Πολιτική για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η σελίδα αποτελεσμάτων των υπηρεσιών και των επενδύσεων περιέχει πληροφορίες από πολλαπλές πηγές. Δείτε παρακάτω τον κατάλογο των χωρών και των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για τη χρήση ή την αναπαραγωγή περιεχομένου που δεν ανήκει στην ΕΕ, μπορεί να χρειάζεται να ζητήσετε άδεια απευθείας από τους δικαιούχους. Δείτε παρακάτω τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις για τις πηγές.

Canada

Πηγή Όροι και προϋποθέσεις Συμπληρωματικές πληροφορίες
Barreau du Quebec Information use conditions
Government of Canada Terms of use
International Bar Association Terms and Conditions IBA's Global Cross Border Legal Services Report is reproduced by kind permission of the International Bar Association, London, UK, and is available at: https://www.ibanet.org/BIC-ITLS-Committee. © International Bar Association.
Law Society of Ontario Terms and conditions
Law Society of Saskatchewan Terms of use
National Committee on Accreditation Terms of use
The Law Society of British Columbia Terms of use
The Law Society of Manitoba Terms of use The Law Society of Manitoba is not responsible for any modifications, summaries, and translations prepared by the European Commission

United Kingdom

Πηγή Όροι και προϋποθέσεις Συμπληρωματικές πληροφορίες
Bar Standards Board Terms and conditions
Finacial Reporting Council Website Terms of Use (including Disclaimer and Copyright) Reproduced with the kind permission of the FRC and not for further replication or publication.
International Federation of Accountants Terms of use
Law Society of Northern Ireland Terms and conditions
Law Society of Scotland Terms and conditions
Solicitors Regulation Authority Information publication policy
The Faculty of Advocates Legal notices
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales Legal notice and terms of use
UK Government Open Government Licence v3.0 Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0

Η πολιτική της Επιτροπής για την περαιτέρω χρήση εφαρμόζεται δυνάμει της απόφασης της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά (π.χ. σε επιμέρους δηλώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας), το περιεχόμενο που ανήκει στην ΕΕ σε αυτόν τον ιστότοπο παραχωρείται βάσει της άδειας Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση, υπό τον όρο ότι αναφέρεται η πηγή και επισημαίνονται οι αλλαγές. Το λογισμικό ή τα έγγραφα που καλύπτονται από δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα καταχωρισμένα σχέδια, οι λογότυποι και οι ονομασίες, εξαιρούνται από την πολιτική της Επιτροπής για την περαιτέρω χρήση και δεν σας παρέχεται σχετική άδεια.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις