Onlineværktøjer og -tjenester til mindre virksomheder

Onlineværktøjer og -tjenester til mindre virksomheder

Tjenesteydelser til små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

Indkaldelse af forslag til konkurrence inden for små virksomheder

  • Indkaldelsen af forslag til konkurrence inden for små virksomheder er blevet organiseret i fællesskab af MSMV-gruppen, Det Internationale Handelskammer (ICC) og Det Internationale Handelscenter (ITC). "Small Business Champions" -konkurrencen giver erhvervsstøtteorganisationer mulighed for at foreslå innovative, praktiske metoder til at hjælpe små virksomheder med at spille en mere aktiv rolle i verdenshandelen.

  • Efterhånden som det haster med at tackle klimaændringerne, har dette års årlige konkurrence til formål at støtte små virksomheder i at reducere deres CO2-fodaftryk og drage fordel af bæredygtighedsinnovationer, så de kan spille en central rolle med hensyn til at nå FN's bæredygtighedsmål og bidrage til vores overgang til en lavemissionsøkonomi.

  • Fristen for indsendelse af forslag er august 15 2022 kl. 23.59 CEST. Yderligere oplysninger kan findes på dette link

Oplysninger om messer

  • AUMA's database over handelsmesser i Tyskland og på verdensplan leveret af AUMA, sammenslutningen af tyske handelsmesser, med oplysninger om begivenheder såsom datoer, distributionsdata, statistikker og oplysninger om, hvordan man kontakter messer og arrangører af arrangementer.

Små og mellemstore kapitler i handelsaftaler

Alle nye handelsaftaler vil indeholde et kapitel om SMV'er, hvis partnerlandet er enig. Dette vil muliggøre en bedre informationsudveksling om spørgsmål vedrørende markedsadgang samt et frugtbart samarbejde mellem Kommissionen og partnerlandet i forbindelse med behandlingen af spørgsmål vedrørende SMV'er i handelsaftalen.

Desuden nåede Det Blandede Udvalg under den samlede økonomiske handelsaftale mellem EU og Canada (CETA) den 26. september 2018 i en specifik henstilling om SMV'er til enighed om, at hver part stiller onlineoplysninger til rådighed for SMV'er fra den anden part om CETA og markedsadgang, og at et SMV-kontaktpunkt på hver side samarbejder om at tackle SMV-specifikke spørgsmål.

Kontakt os

Du kan besvare specifikke spørgsmål vedrørende SMV'er, markedsadgang og oplysninger på dette websted via kontaktformularen.

Del denne side:

Genveje