Az EU egységes piaca

Az EU egységes piacán – más néven belső piacon – a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a pénz szabadon mozoghatnak.A kölcsönös elismerés garantálja, hogy az egyik uniós országban jogszerűen értékesített termékek az összes többi tagállamban is értékesíthetők legyenek. Az uniós polgárok az EU bármelyik tagállamában tanulmányokat folytathatnak, letelepedhetnek, vásárolhatnak, munkát vállalhatnak, illetve nyugdíjba vonulhatnak. Az egységes piacnak köszönhetően az európai termékek széles skálája áll a rendelkezésükre.

Előnyök

Az uniós vállalkozások profitálnak a következőkből:

 • több mint 450 millió fogyasztót tömörítő „hazai piac” a termékeikért
 • könnyebb hozzáférés a beszállítók széles köréhez
 • alacsonyabb egységköltségek
 • több kereskedelmi lehetőség

Az uniós polgárok javát szolgálja

 • alacsonyabb árak
 • több innováció és gyorsabb technológiai fejlődés
 • szigorúbb biztonsági és környezetvédelmi előírások

Jogszabályok

Az egységes árupiacra vonatkozó jogszabályok célja annak biztosítása, hogy az uniós piacon forgalomba hozott termékek megfeleljenek a magas szintű egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek, valamint hogy az EU-ban forgalomba hozható termékek kereskedelmi akadályok nélkül mozoghassanak, az adminisztratív terhek minimális szinten tartása mellett.

Kulcsfontosságú elemek

Az áruk belső piacának kulcselemei a következők:

 • Biztonság — az EU-ban forgalmazott termékeknek magas szintű biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek kell megfelelniük
 • Szabványok — szabványok határozzák meg a termékekre, gyártási folyamatokra, szolgáltatásokra vagy vizsgálati módszerekre vonatkozó műszaki vagy minőségi követelményeket. A szabványosítás az ipar eszköze a teljesítmény, a biztonság és a termékek interoperabilitásának biztosítására. További információk az európai szabványosításról
 • Megfelelőségértékelés — megfelelőségértékelési eljárást kell lefolytatni, mielőtt egy termék forgalomba hozható az EU piacán. A gyártó csak akkor hozhat forgalomba egy terméket az EU piacán, ha az megfelel az összes alkalmazandó követelménynek. További információk a megfelelőségértékelési eljárásról
 • Akkreditáció — az akkreditáció a nyilvános ellenőrzés utolsó szintje az európai megfelelőségértékelési rendszerben. Célja annak biztosítása, hogy a megfelelőségértékelő szervezetek rendelkezzenek a feladataik ellátásához szükséges műszaki kapacitással. További információk az akkreditációról.
 • Bejelentett szervezetek — a bejelentett szervezet egy uniós ország által arra kijelölt szervezet, hogy bizonyos termékek megfelelőségét azok forgalomba hozatala előtt értékelje. További információk a bejelentett szervezetekről
 • Piacfelügyelet — a piacfelügyelet biztosítja, hogy az uniós piacon forgalmazott nem élelmiszer jellegű termékek ne veszélyeztessék az európai fogyasztókat és munkaerőt, és hogy más közérdekek – például a környezetvédelem, a biztonság és a tisztességes kereskedelem – védelemben részesüljenek. További információk a piacfelügyeletről
 • ICSMS — a piacfelügyeleti információs és kommunikációs rendszer (ICSMS) olyan informatikai platform, amely megkönnyíti az EU és az EFTA-országok piacfelügyeleti szervei közötti kommunikációt. További információk az ICSMS-ről.
 • CE-jelölés — a CE-jelölés azt jelzi, hogy az EU-ban értékesített termék megfelel minden alkalmazandó biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelménynek. További információk a CE-jelölésről
 • Jogi metrológia — a mérésekre és a mérőműszerekre vonatkozó jogi követelmények alkalmazása. Az EU jogi metrológiára vonatkozó jogszabályai a termékek egységes piacának egyik alappillérei. Az uniós követelmények célja a technológiai innováció előmozdítása, az egészség és a környezet védelme, a közbiztonság biztosítása és a tisztességes kereskedelem előmozdítása. További információk a jogi metrológiáról
 • Külső határok — az uniós országok ellenőrzik az EU területén kívülről érkező termékeket.
 • Új jogi keret — az áruk belső piacának javítása és a termékek széles körének az uniós piacon történő forgalomba hozatalára vonatkozó feltételek megerősítése érdekében 2008-ban új jogi keretet fogadtak el. További információk az új jogszabályi keretről.

Szabad mozgás

Az uniós piacon forgalmazottszámos termékre harmonizált szabályok vonatkoznak, amelyek védik a fogyasztókat, a közegészséget és a környezetet. A harmonizált szabályok kizárják az esetlegesen eltérő nemzeti szabályok elfogadását, és biztosítják a termékek Unión belüli szabad mozgását. Egyes ágazatokra azonban továbbra is a nemzeti rendelkezések az irányadók. Az áruk szabad mozgásának elve biztosítja, hogy ezek a rendelkezések ne akadályozzák indokolatlanul a kereskedelmet.

Harmonizált ágazatok

A harmonizált ágazatokra Unió-szerte közös szabályok vonatkoznak. Egyértelmű és kiszámítható jogi keretet biztosítanak a vállalkozások számára. Ha a gyártók betartják ezeket a szabályokat, termékeik szabadon értékesíthetők a piacon.

 • A legtöbb ágazatban (pl. elektronikai és elektromos berendezések, gépek, felvonók és orvostechnikai eszközök) az uniós jogszabályok az alapvető egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi követelményekre korlátozódnak – az e követelményeknek való megfelelés igazolása érdekében a gyártók önkéntes alapon alkalmazhatnak szabványokat vagy egyéb műszaki előírásokat.
 • Más ágazatokban (pl. az autóiparban és a vegyiparban) ajogszabályok részletes követelményeket írnak elő, amelyek értelmében bizonyos terméktípusoknak azonos műszaki jellemzőkkel kell rendelkezniük.
 • Az elektromos és elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok szabad mozgását biztosító uniós harmonizációs jogszabályokat a Környezetvédelmi Főigazgatóságkezeli.

Nem harmonizált ágazatok

A nem harmonizált ágazatokra nem vonatkoznak közös uniós szabályok, és nemzeti szabályok is vonatkozhatnak rájuk. Ezeknek az ágazatoknak továbbra is részesülniük kell a Szerződésnek az áruk szabad mozgására vonatkozó rendelkezései által biztosított előnyökből. AZ EUMSZ 34-36. CIKKE. Az e termékekre vonatkozó nemzeti szabályok bejelentési eljárás hatálya alá tartoznak, amely biztosítja, hogy azok ne akadályozzák indokolatlanul a kereskedelmet.

Az áruk szabad mozgásának biztosítása a nem harmonizált ágazatokban, a kölcsönös elismerés elve, a 2015/1535 értesítési eljárás és a cikkek alkalmazása. Az EUMSZ 34-36. cikke alapvető fontosságú.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások