Ταξινόμηση του ρυζιού

Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε την ταξινόμηση του ρυζιού και των συναφών προϊόντων, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ισχύοντες τελωνειακοί δασμοί και τα μη δασμολογικά μέτρα που εφαρμόζονται στα προϊόντα σας.

Εφαρμόζεται στο αποφλοιωμένο ρύζι, το λευκασμένο ρύζι και το επεξεργασμένο με βραστό νερό ρύζι για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο, που παρουσιάζονται υπό μορφή συσκευασμένης μορφής ή χύμα απευθείας στον καταναλωτή. Εφαρμόζεται επίσης σε άλλα προϊόντα που προέρχονται από ρύζι.

Ταξινόμηση του ρυζιού και χρησιμοποιούμενη ορολογία

Το σημείο 1006 υποδιαιρείται σε τέσσερις διακρίσεις

1006 10 — Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy)

Το ρύζι που διατηρεί το φλοιό του μετά το ράβδισμα αναφέρεται ως αναποφλοίωτο ή το αναποφλοίωτο ρύζι. Αυτό σημαίνει ότι οι κόκκοι ρυζιού εξακολουθούν να περιβάλλονται από τον φλοιό του.

1006 20 — αποφλοιωμένο ρύζι

Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brun) από το οποίο έχει αφαιρεθεί μόνον ο φλοιός.Το καστανό ρύζι είναι αναποφλοίωτο ρύζι, το οποίο έχει υποστεί άλεση για την απομάκρυνση του φλοιού από τον πυρήνα, αλλά συγκρατεί το στρώμα πίτουρου του ρυζιού και το φύτρο, το οποίο προσδίδει σε αυτήν υφή με τους ξηρούς καρπούς. Οι κόκκοι ρυζιού brun τείνουν να είναι λιγότεροι fluffy και οι μικροί σπόροι να είναι λιγότερο κολλώδεις. Το καστανό ρύζι παίρνει επίσης περίπου δύο φορές χρόνο για να μαγειρευτεί και έχει πολύ μικρότερη διάρκεια ζωής (λόγω του ελαίου στα φύτρα).

Παραδείγματα ρυζιού που εμπίπτουν σε αυτόν τον ορισμό είναι τα προϊόντα με τις εμπορικές ονομασίες «καστανό ρύζι», «ρύζι cargo», «loonzain» και «riso sabamato». Το αποφλοιωμένο ρύζι brun (ρύζι cargo), το οποίο έχει αφαιρεθεί από το φλοιό με τον φλοιό του. Το αποφλοιωμένο ρύζι [cargo] περιέχει σχεδόν πάντα μικρή ποσότητα ρυζιού με το φλοιό του [paddy].

1006 30 — Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο

Το ρύζι μπορεί επίσης να υποστεί άλεση για να αφαιρεθεί το περικάρπιο (η εξωτερική στιβάδα του ρυζιού που εξακολουθεί να υπάρχει στο ρύζι brun).Το ρύζι αυτού του είδους είναι είτε ημιλευκασμένο είτε λευκασμένο (που αναφέρεται επίσης ως λευκασμένο ρύζι).

Το ημιλευκασμένο ρύζι αποτελείται από ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, ένα μέρος από το φύτρο και το σύνολο ή μέρος από τα εξωτερικά, αλλά όχι και τα εσωτερικά, στρώματα του περικαρπίου.

Το λευκασμένο ρύζι αποτελείται από το σύνολο του ρυζιού από το οποίο το περικάρπιο έχει πλήρως αφαιρεθεί με διέλευση μέσω ειδικών κωνικών κωνικών φιαλών. Το λευκασμένο ρύζι μπορεί επίσης να είναι στιλβωμένο και στη συνέχεια να στιλβωμένο προκειμένου να βελτιωθεί η εμφάνισή του. Η διαδικασία στίλβωσης (που προορίζεται για την λείανση της επιφάνειας τάπητα του λευκασμένου ρυζιού σε βούρτσα εκτελείται με βούρτσα ή «στιλβωτικά». Ο υαλοπίνακας συνίσταται στην επίχριση των κόκκων με μείγμα γλυκόζης και ταλκ σε ειδικά βαρέλια γλασαρίσματος. Στην κλάση αυτή περιλαμβάνεται επίσης το ρύζι «Camolino», το οποίο αποτελείται από λευκασμένο ρύζι επικαλυμμένο με μεμβράνη.

Το ρύζι μπορεί επίσης να αναφέρεται ως επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled). Αυτό σημαίνει ότι οι κόκκοι ρυζιού, ενόσω βρίσκονται ακόμη με το φλοιό και πριν από οποιαδήποτε άλλη διαδικασία (π.χ. αποφλοίωση, άλεση, κ.λπ.), εμποτίζονται με ζεστό νερό ή ατμό και στη συνέχεια ξηραίνονται. Η δομή των κόκκων ρυζιού parboiled έχει τροποποιηθεί σε μικρό μόνο βαθμό με την επεξεργασία που έχει υποστεί και δεν χαρακτηρίζεται ως μαγειρεμένο ρύζι. Το ρύζι αυτό, μετά από άλεση, στίλβωση κ.λπ., διαρκεί από 20 έως 35 λεπτά για να μαγειρευτεί πλήρως. Το ρύζι που παράγεται με βραστό νερό (parboiled) γίνεται συνήθως δεμένος.

1006 40 — Ρύζι σε ρύζι

Το ρύζι που έχει υποστεί θραύση είναι το λευκό ρύζι, το οποίο καταστρέφεται κατά τη διάρκεια της μεταποίησης. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των θραυσμάτων κόκκων, το μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα τρία τέταρτα του μέσου μήκους ολόκληρου του κόκκου, διαχωρίζεται από το λευκό ρύζι του οποίου το σχήμα παραμένει άθικτο. Αυτό κατατάσσεται στην κατηγορία των θραυσμάτων ρυζιού. Ο σπόρος των θραυσμάτων του ρυζιού παρουσιάζει χαμηλή υφή ινών και χαμηλό επίπεδο θρεπτικών ουσιών, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή του ενέργεια. Το ρύζι σε θραύσματα περιέχει περισσότερα θραύσματα σπόρων εντός του κόκκου. Αυτός ο τύπος ρυζιού είναι χαμηλότερης ποιότητας και χρησιμοποιείται συνήθως για τους μαθηματικούς τύπους, τα σιτηρά ρυζιού, τις τροφές για ζώα συντροφιάς, το κρασί και το αλεύρι ρυζιού, καθώς και τα προϊόντα πριν από τη συσκευασία ή τα κονσερβοποιημένα προϊόντα.

Εξαιρέσεις από το 1006

Ο τομέας 1006 περιλαμβάνει μόνο το ρύζι σε μη επεξεργασμένο και μη επεξεργασμένο κράτος. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα που προέρχονται από την άλεση του ρυζιού αποκλείονται και κατατάσσονται στο κεφάλαιο 11.
Ο τομέας 1006 αποκλείει επίσης το ρύζι που έχει υποβληθεί σε επεξεργασία η οποία έχει τροποποιήσει σημαντικά τη δομή του σπόρου. Το προψημένο ρύζι, που αποτελείται από σπόρους που έχουν υποστεί πλήρη ή μερική επεξεργασία και, στη συνέχεια, αφυδατώνεται υπάγονται στην κλάση 1904. Το μερικώς ψημένο ρύζι απαιτεί 5 έως 12 λεπτά για να προετοιμαστεί για την κατανάλωση, ενώ το πλήρως προψημένο ρύζι χρειάζεται μόνο να εμποτισθεί στο νερό και να υποβληθεί σε βρασμό πριν από την κατανάλωση. Το «Puφουσκωμένο» ρύζι που λαμβάνεται με τη μέθοδο του οιδήματος και είναι έτοιμο για κατανάλωση κατατάσσεται επίσης στην κλάση 1904.

Ταξινόμηση ανάλογα με το μέγεθος του κόκκου

Το ρύζι κατατάσσεται γενικά ανάλογα με το μέγεθος του κόκκου.

Λαμβάνεται επίσης υπόψη ο χρόνος επιμήκυνσης του μεγέθους του κόκκου (για τον υπολογισμό αυτού, διαιρέστε το μέσο μήκος του κόκκου κατά μέσο πλάτος).

Εναλλακτικά, προγραμματίζονται τέσσερα τεμάχια ρυζιού. Εάν το τεμάχιο κατά μήκος του άνω τμήματος είναι μικρότερο από τα άλλα τρία, το σιτηρέσιο μήκος/πλάτος είναι ίσο ή μεγαλύτερο από τρεις, αν είναι ίσο ή μεγαλύτερο από τρία, τότε το σιτηρέσιο μήκους/πλάτους θα είναι ίσο ή μεγαλύτερο από τρία.

Το βραστό ρύζι σε κόκκους (επίσης ονομαζόμενο επίσης ως «στρογγυλές») είναι σχεδόν στρογγυλό, με υγρούς σπόρους οι οποίοι προσκολλώνται μαζί όταν βράζονται και χρησιμοποιούνται γενικά για την παρασκευή των ρυζόγατων και των ομοειδών. Το ρύζι αυτού του είδους έχει κόκκους με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5,2 mm και λόγο μήκους/πλάτους μικρότερο του 2. Το κοντό ρύζι από κόκκους έχει μικρό και σχεδόν στρογγυλό πυρήνα.

Το ρύζι σε κόκκους μεσαίους είναι μικρότερο και υδραυλικό και λειτουργεί καλά σε πιάτα όπως η Paella και το Rizotto. Αυτό το είδος ρυζιού έχει κόκκους κόκκων, με μήκος που υπερβαίνει τα 5,2 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 6,0 mm, και λόγο μήκος/πλάτος μικρότερο από 3.

Το μακρόσπερμο ρύζι είναι μακρύς και λεπτοί, οι σπόροι παραμένουν ξεχωριστοί μετά το μαγείρεμα. Αυτό το είδος ρυζιού, των οποίων οι κόκκοι έχουν μήκος που υπερβαίνει τα 6,0 mm.

Βρασμένα ρύζι

Τα μαγειρεμένα φαγητά του ρυζιού κατατάσσονται στην κλάση 1904. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα προϊόντων

 • έτοιμα γεύματα, αποτελούμενα από τα ακόλουθα δύο χωριστά συσκευασμένα συστατικά, συσκευασμένα σε σύνολο για τη λιανική πώληση: Α) προψημένο ρύζι (150 g), και β) κάρι (200 g) που αποτελείται από γάλα κοκοφοίνικα (72 %), κρέας κοτόπουλου (20 %), μείγμα καρυκευμάτων (7 %), λεμονόχορτο (0,5 %) και εκχύλισμα γαύρου (0,5 %).
 • έτοιμα γεύματα, αποτελούμενα από τα ακόλουθα δύο χωριστά συσκευασμένα συστατικά, συσκευασμένα σε σύνολο για τη λιανική πώληση: Α) προψημένο ρύζι (150 g) και β) κάρι (200 g) που αποτελούνται από γάλα κοκοφοίνικα (50 %), βόειο κρέας (20 %), πατάτες (15 %), μείγμα καρυκευμάτων (7 %), αράπικα φιστίκια (3 %), εκχύλισμα γαύρου (3 %) και κρεμμύδια (2 %).
 • τηγμένο το τηγανητό τηγανητό ρύζι, με πράσινο κάρυ και κρέας. Τα συστατικά περιλαμβάνουν το στιγμιαίο ρύζι, το κρέας (16 %), το υλικό καρύκευσης.

Σε περίπτωση που ένα έτοιμο σιμιγδάλι περιέχει άνω του 20 % οποιουδήποτε είδους κρέατος, ψαριού, μαλακοστράκων ή μαλακίων (υπολογιζόμενο ως ποσοστό επί του συνόλου του τρυβλίου), θα πρέπει να ταξινομηθεί ως προετοιμασία του εν λόγω κρέατος ή ιχθύων στο κεφάλαιο 16.

Είδη, ποικιλίες και είδη ρυζιού

Υπάρχουν σήμερα πολλές διαθέσιμες ποικιλίες ρυζιού, από το γνωστό ρύζι λευκού ή καστανού έως το ρύζι έως τις σπεσιαλιτέ, όπως το μπασμάτι και το κολλώδες ρύζι που χρησιμοποιείται στην ιαπωνική κουζίνα για τη σούσι. Το ρύζι διατίθεται στην αγορά επίσης σε διάφορες συσκευασίες ευκαιρίας. Ακολουθούν ορισμένες από τις παρακάτω περιπτώσεις:

Della, Delrose, και Delmont — οι ποικιλίες αυτές συνδυάζουν τις ιδιότητες του κανονικού μακρόσπερμου ρυζιού και του ρυζιού μπασμάτι και έχουν άρωμα ανάλογο με εκείνο του basmati. Ωστόσο, οι μαγειρεμένοι σπόροι διογκώνονται τόσο σε μήκος όσο και σε πλάτος, όπως το κανονικό μακρόσπερμο ρύζι.

Μαύρο Japonica — πρόκειται για το αρωματικό ρύζι με σκούρο πίτουρο. Όπως το καστανό ρύζι, γίνεται ελάχιστη επεξεργασία για να συγκρατηθούν τα πίτουρα του και χρειάζονται 45 έως 50 λεπτά για να προετοιμαστούν. Τα βρασμένα δημητριακά είναι ελαφρά μασώμενα με δυσδιάκριτη γλυκιά γεύση.

Ρύζι brun μακρόσπερμο — το ρύζι αυτό διατηρεί το φυσικό στρώμα του πίτουρου το οποίο είναι πλούσιο σε πολλές βιταμίνες και μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου του ελαίου πίτουρου ρυζιού. Αυτό το μακρόσπερμο ρύζι έχει σφικτή υφή, με ελαφρώς αρώματα ξηρών καρπών.

Το λευκό μακρόσπερμο ρύζι — το ρύζι με μακρόσπερμο ρύζι είναι ο διαχωρισμός των σπόρων, ο οποίος είναι πεντανότιος στα πολλά διεθνή πιάτα της Ασίας, της Ινδίας και της Ισπανίας.

Ρύζι λευκό μεσόσπερμο — καλύτερα γνωστό ως ριζότο ή Arborio. πρόκειται για το μαλακό μαγείρεμα του ρυζιού μεσόσπερμου του μεσόσπερμου που έχει το πλεονέκτημα ότι είναι σε θέση να μεταφέρει ορθά αρώματα και χρώματα. Η μαλακή και η κρεμώδης υφή του καθιστά το ιδανικό για τα επιδόρπια όπως το κρεμμύδι του ρυζιού. Απορροφά όσο το πενταπλάσιο του βάρους του σε υγρό.

Arborio — ένας τύπος ρυζιού σύντομης διάρκειας που καλλιεργείται παραδοσιακά στην Ιταλία και χρησιμοποιείται για να κάνει το ριζότο. Η υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο του Arborio αποδίδει την χαρακτηριστική κρεμώδη υφή του.

Ψημένο μακρόσπερμο λευκό ή καστανό ρύζι — μερικές φορές ονομαζόμενο επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ρύζι διογκωμένο. Υπό πίεση πριν από τη λειοτρίβηση, η οποία σκλήρυνε τους κόκκους, μειώνει τη δυνατότητα του μαγειρέματος. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει επίσης στη διατήρηση μεγάλου μέρους της φυσικής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και σε ανόργανες ουσίες.

Ρύζι JASMINE ή ρύζι αρωματικό ρύζι — αυτό το λευκό ρύζι μακρόσπερμο έχει ένα ευαίσθητο άρωμα Jasmine. Μια ποικιλία μεγάλης διάρκειας, η οποία είναι δημοφιλής στην Ταϊλάνδη και εκτιμάται για το γλυκό άρωμά της και την οσμή ξηρών καρπών. Χρησιμοποιείται ως φθηνό υποκατάστατο του ρυζιού Basmati.

Το ρύζι «Kalijira» — αυτό το πολύ μικρό αρωματικό ρύζι παράγεται στο Μπαγκλαντές, μαγειρεύει γρήγορα και χρησιμοποιείται ειδικά σε πουτίγκες ρυζιού.

Basmati — ποικιλία ρυζιού με μακρούς κόκκους. Είναι αρωματικό, αρωματικό και slender και ένα μη κολλώδες ρύζι. Μόνο κατά μήκος μαγειρεμένες κοιλότητες, με αποτέλεσμα να μην είναι κολλώδεις, να μην είναι κολλώδεις και να μην είναι κολλώδεις. Το Πακιστάν και η Ινδία είναι οι μεγαλύτεροι καλλιεργητές και εξαγωγείς ρυζιού· καλλιεργείται κυρίως μέσω καλλιέργειας αναποφλοίωτου (paddy) στην περιοχή Punjab. Οι σπόροι Basmati είναι μεγαλύτεροι απ’ ό, τι οι περισσότεροι άλλοι τύποι ρυζιού. Οι ψημένοι κόκκοι ρυζιού Basmati είναι χαρακτηριστικά ελεύθερης ροής και όχι κολλώδους. Όπως συμβαίνει στην περίπτωση του μακρόσπερμου ρυζιού, το ψημένο ρύζι Basmati μπορεί να προσδιοριστεί αποκλειστικά με βάση το άρωμα του. Το ρύζι Basmati είναι διαθέσιμο είτε σε άσπρο, είτε σε καφέ. Οι εγκεκριμένες ποικιλίες ρυζιού Basmati είναι οι εξής:

 • Μπασμάτι 370
 • Basmati 386 (Ινδία)
 • Type-3 (Dehradun India)
 • Taraori Basmati (HBC-19 India)
 • Basmati 217 (Ινδία)
 • Ranbir Basmati (Ινδία)
 • ΛΑΔΙ (μπασμάτι)
 • Pusa Basmati
 • Super Basmati

Άγριο ρύζι — είναι το μεγάλο υδατικό χόρτο της Βόρειας Αμερικής με κόκκο που αποτελείται από δύο ή περισσότερες φορές το μήκος των μακρόσπερμων ποικιλιών ρυζιού της Ασίας (Oryza). Η ονομασία «άγριο ρύζι» είναι παραπλανητική, επειδή είναι πράγματι ο σπόρος άγριου χόρτου (zania aquatica) που φύεται στην αβαθή λίμνη της Βόρειας Αμερικής. Τα μακρινά σπέρματα της είναι καφέ σκουρόχρωμα, τα οποία, όταν ψήνονται, έχουν χρώμα βαθυκάστανο. Παρά το όνομά της, δεν συνδέεται με το εξημερωμένο ρύζι (oryza).

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις