма в Украйна и извън нея.

  Към тази история на предприятие
  Споразуменията на ЕС осигуряват еднакви условия на конкуренция в Украйна
 2. Отново охладяване на Централна Америка

  Вижте как нидерландските решения в областта на отоплението и охлаждането водят до екологосъобразни сгради в Панама благодарение на търговските споразумения на ЕС.

  Към тази история на предприятие
  Отново охладяване на Централна Америка
 3. Търговското споразумение укрепва отношенията с Южна Корея

  Вижте как германският план за производство на пластмаси с подсилени оптични влакна е увеличил износа си за Южна Корея благодарение на търговското споразумение между ЕС и Южна Корея с премахването на митата и опростените документи за превоз.

  Към тази история на предприятие
 4. Процедури без документи на хартиен носител за производителите на хартия

  Вижте как опростените и по-прозрачни процедури отварят нов пазар за финландския производител на рециклирана хартия Finha Trading благодарение на търговското споразумение между ЕС и Молдова.

  Към тази история на предприятие
 5. Споразуменията на ЕС облекчават работата с тежки вдигания

  Вижте как ирландският производител на кари високоповдигачи се е възползвал от търговското споразумение на ЕС с Южна Америка, за да увеличи износа си и да увеличи стопанската си дейност в Перу.

  Към тази история на предприятие
 6. Захранване на слънчево бъдеще

  Прочетете как системата ML предоставя на света своите технологии за слънчева енергия с помощта на търговските споразумения на ЕС.

  Към тази история на предприятие
  Захранване на слънчево бъдеще
 7. По-малко бюрокрация, повече време за иновации

  Прочетете за чешкото дружество Workswell и как те извършват 50 % от продажбите си за държави извън ЕС, главно в рамките на търговските споразумения на ЕС.

  Към тази история на предприятие
  По-малко бюрокрация, повече време за иновации
 8. Търговското споразумение отваря врати в Казахстан

  Вижте как търговските споразумения на ЕС са помогнали на нидерландското дружество InterDam да се превърне в международен доставчик на непропускливи стени и врати

  Към тази история на предприятие
  Търговското споразумение отваря врати в Казахстан
 9. По-интелигентни медицински изображения благодарение на високотехнологични проверки

  Прочетете за полския бизнес, Pro-Project и неговото международно разрастване благодарение на търговските споразумения на ЕС

  Към тази история на предприятие
  По-интелигентни медицински изображения благодарение на високотехнологични проверки
 10. Стремеж към успех на международните пазари

  Прочетете как унгарската компания Asura Technologies работи в световен мащаб със своите решения, свързани с трафика

  Към тази история на предприятие
  Стремеж към успех на международните пазари
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки