Vegyipari termékek

Ez az oldal csak az uniós szintű termékkövetelmények tekintetében szolgál referenciadokumentumként. A célországtól függően további követelmények is alkalmazhatók. További részletekért kérjük, látogasson el a Saját Kereskedelmi Asszisztens menüpontra.

Felhívjuk figyelmét, hogy ezen az oldalon az egyes rovatok általános leírása az EU valamennyi hivatalos nyelvén megtalálható. A részletek azonban csak angol nyelven állnak rendelkezésre.

A veszélyes vegyi anyagok kereskedelmének ellenőrzése

Egyes veszélyes vegyi anyagok (peszticidek és ipari vegyi anyagok) behozatala tilos vagy szigorúan korlátozott, és az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról szóló rotterdami egyezmény szerinti ellenőrzési intézkedések hatálya alá tartozik.

 

A higany kereskedelmének ellenőrzése

A fémhigany és bizonyos higanykeverékek behozatala az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása érdekében tilos vagy szigorúan korlátozott.

 

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok ellenőrzése

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (POP) szóló Stockholmi Egyezmény és a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló regionális ENSZ EGB-egyezményhez csatolt jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a POP-ok behozatala tilos vagy többször korlátozott.

 

A műtrágyákra vonatkozó forgalmazási követelmények

Egyes ásványi műtrágyáknak meg kell felelniük a megnevezésre, osztályozásra és összetételre vonatkozó műszaki követelményeknek; címkézés és csomagolás; megfelelőségértékelés és nyomonkövethetőség.

 

A mosó- és tisztítószerekre vonatkozó forgalmazási követelmények

A mosó- és tisztítószereknek meg kell felelniük a környezet és az emberi egészség magas szintű védelmét célzó különös rendelkezéseknek (a biológiai lebonthatóságon, címkézésen és a kötelező termékinformációkon alapuló piaci korlátozások, ellenőrzési és védintézkedések)

 

A vegyi anyagokra vonatkozó forgalmazási követelmények

A vegyipari termékeknek meg kell felelniük az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmét biztosító forgalmazási követelményeknek.

 

A peszticidekre és biocidokra vonatkozó forgalmazási követelmények

Az emberi egészség magas szintű védelmének biztosítása érdekében a növényvédő szereknek, a biocid termékeknek és hatóanyagaiknak meg kell felelniük a forgalmazási követelményeknek.

 

A benzinre, dízelüzemanyagokra, gázolajra és nehéz fűtőolajra vonatkozó forgalmazási előírások

Az EU-ban forgalmazott ólommentes benzinnek és dízelüzemanyagnak meg kell felelnie bizonyos minőségi és környezetvédelmi előírásoknak a gépjárművek szennyezőanyag-kibocsátásának csökkentése érdekében. A gázolajra és a nehéz fűtőolajra kéntartalom-korlátozás vonatkozik.

 

Egyes vegyi anyagok ékszerekben való felhasználásának korlátozása

 

Egyes vegyi anyagok textil- és bőrtermékekben való alkalmazásának korlátozása

 

Egyes vegyi anyagok játékokban való alkalmazásának korlátozása

 

A kábítószer-prekurzorok ellenőrzése

A kábítószerek előállításához jogellenesen felhasználható egyes vegyi anyagok behozatalára ellenőrzési követelmények vonatkoznak, nevezetesen a gazdasági szereplők engedélyezésére és/vagy nyilvántartásba vételére, egy felelős tisztviselő kinevezésére, az importdokumentációra vonatkozó információszolgáltatásra és a behozatali engedélyre.

 
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások