Handelsordninger

I dette afsnit informeres du om importprocedurer, herunder om emner såsom toldpræferencer, links til sektorer og landespecifikke krav.

For at kunne eksportere eller importere varer skal du fremlægge specifikke dokumenter til toldklarering. Dette afsnit giver dig oplysninger om nogle af de specifikke licenser og dokumenter, du måtte have brug for.

Import

For at kunne importere visse varer til EU kan du f.eks. kræve en importtilladelse. Hvis den vare, du importerer, kræver en importtilladelse, skal du indhente den fra den kompetente myndighed i den EU-medlemsstat, hvor du er etableret. Du skal sørge for at gøre det inden regnskabsafslutningen, så din vare kan bevæge sig frit inden for EU.

For at få udstedt importlicensen skal du

  • Udfyld en ansøgningsformular med eksemplet i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2016/1239 (EUT L 206 30/07/2016) (CELEX 32016R1239) eller på anden måde, der er godkendt af den ansvarlige myndighed, f.eks. ved hjælp af et edb-system. Hvis du bruger ansøgningsskemaet, skal du udfylde to kopier: et for dig, som du indgiver til den udstedende myndighed.
  • Betale et refusionsberettiget depositum. Indskudsbeløbet er fastsat i den fælles markedsordning for hver enkelt landbrugssektor. Dit bidrag returneres til dig, når du har opfyldt alle dine forpligtelser som importør. Hvis de varer, du importerer, udgør 100 EUR eller derunder, eller hvis licensen er udstedt i et interventionsorgans navn, er det ikke nødvendigt at betale sikkerhedsstillelsen.

Når du har fået din importtilladelse, skal du sikre, at beskrivelsen og mængden af de varer, du importerer, svarer til de oplysninger, der gives i importlicensen.

Hvis de varer, du importerer, overskrider eller ligger under den anførte mængde på importlicensen med 5 % eller mindre, anses Deres forpligtelse for opfyldt. Hvis de kompetente myndigheder konstaterer, at de ikke har opfyldt sine forpligtelser som importør, fortabes sikkerheden.

Eksport

Ønsker du at eksportere varer, skal du sikre dig, at det land, du ønsker at eksportere til, ikke anvender restriktioner på dit produkt. Sådanne begrænsninger kan forhindre, at dit produkt kommer ind på målmarkedet.

Det drejer sig om importbegrænsninger på dit målmarked. Du kan få et overblik over begrænsningerne på dit målmarked under besøget My Trade Assistent.

Besøg vores afdeling for markeder for at kontrollere de specifikke importprocedurer, der gælder for et bestemt produkt eller partnerland.

Yderligere oplysninger

Med henblik på en grundlæggende beskrivelse af import- og eksportprocessen og de generelle skridt, der skal tages, kan der ses nærmere på vores trinvise vejledninger.

Se mere om toldprocedurerne for import og eksport på webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Del denne side:

Genveje