Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες για μικρότερες επιχειρήσεις

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες για μικρότερες επιχειρήσεις

Υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Πληροφορίες σχετικά με εμπορικές εκθέσεις

  • Βάση δεδομένων εμπορικών εκθέσεων AUMA «Πληροφορίες σχετικά με εμπορικές εκθέσεις στη Γερμανία και παγκοσμίως» που παρασχέθηκαν από την AUMA, την Ένωση Γερμανικών Εμπορικών Βιομηχανιών (Association of the German Trade Fair Industry), η οποία παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις εκδηλώσεις, όπως ημερομηνίες, δεδομένα διανομής, στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τις εμπορικές εκθέσεις και τους διοργανωτές εκδηλώσεων.

Κεφάλαια μικρού και μεσαίου μεγέθους στις εμπορικές συμφωνίες

Όλες οι νέες εμπορικές συμφωνίες θα περιλαμβάνουν κεφάλαιο για τις ΜΜΕ, εφόσον συμφωνεί η χώρα-εταίρος. Αυτό θα επιτρέψει την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ζητήματα πρόσβασης στην αγορά, καθώς και την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και της χώρας-εταίρου κατά την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τις ΜΜΕ στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας.

Επιπλέον, στις 26 Σεπτεμβρίου 2018, η μεικτή επιτροπή της συνολικής οικονομικής & εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA) συμφώνησε σε ειδική σύσταση για τις ΜΜΕ, σύμφωνα με την οποία κάθε μέρος παρέχει επιγραμμικές πληροφορίες στις ΜΜΕ του άλλου μέρους σχετικά με τη CETA και την πρόσβαση στην αγορά, και ότι ένα σημείο επαφής για τις ΜΜΕ από κάθε πλευρά συνεργάζεται για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων για τις ΜΜΕ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να απευθύνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τις ΜΜΕ, την πρόσβαση στην αγορά και πληροφορίες στον παρόντα δικτυακό τόπο μέσω του δελτίου επικοινωνίας.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις