Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες

Εάν επιθυμείτε να έχετε εκ των προτέρων ασφάλεια δικαίου ότι εφαρμόζετε την ορθή κατάταξη των εμπορευμάτων σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για απόφαση σχετικά με δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες (ΔΔΠ).

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες αφορούν νομική απόφαση των τελωνειακών αρχών σχετικά με την κατάταξη του προϊόντος σας. Πράγματι,

  • εκδίδεται για συγκεκριμένο εμπόρευμα
  • παρέχει βεβαιότητα σχετικά με την ταξινόμηση του προϊόντος σας
  • ισχύει για περίοδο τριών ετών
  • είναι δεσμευτική για εσάς και για κάθε τελωνειακή διοίκηση στην ΕΕ

 

Για να αποκτήσετε δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες, ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται εδώ.

Μετά τη λήψη των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, πρέπει να τις εφαρμόσετε σε τελωνειακά καθεστώτα όταν εξάγετε ή εισάγετε τα προϊόντα σας.

Πρέπει επίσης να θυμάστε να το δηλώσετε στην τελωνειακή σας διοίκηση.

Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις