Δημόσιες συμβάσεις

Επιθυμεί η εταιρεία σας να πωλεί υπηρεσίες στην αγορά δημόσιων συμβάσεων;

Μάθετε πώς να υποβάλετε προσφορά για δημόσιες συμβάσεις, μαζί με τους σχετικούς κανόνες και διαδικασίες.

Αξιολογήστε την επιλεξιμότητά σας για συμμετοχή σε ξένο διαγωνισμό για δημόσιες συμβάσεις

Για να μάθετε αν δικαιούστε να συμμετάσχετε σε συγκεκριμένο διαγωνισμό για δημόσιες συμβάσεις εκτός της ΕΕ, χρησιμοποιήστε το εργαλείο «Ο εμπορικός βοηθός μου για τις δημόσιες συμβάσεις».

Ο εμπορικός μου βοηθός για τις δημόσιες συμβάσεις έχει ως στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να αξιολογήσουν κατά πόσον δικαιούνται να συμμετάσχουν σε δημόσιο διαγωνισμό εκτός της ΕΕ. Η αξιολόγηση απαιτεί την εισαγωγή από τον χρήστη πληροφοριών που περιλαμβάνονται συνήθως στην προκήρυξη του διαγωνισμού: τον αναθέτοντα φορέα, το αντικείμενο και την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.

Ως πιλοτικό έργο, το εργαλείο επιτρέπει επί του παρόντος την αξιολόγηση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις από τον Καναδά (βάσει τόσο της ΣΔΣ όσο και της διμερούς CETA). Η επόμενη χώρα που θα καλυφθεί θα είναι η Ιαπωνία. Και άλλες χώρες θα ενσωματωθούν στο εργαλείο σε εύθετο χρόνο.

Επισκεφθείτε τον εμπορικό βοηθό μου για τις δημόσιες συμβάσεις

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις