Aontas Custaim AE-San Mairíne

An bhfuil suim agat táirgí a iompórtáil ó San Mairíne? Cabhraíonn an roinn seo leat aontas custaim an Aontais Eorpaigh le San Mairíne a thuiscint.

Sracfhéachaint

comhaontú AE-San Mairíne maidir le comhar agus aontas custaim (2002) i bhfeidhm ó 1991 i leith.

 • cuireann sé deireadh leis na taraifí agus na bearta neamhtharaife go léir le haghaidh beagnach gach earra
 • déantar foráil ann maidir le saorchúrsaíocht i gcás na n-earraí uile a tháirgtear san Aontas nó i San Mairíne, chomh maith leo siúd a thagann ó thríú tíortha, más rud é gur comhlíonadh foirmiúlachtaí an allmhairithe agus gur toibhíodh aon dleachtanna custaim nó muirir chomhéifeachta is iníoctha, agus nach ndearnadh aon aisíoc iomlán nó páirteach ar na dleachtanna nó ar na muirir sin i leith na dtáirgí sin

Cumhdaítear le trádáil in earraí gach catagóir earraí, seachas táirgí a thagann faoi raon feidhme an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach.

Taraifí

 • foráiltear ann do tharaifí nialais agus níl aon chuótaí ann d’earraí a chumhdaítear

Rialacha tionscnaimh

 • Cuireann San Mairíne forálacha an Chomhphobail i bhfeidhm maidir leis na rialacha tionscnaimh i dtrádáil le tíortha a bhfuil fabhair tharaife acu, ar an dóigh chéanna leis an gComhphobal.

 

Seiceáil na rialacha tionscnaimh a bhaineann le do tháirge ar leith i mo Chúntóir Trádála.

Ceanglais táirge

Rialacha agus ceanglais theicniúla

 • foghlaim faoi na ceanglais theicniúla, na rialacha teicniúla agus na nósanna imeachta teicniúla nach mór d’earraí a chomhlíonadh chun iad a allmhairiú san Aontas Eorpach
 • Cuardaigh na rialacha agus na rialacháin shonracha is infheidhme maidir le do tháirge agus maidir lena thír thionscnaimh i mo Chúntóir Trádála. Chun féachaint ar riachtanais do do tháirge beidh ort ar dtús a chód custaim a aithint. Mura bhfuil an cód custam ar eolas agat, is féidir leat é a chuardach le hainm do tháirge san inneall cuardaigh ionsuite.

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta SPS

 • foghlaim faoi na caighdeáin sláinte, sábháilteachta, sláintíochta agus fíteashláintíochta nach mór d’earraí a chomhlíonadh chun iad a allmhairiú san Aontas Eorpach.
 • Cuardaigh na rialacha sláinte, sábháilteachta agus SPS a bhaineann le do tháirge agus le tír thionscnaimh mo Chúntóra Trádála. Chun féachaint ar riachtanais do do tháirge beidh ort ar dtús a chód custaim a aithint. Mura bhfuil an cód custam ar eolas agat, is féidir leat é a chuardach le hainm do tháirge san inneall cuardaigh ionsuite.

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh saincheaptha

 • Faigh tuilleadh eolais faoi dhoiciméid agus nósanna imeachta imréitigh saincheaptha a theastaíonn chun iompórtáil isteach san Aontas Eorpach

Maoin Intleachtúil agus Tásca Geografacha

 • Tuilleadh eolais faoin reachtaíocht maidir le maoin intleachtúil agus tásc geografach san Aontas, chomh maith le beartas CMI an Aontais sa trádáil

Trádáil i Seirbhísí

 • Faigh tuilleadh eolais faoi na rialacha, na rialacháin agus na háiseanna trádála i seirbhísí

Soláthar Poiblí

 • eolas ginearálta a fháil faoi reachtaíocht, rialacha agus rochtain ar mhargaí éagsúla maidir le soláthar poiblí
 • Faigh eolas sonrach faoi mhargadh soláthair phoiblí an Aontais Eorpaigh

Infheistíocht

 • Faigh eolas ginearálta chun infheistíocht a dhéanamh thar lear
 • aimsigh eolas sonrach má tá tú ag infheistiú ón gcoigríoch isteach san Aontas Eorpach

Naisc agus doiciméid

Roinn an leathanach seo: