Обвързваща тарифна информация

Ако желаете предварително да разполагате с правна сигурност, че прилагате правилната класификация на Вашите стоки, можете да подадете заявление за решение за обвързваща тарифна информация (ОТИ).

Обвързващата тарифна информация се отнася до правно решение на митническите органи относно класификацията на вашия продукт. IT is

  • издадени за конкретна стока
  • осигурява сигурност по отношение на класификацията на вашия продукт
  • валидно за период от три години
  • има задължителна сила за Вас и за всяка митническа администрация в ЕС

 

За да получите обвързваща тарифна информация, следвайте посочените тук стъпки.

След като получите обвързващата тарифна информация, трябва да я приложите към митническите процедури, когато изнасяте или внасяте стоките си.

Трябва също така да не забравяйте да го заявите във вашата митническа администрация.

Повече информация за митническите процедури при внос и износ можете да намерите на уебсайта на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки