Onlineværktøjer og -tjenester til mindre virksomheder

Onlineværktøjer og -tjenester til mindre virksomheder

Tjenesteydelser til små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

Oplysninger om handelsmesser

  • AUMA's database over handelsmesser Oplysninger om handelsmesser i Tyskland og resten af verden fra AUMA, sammenslutningen af tyske handelsmesser, med nærmere oplysninger om begivenheder såsom datoer, distributionsdata, statistikker og oplysninger om, hvordan man kontakter messer og arrangører af arrangementer.

Små og mellemstore kapitler i handelsaftaler

Alle nye handelsaftaler vil indeholde et kapitel om SMV'er, hvis partnerlandet indvilliger heri. Dette vil muliggøre en bedre udveksling af oplysninger om markedsadgangsspørgsmål samt et frugtbart samarbejde mellem Kommissionen og partnerlandet i forbindelse med håndteringen af SMV-relaterede spørgsmål i handelsaftalen.

Desuden nåede Det Blandede Udvalg under den samlede økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada (CETA) den 26. september 2018 i en specifik henstilling om SMV'er til enighed om, at hver part giver den anden parts SMV'er onlineoplysninger om CETA og markedsadgang, og at et SMV-kontaktpunkt på begge sider samarbejder om at tackle SMV-specifikke spørgsmål.

Regionale helpdeske for handel

Der er blevet oprettet og gennemført regionale helpdeske for at give SMV'er i specifikke regioner skræddersyede handelsoplysninger til støtte for deres behov for handel inden for regionen og EU. De regionale helpdeske har til formål at støtte brugerne med oplysninger såsom oplysninger om eksportmarkeder, bistand vedrørende markedsadgang, rådgivning om lovgivningsmæssige spørgsmål, vejledning om regionsspecifikke handelsforhold for bedre at hjælpe virksomhederne i deres bestræbelser på at internationalisere sig og deres bestræbelser i forskellige regioner på globalt plan.

Det Østlige Partnerskabs helpdesk for handel

Få adgang til det østlige partnerskabs helpdesk for handel for at identificere handelsmuligheder, finde oplysninger om markedsadgangsbetingelser og kontakter med potentielle partnere i fem lande i Det Østlige Partnerskab (Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine). De erhvervsdrivende kan anvende platformen til at øge deres eksport og ekspandere til yderligere markeder.

Det Østlige Partnerskabs helpdesk for handel er et EU-finansieret projekt under EU4Business -initiativet, der er udformet og gennemført af Det Internationale Handelscenter for at styrke konkurrenceevnen for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i landene i Det Østlige Partnerskab i regionen og Den Europæiske Union.

Euromed Trade Helpdesk

Få adgang til Euromed-helpdesken for at identificere handelsmuligheder, finde oplysninger om markedsadgang og kontakter med potentielle partnere i 10 Euromed-lande (Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Tunesien og Türkiye). De erhvervsdrivende kan bruge den til at øge deres eksport og ekspandere til yderligere markeder. Den leverer også statistikker over handel med tjenesteydelser og strømme af udenlandske direkte investeringer.

Euromed Trade Helpdesk er et EU-finansieret initiativ, der er udformet og gennemført af Det Internationale Handelscenter for at styrke konkurrenceevnen for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder i Euromed-landene i regionen og Den Europæiske Union.

Kontakt os

Du kan besvare specifikke spørgsmål vedrørende SMV'er, markedsadgang og oplysninger på dette websted via kontaktformularen.

Del denne side: