Útmutató az áruk behozatalához

Tervez-e az Ön vállalkozása árukat importálni az EU-n kívülről? Ez a szakasz segít megérteni, hogy vállalata kész-e importálni, és felvázolja a behozatali folyamat különböző lépéseit.

4 Egy termék importálása felétett lépések

 
 

Tervezi-e először importálni egy terméket az EU-ba?

Ezt megelőzően ellenőrizze, hogy vállalkozása készen áll-e:

 • Sikeres lehet-e a termék az Ön hazai piacán vagy más uniós országokban?
 • Képes-e az Ön vállalkozása az EU-n kívüli külföldi piacokon vásárolni a terméket? Rendelkezik-e elegendő személyzettel, idővel, pénzügyi és jogi erőforrásokkal?
 • Készen áll-e az Ön vállalata arra, hogy nemzetközi értékesítést végezzen, válassza ki a legmegfelelőbb szállítóeszközt és vámeljárásokat folytasson le?
 • Rendelkezik-e az Ön vállalata olyan átfogó pénzügyi/marketing/üzleti tervvel, amely egyértelműen meghatározott célokat tűz ki az EU-n kívüli országokból származó termékek behozatalának támogatására?
 • Rendelkezik-e az Ön vállalata konkrét stratégiával arra vonatkozóan, hogy hogyan importálja a terméket az Ön piacára? Például a terméket közvetlenül a gyártótól importálhatja, vagy közvetve harmadik fél, ilyen forgalmazó bevonásával. Az e-kereskedelmi platformok közvetlen és közvetett importot is támogathatják.
 • Adott esetben oltalom alatt áll-e az Ön termékéhez kapcsolódó szellemi tulajdon az Ön exportpiacán?
 • Képes-e az Ön vállalata elemezni és ellenőrizni, hogy a termék megfelel-e az uniós egészségügyi, biztonsági, műszaki és/vagy forgalmazási előírásoknak?

Mielőtt folytatná, alaposan fontolja meg a fenti kérdéseket, és vitassa meg azokat vállalatán belül, hogy eldöntse, készen áll-e a nem uniós országokkal folytatott kereskedelemre, vagy milyen lépéseket kell tennie ahhoz, hogy felkészüljön erre.

 

1

Lépés: Külföldi szolgáltató keresése

Áruk EU-n kívülről történő behozatala, először is a termék lehetséges szállítóinak azonosításával.

 • A kereskedelmi kamarák tájékoztatást adhatnak a piacokról és az üzleti partnerekről, és a vonatkozó jelentésekhez fordulhatnak.
 • A piacelemzéssel és az üzleti lehetőségek értékelésével foglalkozó kereskedelemspecifikus hírszolgáltatók vagy kereskedelemösztönző ügynökségek segíthetnek. Ezek az intézmények gyakran készítenek tanulmányokat a kulcsfontosságú ágazatok számára.
 • A kereskedelmi tanácsadók és az érintett bankok is nyújthatnak tanácsot.

Hogyan válassza ki a kínálati piacokat?

Vizsgálja meg a potenciális importpiacokat, hogy felmérje, rendelkezésre áll-e az Ön terméke.

Nézze meg a potenciális ellátási piac kereskedelmi statisztikáit.

Hogyan lehet potenciális beszállítókat találni?

Miután kiválasztotta a kínálati piacot, vizsgálja meg a lehetséges kereskedelmi partnereket és üzleti kapcsolatokat.

Partnereket és elérhetőségeket a következő címen találhat:

 

2

A behozatali feltételek és vámok ellenőrzése, valamint annak biztosítása, hogy a termék megfeleljen az uniós követelményeknek

A behozatali feltételek és vámok attól függnek, hogy Ön milyen módon kíván importálni, és hogy milyen értékesítési piacról van szó.

Ki importálhat az EU-ba?

 • Önnek általában cégként vagy állandó üzleti telephelyként kell letelepednie az EU-ban. Ez magában foglalja a héanyilvántartásba vételt is.
 • Ha Ön nem uniós lakos, önálló kereskedelmi tevékenység végzéséhez munkavállalási engedéllyel kell rendelkeznie; ezenkívül olyan, az EU-ban letelepedett személyt kell találnia, aki az Ön nevében exportőrként kíván eljárni (pl. logisztikai szolgáltató vagy vámügynök).

Általában a nemzeti cégnyilvántartásba is be kell jelentkeznie. További információkért látogasson el a helyi kereskedelmi kamarára. Uniós importőrként EORI-számot kell kérelmeznie. Az EORI az EU egész területén érvényes azonosító szám.

Csúcs: Az EORI-regisztráció időbe telhet, ezért jó előre tervezni és alkalmazni kell.

Egyes uniós országokban a bizonyos méretet meghaladó vállalkozásokat nemzeti cégnyilvántartásba kell bejegyezni.
További információkért látogasson el az uniós piacra vagy keresse fel a helyi kereskedelmi kamarát.

 • Ha Ön nem uniós lakos, cégnek és/vagy munkavállalási engedéllyel kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi, hogy önálló kereskedelmi tevékenységet folytasson.

Milyen behozatali vagy forgalmazási szabályok vonatkoznak az Ön által importált termékre az EU-ban?

Ellenőrizze, hogy vannak-e behozatali korlátozások az EU-ban vagy egy adott tagállamban.

Egyes érzékeny áruk behozatala vagy bizonyos áruk meghatározott országokból történő behozatala megtiltható vagy korlátozható. Előfordulhat, hogy engedélyre, engedélyre vagy hivatalosan jóváhagyott behozatali értesítésre van szüksége.

Ellenőrizze a TARIC- adatbázist, hogy megtudja, szüksége van-e behozatali engedélyre a termékhez.

A behozatali korlátozások által érintett főbb terméktípusok a következők:

 • mezőgazdasági termékek,
 • gyógyszerek,
 • vegyi anyagok,
 • vas- és acéltermékek,
 • kulturális javak,
 • textiltermékek és ruházat,
 • fegyverek,
 • hamisított vagy kalózáruk,
 • méltatlan cikkek/kiadványok/videofelvételek,
 • veszélyeztetett fajok,
 • hulladék,
 • egyes élő állatok és állati eredetű anyagokat tartalmazó termékek,
 • növényi anyagokat tartalmazó növények és termékek.

Az ilyen termékek esetében ellenőrizze, hogy mely szabályok alkalmazandók.

Milyen importvámok vonatkoznak az Ön termékére?

 • Előfordulhat, hogy az EU-ba való belépéskor importvámot kell fizetni az Ön termékéért. Az EU vámunió, ami azt jelenti, hogy egységes behozatali vámot kell fizetni azon a belépési helyen, ahol a behozatali nyilatkozatot megtették, függetlenül attól, hogy melyik uniós tagállam. A termék ezt követően további vámalakiságok nélkül forgalmazható az uniós piacon.
 • Az, hogy ki fizeti a vámokat, az eladóval kötött megállapodástól függ, de a behozatali vámokat gyakran az importőr fizeti meg.

 

Mi az importvám?

Részesülhet-e vállalkozásom az uniós kereskedelmi megállapodás előnyeiből?

Ha az EU kereskedelmi megállapodást kötött azzal az országgal, amelyből importálni kíván, az Ön termékére kivetett vámok csökkenhetnek, sőt meg is szűnhetnek.

 • Ezeket kedvezményes vámtarifának nevezik.
 • A preferenciális vámtétel feltétele, hogy az Ön terméke megfeleljen a származási szabályoknak.
 • Kvótákat lehet alkalmazni, akár a kereskedelmi megállapodás, akár a mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós politika alapján egy adott terméktípus alapján.

Az Ön termékére és piacára vonatkozó konkrét szabályokról tájékozódhat a „Saját kereskedelmi asszisztensem”-től.

Mikor van szüksége származási bizonyítványra?

A szállítónak gyakran a megállapodás származási szabályaival összhangban kell igazolnia a termék származását. Ez az igazolás lehet az engedélyezett exportőr vagy a regisztrált exportőr (a REX-rendszerben) által kibocsátott származási bizonyítvány vagy származási nyilatkozat is, akinek meg kell adnia az engedélyük vagy nyilvántartásba vételük számát is.

Vannak-e további vámok?

 • Lehetséges, hogy az EU piacvédelmi intézkedéseket alkalmaz egy adott országból behozott termékre.
 • A leggyakrabban alkalmazott vámok a dömpingellenes intézkedések. Ezek a „Saját kereskedelmi asszisztensem” menüpontban találhatók. Az uniós vámhatóságok tájékoztatást nyújthatnak arról, hogy az Ön termékére vonatkoznak-e kiegészítő vámok, például dömpingellenes vámok.
 • A különböző típusú piacvédelmi intézkedések magyarázata az árukra vonatkozó szakaszban található.
 • Ha átfogó áttekintést szeretne kapni az egyes országok által alkalmazott konkrét intézkedésekről, látogasson el a piacokról szóló részre.

Milyen belső adókat kell alkalmazni?

A hozzáadottérték-adót (héa) az uniós piacon értékesített és így az EU-n kívülről importált árukra is alkalmazzák. A héa az egyes uniós tagállamokban eltérő, és általában az importőr fizeti meg.

 • Az ár ugyanaz, mintha a terméket a hazai piacon vásárolta volna.
 • A héanyilvántartásba vett vállalkozások a behozatali héát előzetesen felszámított adóként visszaigényelhetik, csakúgy, mint a belföldi HÉA-befizetések visszaigénylését.
 • Az Ön hozzáadottérték-adójának kiszámítása az Ön termékeinek értékén, behozatali adóján és – amennyiben alkalmazandó – jövedéki adóján alapul. A hozzáadottérték-adóról és a tagállami adókulcsokról itt olvashat bővebben.
 • A kiválasztott termékek után jövedéki adót kell fizetnie, amely az egyes uniós országok között változik. Ezek az adók például a következőkre vonatkoznak:
  • dohánytermékek,
  • alkoholtartalmú italok,
  • ásványolaj,
  • energiatermékek.

Hogyan biztosítja, hogy az Ön terméke megfeleljen az uniós követelményeknek?

Importált termékeire ugyanazok a követelmények vonatkoznak, mint az EU-ban az uniós piacra gyártott árukra.

Milyen egészségügyi, biztonsági, környezetvédelmi és műszaki követelmények vonatkoznak az Ön termékére, és hogyan kell azokat tanúsítani?

A legtöbb terméknek meg kell felelnie bizonyos műszaki és/vagy egészségügyi és higiéniai követelményeknek. Ezek különböző típusú vizsgálatokat és tanúsításokat tehetnek szükségessé.

Ez gyakran igaz az ipari termékek műszaki követelményeire, valamint az élelmiszerekre és mezőgazdasági termékekre vonatkozó egészségügyi és higiéniai követelményekre.

Fontos különbséget tenni a kötelező és az önkéntes követelmények között.

Azok a termékcsoportok, ahol gyakran alkalmaznak kötelező követelményeket, többek között a következők:

 • vegyi anyagok,
 • kozmetikumok,
 • gyógyszerek,
 • mezőgazdasági termékek, élelmiszerek és takarmányok,
 • élő állatok,
 • és állati eredetű termékek.

Növény-egészségügyi bizonyítványokra van szükség például az alábbiak behozatalához:

 • a legtöbb friss gyümölcs,
 • zöldségek,
 • egyéb növényi anyagok
 • állati termékekből álló termékek.

A CE-jelölés azt jelzi, hogy a termék megfelel az uniós jogszabályoknak.

 • Egyes termékek esetében kötelező a CE-jelölés, például:
  • elektronika,
  • az orvostechnikai eszközökért,
  • játékok,
  • elektromos készülékek,
  • építési termékek.
 • A CE-jelölés nem vonatkozik a következőkre:
  • élelmiszerek,
  • gépjárművek,
  • vegyi anyagok,
  • kozmetikumok,
  • gyógyszerek;
  • és biocidok

Mindegyiküknek megvannak a saját szabályai. További információk a „C” jelölésről.

A „My Trade” asszisztensnél tájékozódhat a termékére vonatkozó konkrét követelményekről.

Milyen követelmények vonatkoznak a csomagolásra és a címkézésre?

Az uniós tagállamok gyakran rendelkeznek részletes követelményekkel a termékek csomagolására és címkézésére vonatkozóan.

Ezek a követelmények lehetnek kötelezőek vagy önkéntesek.

 • A fogyasztási cikkeken és csomagolásukon feltüntetett kötelező jelölések és címkék általában közbiztonsági, egészségügyi és/vagy környezetvédelmi megfontolásokhoz kapcsolódnak. Olyan információkat is megadhatnak, mint például az összetevők vagy a fogyaszthatósági idő.
 • Önkéntes jelölések lehetnek például az ipari termékek ökocímkéjének ökológiai termelésére utaló jelölések.

Általában különböző ügynökségek felelősek a különböző iparágakért, például az orvosi, az elektromos, az élelmiszer-ipari és a vegyiparért, amelyek mindegyike nagyon eltérő követelményekkel rendelkezik.

 

3

Készítse elő az értékesítést és szervezze meg a szállítást

Hogyan oszlanak meg a kötelezettségek az Ön és a beszállító között?

Szerződéses kötelezettségeinek meghatározásához az Incoterms® használható.

Incoterms® 

 • meghatározza az eladók és vevők felelősségét az áruk adásvételi szerződések keretében történő szállításával, biztosításával és szállításával kapcsolatban
 • határozza meg, hogy ki felelős az EU-n belüli kiviteli vámalakiságokért és az Ön exportpiacán érvényes alakiságokért.

Példák

„Ingyen a fedélzeten” (FOB): azt jelenti, hogy az összes helyi költséget a szolgáltatónak kell megfizetnie:

 • az áruk szállítása a kirakodó kikötőbe
 • rakodási költségek
 • vámkezelési eljárások az exportáló országban.

Vevőként Ön felel a következők költségeiért:

 • szállítás a kihajózási kikötőből
 • biztosítás
 • kirakodás
 • szállítás az érkezési kikötőből a végső célállomásra.

„Költség, biztosítás és fuvardíj” (CIF): a szolgáltató felel a FOB szerinti helyi költségekért, valamint:

 • fuvardíjak
 • biztosítás

A CIF keretében a szállító viseli az összes költséget mindaddig, amíg a termékek meg nem érkeznek a rendeltetési kikötőbe.

 

4

Készítse elő az okmányokat az EU-ban történő vámkezelésre

Milyen okmányok készülnek a vám elé?

 • Vám- árunyilatkozatot kell benyújtania a nemzeti vámhatósághoz. A vámjogi képviselő tanácsot adhat Önnek ebben a fontos kérdésben.
 • Az áruknak az EU -ba való első belépési pontra való megérkezése előtt be kell mutatnia egy belépési gyűjtő árunyilatkozatot (ENS).
  • Az ENS-t az áruk fuvarozójának, vagy bizonyos esetekben az importőr-címzettnek, illetve a fuvarozó vagy importőr képviselőjének kell bemutatnia az EU-ba történő első belépési vámhivatalban.
  • Az ENS benyújtásának határideje az áruk szállítási módjától függ. Bővebben.
 • Az EU az összes uniós országra vonatkozóan egységes behozatali nyilatkozati formanyomtatványsal rendelkezik, amelyet egységes vámokmánynak neveznek. Bővebben.
  • Az áruk típusától függően a vámhatóságoknak bemutatandó további okmányok közé tartozhatnak a következők:
  • kereskedelmi számla,
  • fuvarokmányok,
  • származási bizonyítványok,
  • behozatali engedélyek,
  • vizsgálati eredmények és egyéb tanúsítványok,
  • vizsgálati bizonyítványok (például egészségügyi, állat- vagy növény-egészségügyi bizonyítványok).

A vámkezelést benyújthatja az importőr vagy egy vámjogi képviselő, aki az importőr által az uniós vámjogszabályok által előírt valamennyi vámalakiság elvégzésére kijelölt személy.

A dokumentumokkal és eljárásokkal kapcsolatos további információkért forduljon a nemzeti vámhatósághoz, a kereskedelmi kamarához vagy a kereskedelemösztönző ügynökséghez. Bővebben.

Mi történik, amikor az Ön áruja megérkezik a határra?

 • Vámfelügyelet alatt (legfeljebb 90 nap) a vámkezelésig átmeneti megőrzés alá kerülnek.
  • Az Ön áruit az Ön által benyújtott dokumentumok alapján vámkezelhetik, vagy
  • Előfordulhat, hogy az Ön áruit okmányellenőrzésre választják ki, és előfordulhat, hogy az áru vámkezelése előtt további dokumentumokat kell benyújtania, vagy
  • Az Ön áruit okmányra vagy fizikai ellenőrzésre is ki lehet választani.

A termék vámkezelés után bárhol értékesíthető-e az EU-ban?

Amikor a vámhatóságok vámkezeltek egy terméket, az ugyanolyan státuszú, mint az uniós termékek, és szabadon forgalmazhatók az EU-n belül, és az uniós piacon bárhol értékesíthetők.

 • Valamennyi uniós ország ugyanazt a vámot alkalmazza az EU-n kívülről behozott árukra.
 • Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a behozatalra, függetlenül attól, hogy melyik uniós országon keresztül lép be az uniós piacra.

Hol találhat további információkat?

Ellenőrzőlista: 4 Termékbehozatali lépések

Lépés: Külföldi szolgáltató keresése

 • A potenciális érintett országok értékelése és a potenciális beszállítók versenyképességének összehasonlítása (pl. az árak összehasonlítása, beleértve az importtal kapcsolatos költségeket, például a vámokat és a szállítási költségeket).
 • Az üzleti partnerek/beszállítók azonosítása.
 • Nevezzen meg egy ügynökséget/intézményt/partnert, amely támogatja a behozatali eljárások alaki követelményeit (például a szerződések előkészítése, a fizetési feltételek, a szállító hitelképessége).

Lépés: Értékeli a behozatali feltételeket és vámokat, és biztosítja, hogy a termék megfeleljen az uniós követelményeknek

 • Szerezze be a gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító (EORI) nyilvántartási számát (előre jelentkezzen).
 • Ellenőrizze, hogy nem alkalmaznak- e behozatali korlátozást.
 • Ellenőrizze, hogy az EU kereskedelmi megállapodást kötött -e azzal az országgal, ahonnan importálni kíván.
 • ha az Ön terméke megfelel a vonatkozó származási szabályoknak, és adja meg az alkalmazandó (preferenciális) vámtételt.
 • Fel kell mérnie, hogy vannak-e egyéb vámok (pl. piacvédelem) vagy belső adók.
 • Egészségügyi, biztonsági, környezetvédelmi és műszaki követelmények meghatározása az EU-ban.
 • Biztosítja, hogy a termék megfeleljen a követelményeknek, és a szállító ki tudja adni a szükséges tanúsítványt.
 • Ellenőrizze a csomagolásra és a címkézésre vonatkozó uniós szabályokat.
 • Értékeli, hogy szükség van-e származási bizonyítványra, amelyet az exportőrnek be kell nyújtania, és milyen típusú bizonyítványt kell bemutatnia attól függően, hogy létezik-e az EU és az áruk származási országa közötti kereskedelmi megállapodás vagy egyezmény.

Lépés: Készítse elő az értékesítést és szervezze meg a szállítást

 • Előkészíti és aláírja a szerződést a szállítóval, beleértve az arra vonatkozó megállapodást, hogy ki felelős a termékért, és megszervezi a szállítási folyamatot.
 • Koordináció a folyamatot támogató potenciális intézményekkel.

Lépés: Előkészíti az okmányokat a határon történő vámkezelésre

 • Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a vámjogi képviselővel.
 • A belépési gyűjtő árunyilatkozat rendelkezésre állásának biztosítása
 • Kiegészítő okmányok előkészítése a behozatali vámkezeléshez (kereskedelmi számla, fuvarokmányok, származási bizonyítvány (például A. formanyomtatvány, Eur.1/Eur.Med, regisztrált exportőr által kiadott REX-közlemény vagy engedélyezett exportőr által kibocsátott származási nyilatkozat), behozatali engedély, vizsgálati eredmények, vizsgálati bizonyítványok (például egészségügyi, állat- vagy növény-egészségügyi bizonyítványok)A behozatali nyilatkozat/egységes vámokmány (EV) kitöltése és benyújtása
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások