Πολιτική για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η σελίδα αποτελεσμάτων των υπηρεσιών και των επενδύσεων περιέχει πληροφορίες από πολλαπλές πηγές. Δείτε παρακάτω τον κατάλογο των χωρών και των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για τη χρήση ή την αναπαραγωγή περιεχομένου που δεν ανήκει στην ΕΕ, μπορεί να χρειάζεται να ζητήσετε άδεια απευθείας από τους δικαιούχους. Δείτε παρακάτω τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις για τις πηγές.

Canada

Πηγή Όροι και προϋποθέσεις Συμπληρωματικές πληροφορίες
Alberta Gaming, Liquor and Cannabis Commission Copyright and disclaimer
Alcohol and Gaming Commission of Ontario Terms, Privacy and Copyright
Architectural Institute of British Columbia Terms and Conditions
Barreau du Quebec Declaration of confidentiality and conditions of use
British Columbia Securities Commission Legal
College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan Website Terms of Use and Privacy
CanLII CanLII Website Terms of Use
Canadian Professional Accountants Quebec Security and privacy
Canadian Transportation Agency Terms and Conditions
Chartered Professional Accountants British Colombia Terms of Use
Chartered Professional Accountants Manitoba Terms of Use
Chartered Professional Accountants Nova Scotia Security and Privacy
Chartered Professional Accountants of Canada Copyright
Chartered Professional Accountants of New Brunswick Security
Chartered Professional Accountants of Newfoundland and Labrador Legal
Chartered Professional Accountants of Ontario Legal
College of Medical Laboratory Technologists of Ontario Privacy Statement
College of Physicians & Surgeons of Alberta Website Terms of Service & Privacy Policy
College of Physicians and Surgeons of BC Terms of use
Department of Justice Canada Terms and conditions This reproduces parts of the indicated federal legislation. As such the reproduction is a copy of an official work that is published by the Government of Canada. It has not been produced in affiliation with, or with the endorsement of the Government of Canada.
Engineers and Geoscientists BC Terms Of Use, Conditions and Content Disclaimer
Government of Alberta Open Government Licence Contains information licensed under the Open Government Licence - Alberta.
Government of British Columbia Open Government Licence Contains information licensed under the Open Government Licence - British Columbia.
Government of Canada Open Government Licence Contains information licensed under the Open Government Licence - Canada.
Government of Manitoba OpenMB Information and Data Use License Contains information from the Manitoba government, licensed under the OpenMB Information and Data Use Licence
Government of New Brunswick Open Government Licence Contains information licensed under the Open Government Licence - New Brunswick.
Government of Newfoundland and Labrador Open Government Licence Contains information licensed under the Open Government Licence - Newfoundland and Labrador.
Government of Northwest Territories Open Government Licence Contains information licensed under the Open Government Licence - Northwest Territories.
Government of Nova Scotia Open Government Licence Contains information licensed under the Open Government Licence - Nova Scotia.
Government of Nunavut Copyright Copyright © Government of Nunavut
Government of Ontario Open Government Licence Contains information licensed under the Open Government Licence - Ontario.
Government of Prince Edward Island Open Government Licence Contains information licensed under the Open Government Licence - Prince Edwards Island.
Government of Saskatchewan Copyright © 2023, Government of Saskatchewan.
Government of Yukon Open Government Licence Contains information licensed under the Open Government Licence - Yukon.
Innovation, Science and Economic Development Canada Terms and conditions
Internal Trade Secretariat Corporation © Privacy Policy
International Bar Association Terms and Conditions
King's Printer for British Columbia King's Printer Licence - British Columbia
King's Printer for Ontario Copyright information: © King's Printer for Ontario
King's Printer for the Province of New Brunswick Copyright and Disclaimer
Law Society of Ontario Legal Notice
Law Society of Saskatchewan Terms of Use
National Association of Pharmacy Regulatory Authorities Terms of Use
National Committee on Accreditation Terms of Use
Nunavut Water Board Terms of Use
Ontario Association of Architects Terms of Use
Professional Engineers Ontario Terms of Use
Quebec Order of Architects Conditions of Use
The Law Society of British Columbia Terms of Use
The Law Society of Manitoba Terms of Use
The Order of Engineers of Quebec Terms & Conditions & Privacy
Travel Industry Council of Ontario Copyright © 2022 Travel Industry Council of Ontario

Switzerland

Πηγή Όροι και προϋποθέσεις Συμπληρωματικές πληροφορίες
Federal Chancellery Terms and conditions
Federal Council Terms and conditions

United Kingdom

Πηγή Όροι και προϋποθέσεις Συμπληρωματικές πληροφορίες
Bar Standards Board Terms and Conditions
Business Services Organisation & Corporate Services Headquarters Copyright
UK Government Open Government Licence v3.0 Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0
General Medical Council Disclaimer
General Optical Council Data and information
NHS Education For Scotland Terms and conditions
International Federation of Accountants Terms of Use
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales Legal notice and terms of use
Solicitors Regulation Authority SRA publication scheme
The Faculty of Advocates Legal notices
Law Society of Northern Ireland Terms and Conditions
Law Society of Scotland Website terms and conditions
Ofcom Copyright and information re-use

Japan

Πηγή Όροι και προϋποθέσεις Συμπληρωματικές πληροφορίες
Bank of Japan Copyright, Disclaimer, and Other Related Matters
Digital Agency Terms of Use
European Union Legal notice
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Links, Copyrights, and Disclaimers
Ministry of Justice Terms of Use
Ministry of Finance Notice on Copyright and Other Related Matters Regarding this Website
Ministry of Economy, Trade and Industry Terms of Use

Η πολιτική της Επιτροπής για την περαιτέρω χρήση εφαρμόζεται δυνάμει της απόφασης της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά (π.χ. σε επιμέρους δηλώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας), το περιεχόμενο που ανήκει στην ΕΕ σε αυτόν τον ιστότοπο παραχωρείται βάσει της άδειας Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση, υπό τον όρο ότι αναφέρεται η πηγή και επισημαίνονται οι αλλαγές. Το λογισμικό ή τα έγγραφα που καλύπτονται από δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα καταχωρισμένα σχέδια, οι λογότυποι και οι ονομασίες, εξαιρούνται από την πολιτική της Επιτροπής για την περαιτέρω χρήση και δεν σας παρέχεται σχετική άδεια.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις