Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες για μικρότερες επιχειρήσεις

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες για μικρότερες επιχειρήσεις

Υπηρεσίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον διαγωνισμό πρωταθλητών μικρών επιχειρήσεων

  • Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον διαγωνισμό πρωταθλητών μικρών επιχειρήσεων διοργανώθηκε από κοινού από την Ομάδα ΠΜΜΜΕ, το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) και το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου (ITC). Ο διαγωνισμός «Πρωταθλητές μικρών επιχειρήσεων» παρέχει τη δυνατότητα στις οργανώσεις στήριξης των επιχειρήσεων να προτείνουν καινοτόμους και πρακτικούς τρόπους για να βοηθήσουν τις μικρές επιχειρήσεις να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο.

  • Καθώς αυξάνεται η επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, ο φετινός ετήσιος ανταγωνισμός αποσκοπεί στη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων ώστε να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα και να επωφεληθούν από καινοτομίες βιωσιμότητας, ώστε να μπορέσουν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας των Ηνωμένων Εθνών και στη διευκόλυνση της μετάβασής μας σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

  • Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 15 Αυγούστου 2022 στις 23.59 ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται σε αυτόν τον σύνδεσμο

Πληροφορίες σχετικά με εμπορικές εκθέσεις

  • Βάση δεδομένων εμπορικών εκθέσεων της AUMA Πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές εκθέσεις στη Γερμανία και παγκοσμίως, τις οποίες παρείχε η AUMA, η Ένωση Γερμανικών Εμπορικών Βιομηχανιών, παρέχοντας λεπτομέρειες σχετικά με τις εκδηλώσεις, όπως ημερομηνίες, δεδομένα διανομής, στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τις εμπορικές εκθέσεις και τους διοργανωτές εκδηλώσεων.

Κεφάλαια μικρού και μεσαίου μεγέθους στις εμπορικές συμφωνίες

Όλες οι νέες εμπορικές συμφωνίες θα περιέχουν κεφάλαιο για τις ΜΜΕ, εφόσον συμφωνεί η χώρα-εταίρος. Αυτό θα επιτρέψει την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα πρόσβασης στην αγορά, καθώς και μια γόνιμη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και της χώρας εταίρου κατά την εξέταση θεμάτων που αφορούν τις ΜΜΕ στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας.

Επιπλέον, στις 26 Σεπτεμβρίου 2018, η μεικτή επιτροπή της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA) συμφώνησε, σε ειδική σύσταση για τις ΜΜΕ, ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει διαδικτυακές πληροφορίες στις ΜΜΕ του άλλου μέρους σχετικά με τη CETA και την πρόσβαση στην αγορά, και ότι ένα σημείο επαφής για τις ΜΜΕ από κάθε πλευρά συνεργάζεται για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων που αφορούν τις ΜΜΕ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να απευθύνεστε σε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τις ΜΜΕ, την πρόσβαση στην αγορά και πληροφορίες σ’ αυτόν τον ιστότοπο μέσω του εντύπου επικοινωνίας.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις