Kereskedelmi rendszerek

Ez a szakasz a behozatali eljárásokról nyújt tájékoztatást, ideértve az olyan témákat is, mint a vámkedvezmények, valamint az ágazati és országspecifikus követelményekkel való összefüggések.

Az áruk kiviteléhez vagy behozatalához külön okmányokat kell bemutatnia a vámkezeléshez. Ez a rész az Ön által igényelt egyes engedélyekről és dokumentumokról nyújt tájékoztatást.

Behozatal

Bizonyos áruk EU-ba történő behozatalához például importengedélyre lehet szükség. Ha az Ön által importált áruhoz importengedélyre van szükség, azt be kell szereznie annak az EU-tagállamnak az illetékes hatóságától, amelyben Ön letelepedett. Ezt a vámkezelés előtt meg kell bizonyosodnia arról, hogy áruja szabadon mozoghat az EU-n belül.

A behozatali engedély megszerzéséhez Önnek

  • Töltse ki a kérelemnyomtatványt az (EU) 2016/1239 bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 206., 2016.7.30.) (CELEX 32016R1239)I. mellékletében szereplő példával vagy más, a felelős hatóság által jóváhagyott megfelelő eszközzel, például számítógépes rendszeren keresztül. A jelentkezési lapot két példányban kell kitöltenie: az egyiket az Önre mint birtokosra, a másikat pedig a kiállító hatóságnak nyújtja be.
  • Visszatéríthető biztosítéki letétet fizet. A letét összegét az egyes mezőgazdasági ágazatok piacának közös szervezése határozza meg. A letétet visszajuttatjuk Önnek, amint eleget tett importőrként rá háruló valamennyi kötelezettségének. Ha az Ön által behozott áru értéke legfeljebb 100 EUR, vagy ha az engedélyt intervenciós hivatal nevére állították ki, Ön nem köteles biztosítékot fizetni.

A behozatali engedély megszerzését követően Önnek gondoskodnia kell arról, hogy az Ön által importált áruk leírása és mennyisége megfeleljen a behozatali engedélyen megadott információknak.

Ha az Ön által importált áruk 5%-kal vagy annál kevesebbel haladják meg a behozatali engedélyen feltüntetett mennyiséget, kötelezettségüket teljesítettnek tekintik. Ha az illetékes hatóságok megállapítják, hogy Ön nem tett eleget importőri kötelezettségeinek, biztosítéki letéte elvész.

Kivitel

Ha árut kíván exportálni, gondoskodnia kell arról, hogy az exportáló ország ne alkalmazzon korlátozásokat az Ön termékére vonatkozóan. Az ilyen korlátozások megtilthatják, hogy az Ön terméke belépjen a célpiacra.

Ezeket az Ön célpiacán behozatali korlátozásoknak nevezzük. A célpiacra vonatkozó korlátozások áttekintéséhez látogasson el a Saját Kereskedelmi Asszisztensre.

Az adott termékre vagy partnerországra vonatkozó egyedi behozatali eljárások ellenőrzéséhez kérjük, látogasson el a piacokra vonatkozó szakaszunkra.

További információk

A behozatali és kiviteli folyamat, valamint az általános teendők alapvető leírásához tekintse meg lépésről lépésre összeállított útmutatónkat.

A behozatali és kiviteli vámeljárásokkal kapcsolatos további információk az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság honlapján találhatók.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások