Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες για μικρότερες επιχειρήσεις

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες για μικρότερες επιχειρήσεις

Υπηρεσίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ με ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

  • Βάση δεδομένων εμπορικών εκθέσεων AUMA Πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές εκθέσεις στη Γερμανία και παγκοσμίως που παρέχονται από την AUMA, την Ένωση Γερμανικών Εμπορικών Εκθέσεων, η οποία παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις εκδηλώσεις, όπως ημερομηνίες, δεδομένα διανομής, στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τις εμπορικές εκθέσεις και τους διοργανωτές εκδηλώσεων.

Μικρά και μεσαία κεφάλαια στις εμπορικές συμφωνίες

Όλες οι νέες εμπορικές συμφωνίες θα περιλαμβάνουν ένα κεφάλαιο για τις ΜΜΕ, εφόσον συμφωνεί η χώρα-εταίρος. Αυτό θα επιτρέψει την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ζητήματα πρόσβασης στην αγορά, καθώς και την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και της χώρας-εταίρου κατά την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τις ΜΜΕ στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας.

Επιπλέον, στις 26 Σεπτεμβρίου 2018, η μεικτή επιτροπή της Συνολικής Οικονομικής Εμπορικής Συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA) συμφώνησε σε ειδική σύσταση για τις ΜΜΕ ότι κάθε μέρος παρέχει επιγραμμικά πληροφορίες στις ΜΜΕ του άλλου μέρους σχετικά με τη CETA και την πρόσβαση στην αγορά, και ότι ένα σημείο επαφής για τις ΜΜΕ σε κάθε πλευρά συνεργάζεται για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων για τις ΜΜΕ.

Περιφερειακά γραφεία εμπορικής υποστήριξης

Τα περιφερειακά γραφεία υποστήριξης έχουν σχεδιαστεί και τεθεί σε εφαρμογή για να παρέχουν στις ΜΜΕ συγκεκριμένης περιοχής εξατομικευμένες εμπορικές πληροφορίες για την υποστήριξη των αναγκών τους όσον αφορά το εμπόριο εντός της περιοχής και της ΕΕ. Τα περιφερειακά γραφεία υποστήριξης έχουν ως στόχο να στηρίξουν τους χρήστες με πληροφορίες όπως πληροφορίες για τις εξαγωγικές αγορές, βοήθεια για την πρόσβαση στην αγορά, συμβουλές για ρυθμιστικά θέματα, καθοδήγηση σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του εμπορίου ανά περιφέρεια, προκειμένου να βοηθήσουν καλύτερα τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να διεθνοποιηθούν και στις προσπάθειές τους σε διάφορες περιοχές παγκοσμίως.

Γραφείο Υποστήριξης Εμπορίου της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

Πρόσβαση στο εμπορικό γραφείο υποστήριξης της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης για τον εντοπισμό εμπορικών ευκαιριών, την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τους όρους πρόσβασης στην αγορά και τις επαφές δυνητικών εταίρων σε πέντε χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Δημοκρατία της Μολδαβίας και Ουκρανία). Οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να αυξήσουν τις εξαγωγές τους και να επεκταθούν σε πρόσθετες αγορές.

Το Γραφείο Υποστήριξης Εμπορίου της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EU4Business, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου για την τόνωση της εμπορικής ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης εντός της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γραφείο Υποστήριξης για το Εμπόριο Euromed

Πρόσβαση στο Euromed Trade Helpdesk για τον εντοπισμό εμπορικών ευκαιριών, την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά και τις επαφές δυνητικών εταίρων σε 10 ευρωμεσογειακές χώρες (Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Τυνησία και Türkiye). Οι έμποροι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να αυξήσουν τις εξαγωγές τους και να επεκταθούν σε πρόσθετες αγορές. Παρέχει επίσης στατιστικές για το εμπόριο υπηρεσιών και ροές άμεσων ξένων επενδύσεων.

Το Euromed Trade Helpdesk είναι μια πρωτοβουλία χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Κέντρο Διεθνούς Εμπορίου για την τόνωση της εμπορικής ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των ευρωμεσογειακών χωρών εντός της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να απευθύνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τις ΜΜΕ, την πρόσβαση στην αγορά και τις πληροφορίες στον παρόντα ιστότοπο μέσω του δελτίου επικοινωνίας.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις