EU-San Marino vámunió

Szeretne termékeket importálni San Marinóból? Ez a rész segít megérteni az EU San Marinóval fennálló vámunióját.

Rövid áttekintés

Az EU és San Marino közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodás (2002) 1991 óta van hatályban.

 • szinte minden áru esetében megszünteti a vámtarifákat és a nem tarifális intézkedéseket.
 • rendelkezik az EU-ban vagy San Marinóban előállított valamennyi áru, valamint a harmadik országokból érkező áruk szabad forgalmáról, amennyiben a behozatali alakiságokat betartották, és a fizetendő vámokat vagy azokkal azonos hatású díjakat kivetették, és az említett termékek tekintetében nem került sor az ilyen vámok vagy díjak teljes vagy részleges visszatérítésére.

Az árukereskedelem az áruk minden kategóriájára kiterjed, kivéve az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó termékeket.

Tarifák

 • a hatály alá tartozó árukra nulla vámtételt és kvótákat irányoz elő.

Származási szabályok

 • San Marino a Közösséggel azonos módon alkalmazza a tarifális preferenciákat élvező országokkal folytatott kereskedelemben a származási szabályokra vonatkozó közösségi rendelkezéseket.

 

Saját kereskedelmi asszisztensemen tájékozódhat az Ön adott termékére vonatkozó származási szabályokról.

Termékkövetelmények

Műszaki szabályok és követelmények

 • ismerje meg azokat a műszaki követelményeket, szabályokat és eljárásokat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük az Európai Unióba történő behozatalukhoz
 • Keresse meg az Ön termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályokat és rendeleteket a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban. A termékével kapcsolatos követelmények megtekintéséhez először meg kell adnia a termék vámkódját. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban a termék nevével együtt kereshet rá.

Egészségügyi és biztonsági követelmények SPS

 • ismerje meg azokat az egészségügyi, biztonsági, egészségügyi és növény-egészségügyi szabványokat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az Európai Unióba importálhatók legyenek.
 • Keresse meg az Ön termékére és származási országára vonatkozó egészségügyi, biztonsági és állat-egészségügyi szabályokat a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban. A termékével kapcsolatos követelmények megtekintéséhez először meg kell adnia a termék vámkódját. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban a termék nevével együtt kereshet rá.

Vámkezelési dokumentumok és eljárások

 • további információk az Európai Unióba történő behozatalhoz szükséges vámkezelési okmányokról és eljárásokról

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

 • további információk a szellemi tulajdonra és a földrajzi jelzésekre vonatkozó uniós jogszabályokról, valamint az EU szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos kereskedelmi politikájáról

Szolgáltatások kereskedelme

 • további információk a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó szabályokról, rendeletekről és létesítményekről

Közbeszerzés

 • általános információk a közbeszerzési jogszabályokról, szabályokról és a különböző piacokhoz való hozzáférésről
 • konkrét információk az EU közbeszerzési piacáról

Beruházás

 • a külföldi befektetéshez szükséges általános információk keresése
 • ha külföldről fektet be az EU-ba, találjon konkrét információkat.

Linkek és dokumentumok

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások