Útmutató az áruk behozatalához

Tervezi-e az Ön vállalkozása, hogy árukat importál az EU-n kívülről? Ez a szakasz segít megérteni, hogy vállalata készen áll-e a behozatalra, és felvázolja a behozatali folyamat különböző lépéseit.

A termék behozatala felé vezető lépések

 
 

Tervezi, hogy első alkalommal importál egy terméket az EU-ba?

Ezt megelőzően győződjön meg arról, hogy vállalkozása készen áll-e erre:

 • Sikeres lehet-e a termék az Ön hazai piacán vagy más uniós országokban?
 • Képes-e az Ön vállalkozása megvásárolni a terméket az EU-n kívüli külföldi piacokon? Rendelkezik-e elegendő személyzettel, idővel, pénzügyi és jogi erőforrásokkal?
 • Készen áll-e az Ön vállalata arra, hogy nemzetközi értékesítést végezzen, kiválassza a legmegfelelőbb szállítóeszközt, és átvegye a vámeljárásokat?
 • Vállalata rendelkezik-e olyan átfogó pénzügyi/marketing-/üzleti tervvel, amely egyértelműen meghatározott célokat tartalmaz az EU-n kívüli országokból származó importtermékek támogatására?
 • Vállalata rendelkezik-e konkrét stratégiával arra vonatkozóan, hogy hogyan importálja a terméket az Ön piacára? Ön például közvetlenül a gyártótól importálhatja termékét, vagy közvetve, harmadik fél, ilyen forgalmazó foglalkoztatásával. Mind a közvetlen, mind a közvetett behozatalt az e-kereskedelmi platformok is támogathatják.
 • Adott esetben az Ön termékével kapcsolatos szellemi tulajdon oltalom alatt áll-e az Ön exportpiacán?
 • Képes-e az Ön vállalata elemezni és ellenőrizni, hogy a termék megfelel-e az uniós egészségügyi, biztonsági, műszaki és/vagy forgalmazási előírásoknak?

Mielőtt folytatná, alaposan gondolja át a fenti kérdéseket, és vitassa meg azokat vállalatán belül, hogy eldöntse, kész-e harmadik országokkal kereskedni, vagy milyen lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy felkészüljön erre.

 

1

Lépés: Külföldi beszállító keresése

Az EU-n kívülről származó áruk behozatalához először is azonosítani kell a termék lehetséges beszállítóit.

 • A kereskedelmi kamarák tájékoztatást nyújthatnak a piacokról és az üzleti partnerekről, és irányíthatják Önt a vonatkozó jelentésekhez.
 • A piacelemzéssel és az üzleti lehetőségek értékelésével foglalkozó kereskedelemspecifikus hírszolgáltatók vagy kereskedelmi promóciós ügynökségek segítséget nyújthatnak. Ezek az intézmények gyakran készítenek tanulmányokat a kulcsfontosságú ágazatokról.
 • A kereskedelmi tanácsadók és az érintett bankok is nyújthatnak tanácsot.

Hogyan válassza ki a kínálati piacokat?

Tekintse át a potenciális importpiacokat, hogy felmérje, van-e kínálata az Ön termékének.

Nézzen utána a potenciális kínálati piac kereskedelmi statisztikáinak.

Hogyan találhatunk potenciális beszállítókat?

Miután kiválasztotta a kínálati piacot, keresse meg a potenciális kereskedelmi partnereket és az üzleti kapcsolatokat.

A partnerek és a kapcsolattartók a következő címen találhatók:

 

2

A behozatali feltételek és vámok ellenőrzése, valamint annak biztosítása, hogy a termék megfeleljen az uniós követelményeknek

A behozatali feltételek és vámok attól függnek, hogy Ön hogyan kíván importálni, és milyen ellátási piacon.

Ki importálhat az EU-ba?

 • Önnek általában az EU-ban kell letelepednie vállalatként vagy állandó üzleti telephelyként. Ez magában foglalja a héa-nyilvántartásba vételt is.
 • Ha Ön nem uniós lakos, munkavállalási engedéllyel kell rendelkeznie ahhoz, hogy önálló kereskedelmi tevékenységet folytasson; ezenkívül olyan, az EU-ban letelepedett személyt kell találnia, aki hajlandó az Ön nevében exportőrként eljárni (pl. logisztikai szolgáltató vagy vámügynök).

Általában a nemzeti cégnyilvántartásba is be kell jegyeztetnie magát. További információkért látogasson el a helyi kereskedelmi kamarába. Uniós importőrként EORI-számot kell kérelmeznie. Az EORI az egész EU-ban érvényes azonosító szám.

Csúcs: Az EORI-nyilvántartásba vétel időbe telhet, ezért jóval előre lehet tervezni és alkalmazni.

Egyes uniós országokban a bizonyos méretet meghaladó vállalatokat nemzeti cégnyilvántartásba kell bejegyezni.
További információkért látogasson el az uniós piacra, vagy forduljon a helyi kereskedelmi kamarához.

 • Ha Ön nem uniós lakos, cégként kell letelepednie, és/vagy olyan munkavállalási engedéllyel kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi, hogy önálló kereskedelmi tevékenységet folytasson.

Milyen behozatali vagy forgalmazási szabályok vonatkoznak az Ön által az EU-ba importált termékre?

Ellenőrizze, hogy vannak-e behozatali korlátozások az EU-ban vagy egy adott tagállamban.

Egyes érzékeny áruk behozatala vagy bizonyos, meghatározott országokból származó áruk behozatala megtiltható vagy korlátozható. Előfordulhat, hogy engedélyre vagy engedélyre van szüksége, vagy hivatalosan jóváhagyott behozatali értesítést kell benyújtania.

Ellenőrizze a TARIC- adatbázist, hogy megtudja, szüksége van-e behozatali engedélyre a termékéhez.

A behozatali korlátozásokkal érintett főbb terméktípusok a következők:

 • mezőgazdasági termékek,
 • gyógyszerek,
 • vegyi anyagok,
 • vas- és acéltermékek,
 • kulturális javak,
 • textiltermékek és ruházati cikkek,
 • fegyverek,
 • hamisított vagy kalózáruk,
 • tisztes cikkek/kiadványok/videófelvételek,
 • veszélyeztetett fajok,
 • hulladék,
 • egyes élő állatok és állati eredetű anyagokat tartalmazó termékek,
 • növényi anyagokat tartalmazó növények és termékek.

Az ilyen termékekre vonatkozóan ellenőrizze, hogy mely szabályok alkalmazandók.

Milyen behozatali vámok vonatkoznak az Ön termékére?

 • Előfordulhat, hogy az Ön terméke után importvámot kell fizetni az EU-ba való belépéskor. Az EU vámunió, ami azt jelenti, hogy egységes behozatali vámot kell fizetni azon a belépési helyen, ahová a behozatali nyilatkozatot benyújtják, függetlenül attól, hogy melyik uniós tagállamról van szó. A termék ezt követően további vámalakiságok nélkül mozoghat az uniós piacon.
 • Az, hogy ki fizeti a vámokat, az eladóval kötött megállapodástól függ, de gyakran az importőr fizeti meg a behozatali vámokat.

 

Mi a behozatali vám?

Részesülhet-e vállalatom az uniós kereskedelmi megállapodás előnyeiből?

Ha az EU kereskedelmi megállapodást kötött azzal az országgal, ahonnan importálni kíván, az Ön termékére kivetett vámok csökkenthetők vagy akár megszűnhetnek.

 • Ezeket kedvezményes vámtételeknek nevezik.
 • A kedvezményes vámtétel feltétele, hogy az Ön terméke megfeleljen a származási szabályoknak.
 • A kontingensek vagy a kereskedelmi megállapodás alapján, vagy a mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós politika alapján, egy adott terméktípus esetében alkalmazhatók.

Ha szeretne tájékozódni az Ön termékére és piacára vonatkozó konkrét szabályokról, olvassa el a Saját Kereskedelmi Asszisztenst.

Mikor van szüksége származási bizonyítványra?

A beszállítónak gyakran igazolnia kell a termék származását a megállapodás származási szabályainak megfelelően. Ez az igazolás lehet származási bizonyítvány vagy az engedélyezett exportőr vagy (a REX-rendszerben) regisztrált exportőr által kiállított származási nyilatkozat is, akinek meg kell adnia az engedély vagy a regisztráció számát is.

Vannak-e további vámok?

 • Lehetséges, hogy az EU piacvédelmi intézkedéseket alkalmaz egy adott országból behozott termékre.
 • A leggyakrabban alkalmazott vámok a dömpingellenes intézkedések. Ezek a Saját Kereskedelmi Asszisztens menüpontban találhatók. Az uniós vámhatóságok tájékoztatást nyújthatnak arról, hogy az Ön termékére vonatkoznak-e olyan kiegészítő vámok, mint a dömpingellenes vámok.
 • A különböző típusú piacvédelmi intézkedések magyarázata az árukra vonatkozó szakaszban található.
 • Ha átfogó áttekintést szeretne kapni az egyes országok által alkalmazott konkrét intézkedésekről, látogasson el a piacokról szóló részre.

Milyen belső adók alkalmazandók?

A hozzáadottérték-adót (héa) az uniós piacon értékesített árukra, és így az EU-n kívülről behozott termékekre is alkalmazzák. A héa tagállamonként eltérő, és azt általában az importőr fizeti meg.

 • Az ár megegyezik azzal, mintha a terméket a hazai piacon vásárolta volna.
 • A héanyilvántartásba vett vállalkozások előzetesen felszámított adóként visszaigényelhetik a behozatali héát, ugyanúgy, ahogy visszaigényelhetik a belföldi héabefizetéseiket.
 • A héa-befizetéseket az Ön termékeinek értéke, behozatali adója és adott esetben jövedéki adója alapján kell kiszámítani. A hozzáadottérték-adóról és a tagállami adókulcsokról itt olvashat bővebben.
 • A kiválasztott áruk után Önnek jövedéki adót kell fizetnie, amely EU-országonként eltérő. Ezek az adók például a következőkre vonatkoznak:
  • dohánytermékek,
  • alkoholtartalmú italok,
  • ásványolaj,
  • energiatermékek.

Hogyan biztosítja, hogy terméke megfeleljen az uniós követelményeknek?

Az Ön importált termékeire ugyanazok a követelmények vonatkoznak, mint az EU-ban az uniós piacra gyártott árukra.

Melyek az Ön termékére vonatkozó egészségügyi, biztonsági, környezetvédelmi és műszaki követelmények, és hogyan kell azokat tanúsítani?

A legtöbb terméknek meg kell felelnie bizonyos műszaki és/vagy egészségügyi és higiéniai követelményeknek. Ezek különböző típusú vizsgálatokat és tanúsítást tehetnek szükségessé.

Gyakran ez a helyzet az ipari termékekre vonatkozó műszaki követelmények, valamint az élelmiszerekre és a mezőgazdasági termékekre vonatkozó egészségügyi és higiéniai követelmények esetében.

Fontos különbséget tenni a kötelező és az önkéntes követelmények között.

A kötelező követelményeket gyakran alkalmazó termékcsoportok a következők:

 • vegyi anyagok,
 • kozmetikumok,
 • gyógyszerek,
 • mezőgazdasági termékek, élelmiszerek és takarmányok,
 • élő állatok,
 • és állati termékek.

Növény-egészségügyi bizonyítványokra van szükség például a következők behozatalához:

 • a legtöbb friss gyümölcs,
 • zöldségek,
 • egyéb növényi anyagok
 • állati termékekből álló termékek.

A CE-jelölés azt jelzi, hogy a termék megfelel az uniós jogszabályoknak.

 • A CE-jelölés egyes termékek esetében kötelező, például:
  • elektronika,
  • orvostechnikai eszközök,
  • játékok,
  • elektromos készülékek,
  • építési termékek.
 • A CE-jelölés nem vonatkozik a következőkre:
  • élelmiszerek,
  • gépjárművek,
  • vegyi anyagok,
  • kozmetikumok,
  • gyógyszerek,
  • és biocidok

Mindegyiknek megvannak a maga egyedi szabályai. További információk a C6_E jelölésről.

A „ Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban talál információkat a termékére vonatkozó egyedi követelményekről.

Milyen követelmények vonatkoznak a csomagolásra és a címkézésre?

Az uniós tagállamok gyakran rendelkeznek részletes követelményekkel a termékek csomagolására és címkézésére vonatkozóan.

Ezek a követelmények lehetnek kötelezőek vagy önkéntesek.

 • A fogyasztási cikkeken és csomagolásukon kötelezően feltüntetendő jelölések és címkék általában a közbiztonsággal, az egészséggel és/vagy a környezetvédelemmel kapcsolatosak. Tájékoztatást adhatnak például az összetevőkről vagy a fogyaszthatósági időről.
 • Az önkéntes jelölések például az ipari termékekre vonatkozó ökocímke árujának ökológiai termelését jelölik.

Általában különböző ügynökségek felelősek a különböző iparágakért, például az orvosi, az elektromos, az élelmiszer- és a vegyiparért, amelyek mindegyike nagyon eltérő követelményekkel rendelkezik.

 

3

Készítse elő az értékesítést és szervezze meg a szállítást

Hogyan oszlik meg az Ön és a beszállítója közötti felelősség?

Szerződéses kötelezettségeinek meghatározásához használhatja az Incoterms® -t.

Incoterms® 

 • meghatározza az eladók és vevők kötelezettségeit az adásvételi szerződések keretében az áruk szállítása, biztosítása és szállítása tekintetében.
 • határozza meg, hogy ki felelős az EU-n belüli kiviteli vámalakiságokért és az Ön exportpiacán alkalmazott alakiságokért.

Példák:

„Szabad a fedélzeten” (FOB): ez azt jelenti, hogy az Ön beszállítójának felelőssége, hogy fedezze az összes helyi költséget:

 • az áruk szállítása a behajózási kikötőbe
 • rakodási költségek
 • vámkezelési eljárások az exportáló országban.

Vevőként Ön felel a következők költségeiért:

 • szállítás a kihajózási kikötőből
 • biztosítás
 • kirakodás
 • szállítás az érkezési kikötőből a végső célállomásra.

„Költség, biztosítás és fuvardíj” (CIF): az Ön beszállítója felel a FOB-paritáson feltüntetett helyi költségekért, valamint:

 • fuvardíjak
 • biztosítás

A CIF szerint a beszállító felelős az összes költségért mindaddig, amíg a termékek megérkeznek a rendeltetési kikötőbe.

 

4

Készítse elő az okmányokat az EU-ban történő vámkezelésre

Milyen dokumentumokat kell a vám számára előkészíteni?

 • Önnek vám- árunyilatkozatot kell benyújtania a nemzeti vámhatóságához. A vámjogi képviselő tanácsot adhat Önnek ebben a fontos kérdésben.
 • Mielőtt az áruk megérkeznek az EU -ba való első beléptetési pontra, be kell mutatnia egy belépési gyűjtő árunyilatkozatot (ENS).
  • Az ENS-t az áruk fuvarozójának, vagy egyes esetekben az importőr-címzettnek vagy a fuvarozó vagy az importőr képviselőjének kell bemutatnia az EU-ba való első belépési vámhivatalban.
  • Az ENS benyújtásának határideje az áruk szállítási módjától függ. További információk.
 • Az EU valamennyi uniós ország számára közös behozatali nyilatkozatnyomtatványt alkalmaz, amelyet egységes vámokmánynak (EV) neveznek. További információk.
  • Az áru típusától függően a vámhatóságoknak bemutatandó további okmányok a következőket foglalhatják magukban:
  • kereskedelmi számla,
  • fuvarokmányok,
  • származási bizonyítványok,
  • behozatali engedélyek,
  • vizsgálati eredmények és egyéb tanúsítványok,
  • vizsgálati bizonyítványok (például egészségügyi, állat- vagy növény-egészségügyi bizonyítványok).

A vámkezelést az importőr vagy a vámjogi képviselő nyújthatja be, aki az importőr által az uniós vámjogszabályok által előírt valamennyi vámalakiság elvégzésére kijelölt személy.

Ha szeretne többet megtudni a dokumentumokról és az eljárásokról, forduljon a nemzeti vámhatósághoz, kereskedelmi kamarához vagy kereskedelmi promóciós ügynökséghez. További információk.

Mi történik akkor, amikor áruja megérkezik a határra?

 • Vámfelügyelet alatt átmeneti megőrzésbe kerülnek (legfeljebb 90 napig) a vámkezelésükig.
  • Az Ön árui a benyújtott dokumentumok alapján vámkezelésre kerülhetnek, vagy
  • Áruit kiválaszthatják okmányellenőrzésre, és felkérhetik, hogy az áru vámkezelése előtt nyújtson be további dokumentumokat, vagy
  • Az Ön árui is kiválaszthatók okmány vagy fizikai ellenőrzés céljára.

Az Ön terméke a vámkezelést követően bárhol értékesíthető az EU-ban?

Amikor a vámhatóságok vámkezeltek egy terméket, az ugyanolyan státusszal rendelkezik, mint egy uniós termék, és szabadon forgalmazható az EU-n belül, és az uniós piacon bárhol értékesíthető.

 • Minden uniós ország ugyanazt a vámtarifát alkalmazza az EU-n kívülről behozott árukra.
 • Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a behozatalra is, függetlenül attól, hogy mely uniós országon keresztül lép be az uniós piacra.

Hol találhat további információkat?

Az Ön ellenőrzőlistája: 4 A termék behozatalához szükséges lépések

Lépés: Külföldi beszállító keresése

 • A potenciális érdekelt országok értékelése és a potenciális beszállítók versenyképességének összehasonlítása (pl. az árak összehasonlítása, beleértve az importtal kapcsolatos költségeket, például a tarifákat és a szállítási költségeket is).
 • Az üzleti partnerek/szállítók azonosítása.
 • Azonosítson egy ügynökséget/intézményt/partnert a behozatali folyamatok alakiságainak támogatására (például szerződések előkészítése, fizetési feltételek, szállító hitelképessége).

Lépés: A behozatali feltételek és vámok értékelése, valamint annak biztosítása, hogy a termék megfeleljen az uniós követelményeknek

 • Gazdálkodói nyilvántartási és azonosítási (EORI) nyilvántartási szám megszerzése (később előre történő alkalmazás).
 • Ellenőrizze, hogy nem vonatkozik- e behozatali korlátozás.
 • Ellenőrizze, hogy az EU-nak van-e kereskedelmi megállapodása azzal az országgal, ahonnan importálni kíván.
 • megvizsgálja, hogy az Ön terméke megfelel-e a vonatkozó származási szabályoknak, és adja meg az alkalmazandó (preferenciális) vámtételt.
 • Értékelje, hogy vannak-e egyéb vámok (pl. piacvédelem) vagy belső adók.
 • Az egészségügyi, biztonsági, környezetvédelmi és műszaki követelmények meghatározása az EU-ban.
 • Annak biztosítása, hogy a termék megfeleljen a követelményeknek, és a szállító be tudja mutatni a szükséges tanúsítványt.
 • Ellenőrizze a csomagolásra és a címkézésre vonatkozó szabályokat az EU-ban.
 • Felméri, hogy szükség van-e származási bizonyítványra, amelyet az exportőrnek be kell nyújtania, és milyen típusú bizonyítványt kell bemutatni attól függően, hogy van-e alkalmazandó kereskedelmi megállapodás vagy intézkedés az EU és az áruk származási országa között.

Lépés: Készítse elő az értékesítést és szervezze meg a szállítást

 • Előkészíti és aláírja a szerződést a szállítóval, beleértve egy arra vonatkozó megállapodást is, hogy ki felelős azért, és megszervezi a szállítási folyamatot.
 • Koordináció a folyamatot támogató potenciális intézményekkel.

Lépés: Előkészíti az okmányokat a határon történő vámkezelésre

 • Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot egy egyéni képviselővel, ha tanácsot szeretne kapni.
 • A belépési gyűjtő árunyilatkozat rendelkezésre állásának biztosítása
 • További dokumentumokat készít a behozatali vámkezeléshez (kereskedelmi számla, fuvarokmányok, származási bizonyítvány (mint például az A. formanyomtatvány, az Eur.1/Eur.Med nyomtatvány, a regisztrált exportőr által kiállított REX-közlemény vagy az engedélyezett exportőr által kiállított származási nyilatkozat), a behozatali engedélyhez, a vizsgálati eredményekhez, az ellenőrzési tanúsítványokhoz (például egészségügyi, állat- vagy növény-egészségügyi bizonyítványok)Teljesítse és nyújtsa be a behozatali nyilatkozatot/egységes vámokmányt (EV)
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások