Version: 1.7.1.46 (2021-05-27 14:40)

Útmutató az áruk behozatalához

Tervezi-e vállalata áruk importját az EU-n kívülről? Ez a szakasz segít megérteni, hogy vállalata készen áll-e a behozatalra, és felvázolja a behozatali folyamat különböző lépéseit.

4 lépés atermék behozatala felé

 
 

Tervezi-e, hogy első alkalommal importál egy terméket az EU-ba?

Ezt megelőzően ellenőrizze, hogy cége készen áll-e a következőkre:

 • Sikeres lehet-e a termék az Ön hazai piacán vagy más uniós országokban?
 • Képes-e vállalata megvásárolni a terméket az EU-n kívüli külföldi piacokon? Rendelkezik-e elegendő személyzettel, idővel, pénzügyi és jogi forrással?
 • Készen áll-e az Ön vállalkozása arra, hogy nemzetközi értékesítést végezzen, kiválassza a legmegfelelőbb szállítóeszközt és vámeljárást folytasson?
 • Rendelkezik-e az Ön vállalkozása átfogó pénzügyi/marketing/üzleti tervvel, amely egyértelműen meghatározott célokat tartalmaz az EU-n kívüli országokból származó importtermékek támogatására?
 • Rendelkezik-e az Ön vállalkozása konkrét stratégiával arra vonatkozóan, hogy hogyan importálja a terméket az Ön piacára? Például Ön importálhatja termékét közvetlenül a gyártótól, vagy közvetve, harmadik fél, azaz forgalmazó alkalmazásával. Az e-kereskedelmi platformok a közvetlen és a közvetett behozatalt is támogathatják.
 • Adott esetben az Ön termékéhez kapcsolódó szellemi tulajdon védelmet élvez-e az Ön exportpiacán?
 • Képes-e vállalata elemezni és ellenőrizni, hogy a termék megfelel-e az uniós egészségügyi, biztonsági, műszaki és/vagy forgalmazási előírásoknak?

Mielőtt folytatná, alaposan vizsgálja meg a fenti kérdéseket, és vitassa meg azokat vállalatán belül annak eldöntéséhez, hogy kész-e harmadik országokkal kereskedni, vagy milyen lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy felkészüljön erre.

 

1

Lépés: Külföldi szolgáltató keresése

Áruk importálása az EU-n kívülről, kezdve a termék lehetséges szállítóinak azonosításával.

 • A kereskedelmi kamarák tájékoztatást adhatnak a piacokról és az üzleti partnerekről, és eligazíthatják Önt a vonatkozó jelentésekhez.
 • Segítséget jelenthetneka piacelemzéssel és az üzleti lehetőségek értékelésével foglalkozó kereskedelemspecifikus hírszolgáltatók vagy kereskedelemösztönző ügynökségek. Ezek az intézmények gyakran készítenek tanulmányokat a kulcsfontosságú ágazatokról.
 • A kereskedelmi tanácsadók és az érintett bankok is nyújthatnak tanácsot.

Hogyan válasszon beszállítói piacokat?

Átvilágítja a potenciális importpiacokat, hogy felmérje, van-e kínálata az Ön termékével.

Ellenőrizze a potenciális ellátási piac kereskedelmi statisztikáit.

Hogyan találhatunk potenciális beszállítókat?

Miután kiválasztotta a kínálati piacot, tájékozódjon a lehetséges kereskedelmi partnerekről és üzleti kapcsolatokról.

A partnerek és a kapcsolattartók a következő címen érhetők el:

 

2

A behozatali feltételek és vámok ellenőrzése, valamint annak biztosítása, hogy a termék megfeleljen az uniós követelményeknek

A behozatali feltételek és vámok az importálás módjától és az ellátási piactól függenek.

Ki importálhat az EU-ba?

 • Önnek általában vállalatként vagy állandó üzleti telephelyként kell letelepednie az EU-ban. Ez magában foglalja a héa-nyilvántartásba vételt is.
 • Ha Ön nem uniós lakos, munkavállalási engedéllyel kell rendelkeznie ahhoz, hogy önálló kereskedelmi tevékenységet folytathasson; emellett Önnek olyan, az EU-ban letelepedett személyt kell találnia, aki kész exportőrként eljárni az Ön nevében (pl. logisztikai szolgáltató vagy vámügynök).

Általában a nemzeti cégnyilvántartásba is be kell jegyeztetnie magát. További információkért forduljon a helyi kereskedelmi kamarához. Uniós importőrként Önnek EORI-számot kell igényelnie. Az EORI az EU egész területén érvényes azonosító szám.

Tipp: Az EORI-regisztráció időigényes lehet, ezért jó előre tervezni és alkalmazni.

Egyes uniós országokban a bizonyos méretet meghaladó vállalatokat nemzeti cégnyilvántartásba kell bejegyezni.
További információkért látogasson el az uniós piacra vagy tájékozódjon a helyi kereskedelmi kamaránál.

 • Ha Ön nem uniós lakos, akkor cégként kell letelepednie és/vagy olyan munkavállalási engedéllyel kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi, hogy önálló kereskedelmi tevékenységet folytasson.

Milyen behozatali vagy forgalmazási szabályok vonatkoznak az Ön importált termékére az EU-ban?

Ellenőrizze, hogy vannak-e importkorlátozások az EU-ban vagy egy adott tagállamban.

Egyes érzékeny áruk behozatala vagy bizonyos áruk meghatározott országokból történő behozatala megtiltható vagy korlátozható. Előfordulhat, hogy Önnek engedélyre, engedélyre vagy hivatalosan jóváhagyott importbejelentésre van szüksége.

Nézzen utána a TARIC-adatbázisnak, hogy szüksége van-e importengedélyre a termékéhez.

A behozatali korlátozásokkal szembesülő főbb terméktípusok a következők:

 • mezőgazdasági termékek,
 • gyógyszerek,
 • vegyi anyagok,
 • vas- és acéltermékek,
 • kulturális javak,
 • textiltermékek és ruházat,
 • fegyverek,
 • hamisított vagy kalózáruk,
 • ártalmatlan cikkek/kiadványok/videofelvételek,
 • veszélyeztetett fajok,
 • hulladék,
 • egyes élő állatok és állati eredetű anyagokat tartalmazó termékek,
 • növényi anyagokat tartalmazó növények és termékek.

Az ilyen termékek esetében ellenőrizni kell, hogy mely szabályok alkalmazandók.

Milyen importvámok vonatkoznak az Ön termékére?

 • Előfordulhat, hogy az EU-ba való belépéskorimportvámokat kell fizetni az Ön termékéért. Az EU vámunió, ami azt jelenti, hogy egységes behozatali vámtarifát kell fizetni azon a belépési helyen, ahol a behozatali nyilatkozatot teszik, függetlenül attól, hogy melyik uniós tagállamról van szó. A termék ezután további vámalakiságok nélkül mozoghat az uniós piacon.
 • Az, hogy ki fizeti a díjakat, az eladóval kötött megállapodástól függ, de az importvámokat gyakran az importőr fizeti meg.

 

Mi az importvám?

Részesülhet-e a vállalkozásom az uniós kereskedelmi megállapodás előnyeiből?

Ha az EU és az Ön által importálni kívánt ország között kereskedelmi megállapodás van érvényben, előfordulhat, hogy az Ön termékére kivetett vámok csökkennek vagy akár megszűnnek.

 • Ezeket kedvezményes vámtételeknek nevezik.
 • a kedvezményes vámtétel feltétele, hogy az Ön terméke megfeleljen a származási szabályoknak
 • Kontingenseket lehet alkalmazni, akár a kereskedelmi megállapodás, akár a mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós politika alapján.

Ha tudni szeretné, milyen konkrét szabályok vonatkoznak az Ön termékére és érdeklődési körére, kérjük, keresse meg kereskedelmi asszisztensemet.

Mikor van szüksége származási bizonyítványra?

A szállítónak gyakran a megállapodás származási szabályaival összhangban kell igazolnia a termék származását. Ez az igazolás lehet származási bizonyítvány vagy származási nyilatkozat is, amelyet az engedélyezett exportőr vagy a regisztrált exportőr (a REX-rendszerben) állít ki, és amely feltünteti az engedély vagy a nyilvántartásba vétel számát is.

Vannak-e további kötelezettségek?

 • Lehetséges, hogy az EU piacvédelmi intézkedéseket alkalmaz egy adott országból behozott termékre.
 • A leggyakrabban alkalmazott vámok a dömpingellenes intézkedések. Ezek a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban láthatók. Az uniós vámhatóságok tájékoztatást nyújthatnak arról, hogy az Ön termékére vonatkoznak-e kiegészítő vámok, például dömpingellenes vámok.
 • A piacvédelmi intézkedések különböző típusainak magyarázata az árukra vonatkozó szakaszban található.
 • Ha átfogó áttekintést szeretne kapni az egyes országok által alkalmazott konkrét intézkedésekről, látogasson el a „Piacok” rovatba.

Milyen belső adók alkalmazandók?

A hozzáadottérték-adót (héa) az uniós piacon értékesített árukra és így az EU-n kívülről importált árukra is alkalmazzák.A héát általában az importőr fizeti meg az egyes uniós tagállamokban.

 • Ez az ár megegyezik azzal, mintha Ön a hazai piacon vásárolta volna a terméket.
 • A héaalanyként nyilvántartásba vett vállalkozások a belföldi héabefizetésekhez hasonlóan előzetesen felszámított adóként visszaigényelhetik az importra kivetett héát.
 • Az Ön által befizetett hozzáadottérték-adó kiszámítása az Ön termékeinek értékén, az Ön behozatali vámján és adott esetben a jövedéki adón alapul. A hozzáadottérték-adóról és a tagállami adókulcsokról itt olvashat bővebben.
 • A kiválasztott áruk után Önnek jövedéki adót kell fizetnie, amely országonként eltérő. Ezek az adók például a következőkre vonatkoznak:
  • dohánytermékek,
  • alkoholtartalmú italok,
  • ásványolaj,
  • energiatermékek.

Hogyan biztosítja, hogy terméke megfeleljen az uniós követelményeknek?

Az importált árukra ugyanazok a követelmények vonatkoznak, mint az EU-ban az uniós piacra gyártott árukra.

Melyek az Ön termékére vonatkozó egészségügyi, biztonsági, környezetvédelmi és műszaki követelmények, és hogyan kell ezeket igazolni?

A legtöbb terméknek meg kell felelnie bizonyos műszaki és/vagy egészségügyi és higiéniai követelményeknek. Ezek különböző típusú vizsgálatokat és tanúsításokat igényelhetnek.

Gyakran ez a helyzet az ipari termékekre vonatkozó műszaki követelmények, valamint az élelmiszerekre és a mezőgazdasági termékekre vonatkozó egészségügyi és higiéniai követelmények esetében.

Fontos különbséget tenni a kötelező és az önkéntes követelmények között.

A kötelező követelményeket gyakran alkalmazó termékcsoportok közé tartoznak a következők:

 • vegyi anyagok,
 • kozmetikumok,
 • gyógyszerek,
 • mezőgazdasági termékek, élelmiszerek és takarmányok,
 • élő állatok,
 • és állati termékek.

Növény-egészségügyi bizonyítvány szükséges például a következők behozatalához:

 • a legtöbb friss gyümölcs,
 • zöldségek,
 • egyéb növényi anyagok
 • állati termékekből álló termékek.

A CE-jelölés azt jelzi, hogy a termék megfelel az uniós jogszabályoknak.

 • Egyes termékek esetében kötelező a CE-jelölés, például:
  • elektronika,
  • az orvostechnikai eszközökért,
  • játékok,
  • elektromos készülékek,
  • építési termékek.
 • A CE-jelölés nem vonatkozik a következőkre:
  • élelmiszerek,
  • gépjárművek,
  • vegyi anyagok,
  • kozmetikumok,
  • gyógyszerek;
  • és biocidok

Ezek mindegyikének megvannak a saját szabályai. További információk a C-E jelölésről.

Az Ön termékére vonatkozó egyedi követelményekről a „Saját kereskedelem” menüpontban tájékozódhat.

Milyen követelmények vonatkoznak a csomagolásra és a címkézésre?

Az uniós tagállamok gyakran rendelkeznek részletes követelményekkel a termékek csomagolására és címkézésére vonatkozóan.

Ezek a követelmények lehetnek kötelezőek vagy önkéntesek.

 • A fogyasztási cikkeken és csomagolásukon található kötelező jelölések és címkék általában közbiztonsági, egészségügyi és/vagy környezetvédelmi megfontolásokhoz kapcsolódnak. Tájékoztatást nyújthatnak például az összetevőkről vagy a fogyaszthatósági időről.
 • Az önkéntes jelölések például az ökocímkével ellátott termékek ökológiai termelésére utalnak az ipari termékeken.

Általában különböző ügynökségek felelősek a különböző iparágakért, pl. az orvosi, az elektromos, az élelmiszeripari és a vegyipari ágazatokért, amelyek mindegyike nagyon eltérő követelményekkel rendelkezik.

 

3

Az értékesítés előkészítése és a szállítás megszervezése

Hogyan oszlik meg a felelősség az Ön és a beszállítója között?

Az Incoterms®segítségével meghatározhatja szerződéses kötelezettségeit.

Incoterms®

 • Meghatározza az eladók és vevők kötelezettségeit az adásvételi szerződések alapján történő áruszállítás, biztosítás és szállítás tekintetében
 • határozza meg, ki felelős a kiviteli vámalakiságokért az EU-ban és az Ön kiviteli piacán.

Példák

„Fedélzeti szabadság” (FOB): azt jelenti, hogy az Ön szállítójának kell megfizetnie az összes helyi költséget:

 • az áruk szállítása a berakodási kikötőbe
 • rakodási költségek
 • vámkezelési eljárások az exportáló országban.

Vevőként Önnek kell viselnie a következő költségeket:

 • szállítás a berakodási kikötőből
 • biztosítás
 • kirakodás
 • szállítás az érkezési kikötőből a végső célállomásra.

A „költség, biztosítás és fuvardíj” (CIF) azt jelenti, hogy az Ön beszállítója felelős a FOB szerinti helyi költségekért, valamint:

 • fuvardíjak
 • biztosítás

CIF esetén az Ön szállítója viseli az összes költséget, amíg a termékek meg nem érkeznek rendeltetési kikötőjükbe.

 

4

A dokumentumok előkészítése vámkezelés céljából az EU-ban

Mely okmányokat kell előkészíteni a vám elé állításhoz?

 • Vám-árunyilatkozatot kell benyújtania a nemzeti vámhatóságnak. A vámjogi képviselő tanácsot adhat Önnek ebben a fontos kérdésben.
 • Az áruknak az EU-ba való első belépési pontra való megérkezése előtt be kell nyújtania a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot (ENS).
  • Az ENS-t az áruk fuvarozójának, vagy bizonyos esetekben az importőr-címzettnek, vagy a fuvarozó vagy importőr képviselőjének kell bemutatnia az EU-ba történő belépés első vámhivatalában.
  • Az ENS benyújtásának határideje az áruk szállítási módjától függ. Bővebben.
 • Az EU valamennyi uniós országra vonatkozóan rendelkezik egy közös behozatali nyilatkozatnyomtatvánnyal, amelyet egységes vámokmánynak (EV) neveznek. Bővebben.
  • Az áru típusától függően a vámhatóságoknak bemutatandó további okmányok a következők lehetnek:
  • kereskedelmi számla,
  • fuvarokmányok,
  • származási bizonyítványok,
  • behozatali engedélyek,
  • vizsgálati eredmények és egyéb tanúsítványok,
  • vizsgálati igazolások (például egészségügyi, állat- vagy növény-egészségügyi bizonyítványok).

A vámkezelést benyújthatja az importőr vagy a vámjogi képviselő, aki az importőr által az uniós vámjogszabályok által előírt valamennyi vámalakiság elvégzésére kijelölt személy.

Ha további információkra van szüksége a dokumentumokról és a folyamatokról, forduljon a nemzeti vámhatósághoz, kereskedelmi kamarához vagy kereskedelmi promóciós ügynökséghez.Még több.

Mi történik, amikor az áru megérkezik a határra?

 • Vámfelügyelet mellett (legfeljebb 90 napig) átmeneti megőrzésbe helyezik őket vámkezelésükig.
  • Az Ön áruit az Ön által benyújtott dokumentumok alapján vámkezelhetik, vagy
  • Előfordulhat, hogy az Ön áruit kiválasztják okmányellenőrzésre, és további okmányokat kérnek Öntől, mielőtt áruit vámkezelnék, vagy
  • Az Ön áruit okmányellenőrzésre vagy fizikai ellenőrzésre is kiválaszthatják.

Az Ön terméke a vámkezelést követően bárhol értékesíthető az EU-ban?

Amikor a vámhatóságok vámkezeltek egy terméket, az ugyanolyan státusszal rendelkezik, mint az uniós termék, és az EU-n belül szabadon forgalmazható és az uniós piacon belül bárhol értékesíthető.

 • Valamennyi uniós ország ugyanazt a vámtarifát alkalmazza az EU-n kívülről behozott árukra.
 • Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a behozatalra, függetlenül attól, hogy az mely uniós országon keresztül lép be az uniós piacra.

Hol találhat további információkat?

Ellenőrzőlista: A termék behozatalához szükséges lépések

Lépés: Külföldi szolgáltató keresése

 • A potenciális érdeklődésre számot tartó országok értékelése és a potenciális szállítók versenyképességének összehasonlítása (pl. az árak összehasonlítása, beleértve az importtal kapcsolatos költségeket, például a tarifákat és a szállítási költségeket).
 • Azonosítsa az üzleti partnereket/beszállítókat.
 • Nevezzen meg egy ügynökséget/intézményt/partnert az importeljárások alakiságaival kapcsolatban (például szerződések előkészítése, fizetési feltételek, a beszállító hitelképessége).

Lépés: A behozatali feltételek és vámok értékelése, valamint annak biztosítása, hogy a termék megfeleljen az uniós követelményeknek

 • Szerezze be a gazdasági szereplők regisztrációs és azonosítási (EORI) számát (ezt jóval előre meg kell adni).
 • Ellenőrizze, hogy nem vonatkozik-e behozatali korlátozás.
 • Nézzen utána, hogy az EU kötött-e kereskedelmi megállapodást azzal az országgal, ahonnan importálni kíván.
 • Ha az Ön terméke megfelel a vonatkozó származási szabályoknak, és meghatározza az alkalmazandó (preferenciális) vámtételt.
 • Mérje fel, hogy más vámok (pl. piacvédelmi) vagy belső adók alkalmazandók-e.
 • Az egészségügyi, biztonsági, környezetvédelmi és műszaki követelmények meghatározása az EU-ban.
 • Biztosítja, hogy a termék megfeleljen a követelményeknek, és a szállító ki tudja állítani a szükséges tanúsítást.
 • Nézzen utána, milyen szabályok vonatkoznak a csomagolásra és a címkézésre az EU-ban.
 • Értékeli, hogy szükség van-e az exportőr által kiállítandó származási bizonyítványra, és milyen típusú bizonyítványt kell bemutatni attól függően, hogy létezik-e az EU és az áruk származási országa között alkalmazandó kereskedelmi megállapodás vagy megegyezés.

Lépés: Az értékesítés előkészítése és a szállítás megszervezése

 • Előkészíti és aláírja a szállítóval kötött szerződést, beleértve a felelősséget viselő személyről szóló megállapodást is, és megszervezi a szállítási folyamatot.
 • Koordináció a folyamatot támogató potenciális intézményekkel.

Lépés: A vámkezeléshez szükséges okmányok elkészítése a határon

 • Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot egy vámjogi képviselővel.
 • A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat rendelkezésre állásánakbiztosítása
 • Kiegészítő okmányok készítése behozatali vámkezeléshez (kereskedelmi számla, fuvarokmányok, származási bizonyítvány (például "A" formanyomtatvány, Eur.1/Eur.Med", regisztrált exportőr által kiadott REX-közlemény vagy engedélyezett exportőr által kiállított származási nyilatkozat), behozatali engedély, vizsgálati eredmények, ellenőrzési bizonyítványok (például egészségügyi, állat- vagy növény-egészségügyi bizonyítványok)A behozatali nyilatkozat/egységes vámokmány (EV) kitöltése és benyújtása
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások