Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες

Εάν επιθυμείτε να έχετε εκ των προτέρων ασφάλεια δικαίου ότι εφαρμόζετε την ορθή κατάταξη των εμπορευμάτων σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για απόφαση σχετικά με δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες (ΔΔΠ).

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες αφορούν νομική απόφαση των τελωνειακών αρχών σχετικά με την κατάταξη του προϊόντος σας. Πράγματι,

 • εκδίδεται για συγκεκριμένο εμπόρευμα
 • παρέχει βεβαιότητα σχετικά με την ταξινόμηση του προϊόντος σας
 • ισχύει για περίοδο τριών ετών
 • είναι δεσμευτική για εσάς και για κάθε τελωνειακή διοίκηση στην ΕΕ

 

Για να αποκτήσετε δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες, ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται εδώ.

Μετά τη λήψη των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, πρέπει να τις εφαρμόσετε σε τελωνειακά καθεστώτα όταν εξάγετε ή εισάγετε τα προϊόντα σας.

Πρέπει επίσης να θυμάστε να το δηλώσετε στην τελωνειακή σας διοίκηση.

Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

 1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
 2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
 3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
 4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
 5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
 6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
 7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
 8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
 9. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 10. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;