Одобрен икономически оператор

Търговците, установени на митническата територия на Съюза, които са част от международната верига за доставки и участват в митнически операции, могат да кандидатстват за статут на одобрен икономически оператор (ОИО).

Кой може да стане ОИО? 

Търговците, установени на митническата територия на Съюза, които са част от международната верига за доставки и участват в митнически операции, могат да кандидатстват за статус на ОИО.

Какво е това?

 • Тя представлява програма на ЕС за партньорство между митническия орган и икономическия оператор (ЕО), чиято цел е засилване на сигурността на международната верига на доставки и улесняване на законната търговия.
 • Тя се основава на партньорство между митниците и бизнеса, въведено от Световната митническа организация (СМО).
 • Статусът на ОИО (разрешение) се предоставя от компетентния митнически орган и се признава от митническите органи във всички държави членки. Следователно разрешението за ОИО е разрешение на ЕС.

Защо да се регистрирате?

Ползите включват:

 • по-лесно допускане до митнически опростявания
 • намален физически и документен контрол
 • предварително уведомяване на оператора, когато е подбран за митнически контрол
 • третиране на оператора с предимство, когато е подбран за контрол
 • възможност да се поиска определено място за митнически контрол
 • непреки ползи, като например:
  • признаване като сигурен и безопасен търговски партньор
  • подобрени отношения с митниците и други държавни органи
  • намалени кражби и загуби
  • по-малко на брой забавени превози
  • подобрено планиране
  • подобряване на обслужването на клиентите
  • подобряване на лоялността на клиентите
  • по-ниски разходи за инспекции на доставчиците и засилено сътрудничество

Как да се регистрирате?

За да се регистрирате като одобрен икономически оператор, ще трябва:

Повече подробности за ОИО и портала за търговци на ЕС в ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“.

За да проверите митническите процедури, които се прилагат за конкретен продукт или държава партньор, моля, използвайте моя сътрудник по търговията.

За основно описание на процеса на внос и износ и за общите стъпки, които трябва да се предприемат, моля, вижте нашите поетапни ръководства.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки