Onlineværktøjer og -tjenester til mindre virksomheder

Onlineværktøjer og -tjenester til mindre virksomheder

Tjenesteydelser til små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

Oplysninger om messer

  • AUMA's database over handelsmesser i Tyskland og på verdensplan leveret af AUMA, sammenslutningen af tyske handelsmesser, med oplysninger om begivenheder såsom datoer, distributionsdata, statistikker og oplysninger om, hvordan man kontakter messer og arrangører af arrangementer.

Små og mellemstore kapitler i handelsaftaler

Alle nye handelsaftaler vil indeholde et kapitel om SMV'er, hvis partnerlandet er enig. Dette vil muliggøre en bedre informationsudveksling om spørgsmål vedrørende markedsadgang samt et frugtbart samarbejde mellem Kommissionen og partnerlandet i forbindelse med behandlingen af spørgsmål vedrørende SMV'er i handelsaftalen.

Desuden nåede Det Blandede Udvalg under den samlede økonomiske handelsaftale mellem EU og Canada (CETA) den 26. september 2018 i en specifik henstilling om SMV'er til enighed om, at hver part stiller onlineoplysninger til rådighed for SMV'er fra den anden part om CETA og markedsadgang, og at et SMV-kontaktpunkt på hver side samarbejder om at tackle SMV-specifikke spørgsmål.

Kontakt os

Du kan besvare specifikke spørgsmål vedrørende SMV'er, markedsadgang og oplysninger på dette websted via kontaktformularen.

Del denne side:

Genveje