Hjælp til Min handelsassistent

Hvad omfatter det?

 • eksport af varer fra EU
  • land fra: EU-land
  • land til: ikke-EU-land
 • import af varer til EU
  • land fra: ikke-EU-land
  • land til: EU-land
 • handelmed varer inden forEU
  • land fra: EU-land
  • land til: EU-land

Hvordan fungerer det?

Find dine produktspecifikke oplysninger på nogle få lette trin:

1

Trin 1: Definér dine søgekriterier

 • "produktnavn eller H S-kode" — redigerbart felt du kan
  • udfyld en nøjagtig produktkodeværdi — dette er oftest en numerisk kode, da langt størstedelen af de nationale produktkoder er baseret på det harmoniserede system (HS), eller
  • indtast en tekst — hvis du ikke kender produktkoden, kan du indtaste et eller flere ord — og systemet hjælper dig med at søge efter den rigtige kode, eller
  • lad feltet stå tomt — hvis du vil gennemse det harmoniserede systems nomenklatur Tree for dit produkt
 • "land fra" — det land, hvorfra varen eksporteres fra
 • "land to" — det land, hvortil produktet vil blive solgt i
  • hvis "land fra" er et EU-land, kan "land to" være enten
   • et land uden for EU (eksport fra EU) eller
   • et andet EU-land (handel inden for EU)
  • hvis "landet fra" er et land uden for EU, skal "landet til" være et EU-land ( Importing in the EU).

Vælg "land fra" og "land to", enten

 • gå gennem listen og derefter klikke på landenavn for at vælge, eller
 • begynd at indtaste de første bogstaver i landet for en hurtig søgning, og vælg derefter landet.
2

Trin 2: Start søgning

Klik på knappenSøg.

Hvis systemet identificerer et nøjagtigt match for dine søgekriterier, vises "søgeresultater". Gå direkte til trin 3.

Afgræns din søgning yderligere

Hvis der ikke findes noget nøjagtigt match, vises yderligere vejledning under titlen "Produktsøgning". Følg instrukserne for at kunne finde din produktkode.

 

Hvordan gennemser du "Liste overgooder"?

Listenover gooviser produktnomenklaturen for det valgte "land til". For at finde dit produkt skal du udvide en branche af interesse ved at klikke på symbolet, indtil du når frem til dit interessante produkt. De valgte produktkoder er markeret med gult.

Hvis du skal gennemse "List of goods" efter et delvist matchende søgeresultat, er de brancher, der indeholder delvist matchende værdier med dit søgede produkt, markeret med fed skrift. Hvis du har foretaget en tekstbaseret søgning efter din produktkode, og et af de ord, du har anvendt, er indeholdt i filialens titel, er dette også fremhævet med gult.

Produktkoderne er specifikke for hvert "land til". Vær opmærksom på, at systemet forsøger at matche den værdi, du indtaster, med en produktkode for det angivne "land til", begyndende med de mest relevante cifre, der identificerer chapter.

 

3

Trin 3: Søg i resultaterne

Søgeresultaterne viser de nøjagtige resultater, der er tilgængelige for dine søgekriterier

 • navigere i hovedafsnittene i menuen til venstre
 • større afsnit kan have underafsnit og/eller en supplerende indholdsfortegnelse til højre.

Hvis der ikke foreligger data for et specifikt afsnit, vises afsnittet ikke (hvis der f.eks. ikke foreligger oplysninger om handelshindringer, vises "Handelshindringer"ikke i menuen til venstre).

Resultaterne dækker

 • oplysninger, der er specifikke for "land til"
  • landeoversigt
 • oplysninger, der er specifikke for produktet og "land to"
  • nomenklaturtræ, regelmæssige og præferentielletariferingssatser, potentielle handelsbeskyttelsesforanstaltninger, tariferingsnoter, skatterog tillægstold såsom VAT, punktafgifter, afgifter eller gebyrer, procedurer og formaliteter, handelshindringer og handelshindringer og statistikker over handelsstrømme
 • Oplysninger, der er specifikke for en handelsaftale/handelsordning
  • gensidigt anerkendte geografiske betegnelser
 • oplysninger, der er specifikke for produktet i forbindelse med en handelsaftale/handelsordning
  • tidsplanfor afvikling af Tarif om,hvordan tariferne vil blive reduceret med tiden, oprindelsesreglerne (herunder i nogle tilfælde selvevalueringsværktøj).

Afhængigt af dine søgekriterier passer din søgning ind i et af tre scenarier.  Hvert scenarie har specifikke data og en egen visuel identitet

 • eksport fra EU: blå baggrund
 • import til EU: gul baggrund
 • handel inden for EU: grå baggrund

Se også afsnittet "Hvordan læses resultaterne?" i menuen til venstre for dine søgeresultater.

 

Hvem kan få adgang til oplysningerne?

 • oplysninger om scenarier import til EU og handel inden for EU er tilgængelige for alle brugere
 • kun EU-baserede virksomheder kan få adgang til oplysninger om scenarieeksport fra EU.

Læs mere om datakilder og ophavsret.

 

Sprog

 • eksport fra EU: Produktsøgning og søgeresultater findes på engelsk
 • import til EU og handel inden for EU
  • produktsøgning er tilgængelig på alle EU-sprog
  • søgeresultaterne findes på engelsk, spansk, portugisisk og fransk
 • beskrivende oplysninger på resten af webstedet er tilgængelige på alle EU-sprog via maskinoversættelse.
Del denne side: