Kereskedelmi rendszerek

Ez a szakasz a behozatali eljárásokról tájékoztatja Önt, többek között olyan témákról, mint a tarifális preferenciák, valamint az ágazati és országspecifikus követelményekhez való kapcsolódások.

Az áruk kiviteléhez vagy behozatalához külön okmányokat kell bemutatnia a vámkezeléshez. Ez a szakasz tájékoztatást nyújt az Ön által bekérhető engedélyekről és dokumentumokról.

Behozatal

Bizonyos áruk EU-ba történő behozatalához például behozatali engedélyre lehet szükség. Ha az Ön által importált áru behozatali engedélyhez kötött, azt annak az EU-tagállamnak az illetékes hatóságától kell beszereznie, amelyben székhellyel rendelkezik. A vámkezelés előtt gondoskodni kell arról, hogy az áru szabadon mozoghasson az EU-n belül.

A behozatali engedély megszerzéséhez az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

  • Töltse ki a kérelemnyomtatványt az (EU) 2016/1239 bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 206., 2016.07.30.) (CELEX 32016R1239) I. mellékletében szereplő minta felhasználásával vagya felelős hatóság által jóváhagyott másmegfelelő módon, például számítógépes rendszeren keresztül. Amennyiben jelentkezési lapot használ, két példányt kell kitöltenie: az egyiket Önnek mint tulajdonosnak, a másikat pedig Önnek kell benyújtania a kiállító hatósághoz.
  • Visszafizethető biztosítékot fizet. A letét összegét az egyes mezőgazdasági ágazatok közös piacszervezése határozza meg. A letétet visszajuttatjuk Önnek, amint eleget tett az importőrként rá háruló valamennyi kötelezettségének. Ha az Ön által importált áruk összege nem haladja meg az 100 eurót, vagy ha az engedélyt egy intervenciós hivatal nevére állítják ki, nem kell megfizetnie a biztosítéki letétet.

A behozatali engedély megszerzését követően Önnek meg kell győződnie arról, hogy az importált áruk megnevezése és mennyisége megfelel-e a behozatali engedélyen feltüntetett adatoknak.

Ha az Ön által importált áruk 5 %-kal vagy annál kevesebbel haladják meg a behozatali engedélyben feltüntetett mennyiséget, a kötelezettség teljesítettnek minősül. Ha az illetékes hatóságok megállapítják, hogy Ön nem tett eleget az importőrként rá háruló kötelezettségeknek, az Ön biztosítéka elvész.

Kivitel

Ha Ön árukat kíván exportálni, ügyelnie kell arra, hogy az Ön által exportálni kívánt ország ne alkalmazzon korlátozásokat a termékével kapcsolatban. Az ilyen korlátozások megtilthatják az Ön termékének a célpiacra való belépését.

Ezeket importkorlátozásoknak hívják az Ön célpiacán. A célpiacot érintő korlátozások áttekintéséhez látogasson el a „Saját kereskedelmi asszisztens” honlapra.

Az adott termékre vagy partnerországra vonatkozó egyedi importeljárások ellenőrzéséhez kérjük, látogasson el a „Piacok” rovatunkra.

Bővebb információ

Az import- és exportfolyamat, valamint az általános lépések alapvető leírása érdekében tekintse meg lépésről lépésre szóló útmutatóinkat.

További információk a behozatali és kiviteli vámeljárásokról az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság honlapján.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások