Истории на предприятия

В този раздел ще намерите примери за историите и опита на дружествата във връзка с използването на информацията на този портал за тяхната стопанска дейност.

 1. Споразуменията на ЕС осигуряват еднакви условия на конкуренция в Украйна

  Вижте как търговските споразумения дават възможност на чешкото дружество Compelson да използва софтуерните си решения, за да подпомогне борбата с престъпността и тероризма в Украйна и извън нея.

  Към тази история на предприятие
  Споразуменията на ЕС осигуряват еднакви условия на конкуренция в Украйна
 2. Отново охладяване на Централна Америка

  Вижте как нидерландските решения в областта на отоплението и охлаждането водят до екологосъобразни сгради в Панама благодарение на търговските споразумения на ЕС.

  Към тази история на предприятие
  Отново охладяване на Централна Америка
 3. Търговското споразумение укрепва отношенията с Южна Корея

  Вижте как германският план за производство на пластмаси с подсилени оптични влакна е увеличил износа си за Южна Корея благодарение на търговското споразумение между ЕС и Южна Корея с премахването на митата и опростените документи за превоз.

  Към тази история на предприятие
 4. Процедури без документи на хартиен носител за производителите на хартия

  Вижте как опростените и по-прозрачни процедури отварят нов пазар за финландския производител на рециклирана хартия Finha Trading благодарение на търговското споразумение между ЕС и Молдова.

  Към тази история на предприятие
 5. Споразуменията на ЕС облекчават работата с тежки вдигания

  Вижте как ирландският производител на кари високоповдигачи се е възползвал от търговското споразумение на ЕС с Южна Америка, за да увеличи износа си и да увеличи стопанската си дейност в Перу.

  Към тази история на предприятие
 6. Търговското споразумение отваря врати в Казахстан

  Вижте как търговските споразумения на ЕС са помогнали на нидерландското дружество InterDam да се превърне в международен доставчик на непропускливи стени и врати

  Към тази история на предприятие
  Търговското споразумение отваря врати в Казахстан
 7. По-интелигентни медицински изображения благодарение на високотехнологични проверки

  Прочетете за полския бизнес, Pro-Project и неговото международно разрастване благодарение на търговските споразумения на ЕС

  Към тази история на предприятие
  По-интелигентни медицински изображения благодарение на високотехнологични проверки
 8. Стремеж към успех на международните пазари

  Прочетете как унгарската компания Asura Technologies работи в световен мащаб със своите решения, свързани с трафика

  Към тази история на предприятие
  Стремеж към успех на международните пазари
 9. Търговските споразумения винаги са подсладител

  Прочетете как гръцкият бизнес, Stevia Hellas, може да се конкурира на цените на чуждестранните пазари благодарение на търговските споразумения на ЕС

  Към тази история на предприятие
  Търговските споразумения винаги са подсладител
 10. Киберсигурност и кръг на доверие

  Нидерландското дружество Compumatica изнася технологии за киберсигурност за Япония благодарение на стабилната среда, предвидена в Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония.

  Към тази история на предприятие
  Киберсигурност и кръг на доверие
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки