Συχνές ερωτήσεις:

Οφείλονται δασμοί για το εισαγόμενο λογισμικό από 3η χώρα;

Υπηρεσίες ή άυλα αγαθά, όπως το λογισμικό, εισάγονται στην ΕΕ ατελώς. Ωστόσο, εάν το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί στην ΕΕ είναι ενσωματωμένο σε ένα αγαθό σε τρίτη χώρα, π.χ. ένα αυτοκίνητο στην Ιαπωνία και το εν λόγω αυτοκίνητο εισάγεται στην ΕΕ, ο εισαγωγέας θα μπορούσε να αποφύγει την καταβολή δασμών επί της αξίας του λογισμικού της ΕΕ, εάν κάνει χρήση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή. Δείτε περισσότερα εδώ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις