ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

 

Τοψηφιακό εμπόριο αναφέρεται στο εμπόριο που καθίσταται δυνατό χάρη στις ηλεκτρονικές τεχνολογίες. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους τομείς της οικονομίας και είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Η παγκόσμια αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου υπολογίστηκαν σε 3.2 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2019, με περίπου 1.5 δισεκατομμύρια άτομα να πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές. Δεδομένου ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας υπηρεσιών στον κόσμο, μπορεί να επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από τις ευκαιρίες του ψηφιακού εμπορίου.

Το σύγχρονο εμπόριο διευκολύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Για παράδειγμα

 • οι τράπεζες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή διαβίβαση δεδομένων
 • οι έμποροι βασικών γεωργικών προϊόντων χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές υπογραφές για τη σύναψη διεθνών αγορών
 • οι κατασκευαστές, οι επιχειρήσεις εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής μπορούν να παρακολουθούν και να βελτιώνουν τις επιδόσεις των μηχανημάτων και των οχημάτων τους σε ολόκληρο τον πλανήτη χάρη στις ηλεκτρονικές διαβιβάσεις δεδομένων

Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με λογισμικό αντιπροσωπεύουν αυξανόμενο μερίδιο των εσόδων των εταιρειών παγκοσμίως, και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί. Το «Ίντερνετ των πραγμάτων» αφορά την αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται με τον συνδυασμό αισθητήρων και συσκευών μέσω διαδικτύου, μεγάλων συνόλων δεδομένων και υπολογιστικών ικανοτήτων υψηλών επιδόσεων.

Οι μικρότερες εταιρείες έχουν αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή τους σε διεθνείς εμπορικές συναλλαγές χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο για να συνδεθούν με πελάτες και προμηθευτές, να παρέχουν πληροφορίες, να λαμβάνουν και να πραγματοποιούν παραγγελίες και να διευκολύνουν την παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών.

Πολιτική της ΕΕ για το ψηφιακό εμπόριο

Η σημασία που αποδίδει η ΕΕ στο ψηφιακό εμπόριο αντικατοπτρίζεται τόσο στις διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις της όσο και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Στις διμερείς διαπραγματεύσεις, η ΕΕ επιδιώκει να θεσπίσει οριζόντιους κανόνες που είναι απαραίτητοι για την καλή λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου και εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου αγαθών, υπηρεσιών, δημόσιων συμβάσεων κ.λπ. Ο γενικός στόχος είναι:

 • διασφάλιση προβλεψιμότητας και ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις
 • διασφάλιση ασφαλούς επιγραμμικού περιβάλλοντος για τους καταναλωτές
 • άρση των αδικαιολόγητων φραγμών

Στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, περισσότερα από ογδόντα μέλη συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η ΕΕ θεωρεί ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την επίτευξη των προ πολλού καθυστερημένων απαντήσεων στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής και αποσκοπεί στη διαπραγμάτευση ενός ολοκληρωμένου και φιλόδοξου συνόλου κανόνων για την ενίσχυση τόσο του εγχώριου όσο και του παγκόσμιου ηλεκτρονικού εμπορίου.

Εμπόριο ψηφιακών υπηρεσιών ενσωματωμένων σε προϊόν

Το εμπόριο υπηρεσιών αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, όχι μόνο σε άυλη μορφή αλλά και σε υλική μορφή, δηλαδή μέσω της ενσωμάτωσης των εν λόγω υπηρεσιών σε ένα τελικό προϊόν. Το φαινόμενο της «εξυπηρέτησης της μεταποίησης», το οποίο έχει ως αποτέλεσμα «ενσωματωμένες υπηρεσίες», επηρεάζει ένα αυξανόμενο μερίδιο του εμπορίου αγαθών. Ένα παράδειγμα τέτοιων «ενσωματωμένων υπηρεσιών» είναι το λογισμικό που διασχίζει τα σύνορα ως συστατικό πολλών αγαθών, ιδίως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η αυξανόμενη ζήτηση για πράσινα αγαθά θα απαιτεί όλο και περισσότερο προηγμένη τεχνολογία που θα περιλαμβάνει πολύ περισσότερες «έξυπνες» διαδικασίες και λογισμικό. 

Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για τη διευκόλυνση του εμπορίου τέτοιων αγαθών, μεταξύ άλλων με τη χρήση κατάλληλων τελωνειακών διαδικασιών που θα επιτρέπουν την αδασμολόγητη μεταχείριση των υπηρεσιών που είναι ενσωματωμένες σε ένα τελικό προϊόν.

Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου

Το εμπόριο σήμερα διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό από τις διαδικτυακές πλατφόρμες για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτές μπορεί να είναι είτε

 • μεμονωμένοι δικτυακοί τόποι, όπως διαδικτυακά καταστήματα
 • φιλοξενούμενες πλατφόρμες, όπως διαδικτυακές αγορές όπου μια επιχείρηση προσφέρει μια διεπαφή και συνήθως λογισμικό υποστήριξης για διάφορους πωλητές και αγοραστές

Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου διευκολύνουν τις συναλλαγές διότι

 • οι αγοραστές και οι πωλητές σε διαφορετικές χώρες μπορούν εύκολα να επικοινωνούν μεταξύ τους
 • οι πωλητές μπορούν να διαφημίζουν και να προσφέρουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε πολλούς δυνητικούς πελάτες

Οι διαδικτυακές αγορές προσφέρουν περισσότερες επιλογές στους πελάτες, καθώς μπορούν να αναζητούν και να συγκρίνουν προϊόντα ή υπηρεσίες από διαφορετικούς πωλητές.

Πελάτες μπορεί να είναι είτε τελικοί χρήστες (φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις) είτε μεταπωλητές.

Εάν επιθυμείτε να πουλήσετε το προϊόν ή την υπηρεσία σας μέσω αυτών των διαδικτυακών διαύλων σε πελάτες σε αγορές εκτός της ΕΕ, είναι απαραίτητο να ελέγξετε τις απαιτήσεις εξαγωγής που θα ίσχυαν για τους παραδοσιακούς διαύλους πωλήσεων.

Κατά την πώληση μικρών ποσοτήτων σε τελικούς χρήστες, είναι σημαντικό να ενημερώνεστε για τους κανόνες de minimis. Αυτές συχνά απαλλάσσουν από τους δασμούς τα είδη χαμηλής αξίας και έχουν ελάχιστες τυπικές απαιτήσεις όσον αφορά τη γραφειοκρατία.

Ανάλογα με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επιθυμείτε να πουλήσετε, μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις προς έλεγχο. Για παράδειγμα, θα πρέπει να εξετάσετε ερωτήσεις σχετικά με

 • οι πύλες πληρωμών που χρησιμοποιούνται επιγραμμικά
 • απαιτήσεις περί απορρήτου δεδομένων στην αγορά-στόχο σας και διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων
 • τρόπος χειρισμού της αποθήκευσης και της εφοδιαστικής
 • κανόνες προστασίας των καταναλωτών και ασφάλειας των προϊόντων
 • δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
 • ΦΠΑ
 • κόστος ταχυδρομικών υπηρεσιών/υπηρεσιών ταχυμεταφοράς κ.λπ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με εμπορικά επιμελητήρια, γραφεία προώθησης των εξαγωγών, γραφεία συμβούλων ή παρόμοια ιδρύματα για βοήθεια στη διαδικασία αυτή. Το Enterprise Europe Network προσφέρει επίσης ένα γενικό δίκτυο στην Ευρώπη, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις υπερπόντιες αγορές.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις