Ψηφιακό εμπόριο

 

Το ψηφιακό εμπόριο αναφέρεται στο εμπόριο που διευκολύνεται από τις ηλεκτρονικές τεχνολογίες. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους τομείς της οικονομίας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Η παγκόσμια αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου εκτιμήθηκαν σε 3,2 τρισεκατομμύρια EUR το 2019, με περίπου 1,5 δισ. άτομα να πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές. Δεδομένου ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας υπηρεσιών στον κόσμο, μπορεί να επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από τις ευκαιρίες του ψηφιακού εμπορίου.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το σύγχρονο εμπόριο. Για παράδειγμα,

 • οι τράπεζες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή διαβίβαση δεδομένων
 • οι έμποροι βασικών γεωργικών προϊόντων χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές υπογραφές για τη σύναψη διεθνών αγορών
 • οι κατασκευαστές, οι επιχειρήσεις εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής μπορούν να παρακολουθούν και να βελτιώνουν τις επιδόσεις των μηχανημάτων και των οχημάτων τους σε ολόκληρο τον πλανήτη χάρη στις ηλεκτρονικές διαβιβάσεις δεδομένων

Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το λογισμικό αντιπροσωπεύουν αυξανόμενο μερίδιο των εσόδων των εταιρειών παγκοσμίως και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί. Το «Διαδίκτυο των πραγμάτων» αφορά την αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται από τον συνδυασμό αισθητήρων και διαδικτυακών συσκευών, μεγάλων συνόλων δεδομένων και υπολογιστικών ικανοτήτων υψηλών επιδόσεων.

Οι μικρότερες εταιρείες έχουν αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή τους σε διεθνείς εμπορικές συναλλαγές χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο για να συνδεθούν με πελάτες και προμηθευτές, να παρέχουν πληροφορίες, να λαμβάνουν και να πραγματοποιούν παραγγελίες και να διευκολύνουν την παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών.

Πολιτική της ΕΕ για το ψηφιακό εμπόριο

Η σημασία που αποδίδει η ΕΕ στο ψηφιακό εμπόριο αντικατοπτρίζεται τόσο στις διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις της όσο και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Στις διμερείς διαπραγματεύσεις, η ΕΕ επιδιώκει να θεσπίσει οριζόντιους κανόνες που είναι απαραίτητοι για την καλή λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου και οι οποίοι εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς στο ηλεκτρονικό εμπόριο αγαθών, υπηρεσιών, δημόσιων συμβάσεων κ.λπ.

 • εξασφάλιση προβλεψιμότητας και ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις
 • εξασφάλιση ασφαλούς επιγραμμικού περιβάλλοντος για τους καταναλωτές
 • άρση των αδικαιολόγητων φραγμών

Στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, πάνω από ογδόντα μέλη συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η ΕΕ θεωρεί την πρωτοβουλία αυτή μοναδική ευκαιρία για την από μακρού αναμενόμενη ανταπόκριση της εμπορικής πολιτικής και αποσκοπεί στη διαπραγμάτευση ενός ολοκληρωμένου και φιλόδοξου συνόλου κανόνων για την ενίσχυση τόσο του εγχώριου όσο και του παγκόσμιου ηλεκτρονικού εμπορίου.

Εμπόριο ψηφιακών υπηρεσιών ενσωματωμένων σε ένα προϊόν

Το εμπόριο υπηρεσιών αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, όχι μόνο σε άυλη μορφή, αλλά και σε υλική μορφή, δηλαδή μέσω της ενσωμάτωσης των εν λόγω υπηρεσιών σε ένα τελικό προϊόν. Το φαινόμενο της «υπηρεσιοποίησης της μεταποίησης», το οποίο οδηγεί σε «ενσωματωμένες υπηρεσίες», επηρεάζει ένα αυξανόμενο μερίδιο του εμπορίου αγαθών. Παράδειγμα τέτοιων «ενσωματωμένων υπηρεσιών» είναι το λογισμικό που διασχίζει τα σύνορα ως συνιστώσα πολλών αγαθών, ιδίως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η αυξανόμενη ζήτηση για πράσινα αγαθά θα απαιτεί όλο και περισσότερο προηγμένη τεχνολογία, η οποία θα περιλαμβάνει πολύ περισσότερες «έξυπνες» διαδικασίες και λογισμικό. 

Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για να διευκολύνει το εμπόριο τέτοιων αγαθών, μεταξύ άλλων με τη χρήση κατάλληλων τελωνειακών διαδικασιών που θα επιτρέπουν την αδασμολόγητη μεταχείριση των υπηρεσιών που είναι ενσωματωμένες σε ένα τελικό προϊόν.

Διαδικτυακή πώληση αγαθών ή υπηρεσιών

Το εμπόριο σήμερα διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό από τις διαδικτυακές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτές μπορεί να είναι:

 • μεμονωμένοι ιστότοποι, όπως διαδικτυακά καταστήματα
 • φιλοξενούμενες πλατφόρμες, όπως διαδικτυακές αγορές όπου μια επιχείρηση προσφέρει διεπαφή και συνήθως λογισμικό υποστήριξης για διαφορετικούς πωλητές και αγοραστές

Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου διευκολύνουν το εμπόριο διότι

 • οι αγοραστές και οι πωλητές σε διάφορες χώρες μπορούν να επικοινωνούν εύκολα μεταξύ τους
 • οι πωλητές μπορούν να διαφημίζουν και να προσφέρουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε πολλούς δυνητικούς πελάτες

Οι διαδικτυακές αγορές προσφέρουν μεγαλύτερη επιλογή στους πελάτες, καθώς μπορούν να αναζητούν και να συγκρίνουν προϊόντα ή υπηρεσίες από διαφορετικούς πωλητές.

Οι πελάτες μπορεί να είναι είτε τελικοί χρήστες (φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις) είτε μεταπωλητές.

Εάν θέλετε να πωλήσετε το προϊόν ή την υπηρεσία σας μέσω τέτοιων διαδικτυακών διαύλων σε πελάτες σε αγορές εκτός της ΕΕ, είναι απαραίτητο να ελέγξετε τις απαιτήσεις εξαγωγής όπως θα μπορούσατε να κάνετε για τους παραδοσιακούς διαύλους πωλήσεων.

Κατά την πώληση μικρών ποσοτήτων σε τελικούς χρήστες, είναι σημαντικό να ενημερωθείτε σχετικά με τους κανόνες de minimis. Τα εν λόγω είδη συχνά απαλλάσσουν τα είδη χαμηλής αξίας από τα τιμολόγια και έχουν ελάχιστες μόνο τυπικές απαιτήσεις όσον αφορά τη γραφειοκρατία.

Ανάλογα με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θέλετε να πωλήσετε, ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις για έλεγχο. Για παράδειγμα, θα πρέπει να εξετάσετε ερωτήσεις σχετικά με

 • οι πύλες πληρωμών που χρησιμοποιούνται διαδικτυακά
 • απαιτήσεις περί προστασίας των δεδομένων στην αγορά-στόχο σας και διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων
 • χειρισμός της αποθήκευσης και της υλικοτεχνικής υποστήριξης
 • κανόνες για την προστασία των καταναλωτών και την ασφάλεια των προϊόντων
 • δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
 • Κανόνες για τον ΦΠΑ
 • έξοδα για ταχυδρομικές υπηρεσίες/υπηρεσίες ταχυδρομείων κ.λπ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με εμπορικά επιμελητήρια, γραφεία προώθησης των εξαγωγών, γραφεία συμβούλων ή παρόμοιους φορείς για βοήθεια σε αυτή τη διαδικασία. Το Enterprise Europe Network προσφέρει επίσης ένα γενικό κοινό στην Ευρώπη, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για τις υπερπόντιες αγορές.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις