Aontas Custaim AE-San Mairíne

An bhfuil suim agat táirgí a iompórtáil ó San Mairíne? Cuidíonn an roinn seo leat tuiscint a fháil ar aontas custaim an Aontais le San Mairíne.

Sracfhéachaint

Tá an comhaontú idir an tAontas agus San Mairíne maidir le comhar agus aontas custaim (2002) i bhfeidhm ó 1991.

 • cuireann sé deireadh le gach taraif agus gach beart neamhtharaife i gcás beagnach gach earra
 • déantar foráil ann maidir le saorchúrsaíocht i gcás na n-earraí uile a tháirgtear san AE nó i San Mairíne, agus i gcás na n-earraí a thagann ó thríú tíortha, má comhlíonadh na foirmiúlachtaí allmhairiúcháin agus gur toibhíodh aon dleachtanna custaim nó muirir chomhéifeachta is iníoctha, agus nach ndearnadh aon aisíoc iomlán nó páirteach ar na dleachtanna ná ar na muirir sin i leith na dtáirgí sin.

Folaíonn trádáil in earraí gach aicme earraí, seachas táirgí a thagann faoi raon feidhme an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach.

Taraifí

 • foráiltear leis go mbeidh nialas taraifí ann agus ní bheidh aon chuótaí ann i gcás na n-earraí a chumhdaítear

Rialacha maidir le tionscnamh

 • Cuireann San Mairíne i bhfeidhm, ar an gcuma chéanna leis an gComhphobal, forálacha an Chomhphobail maidir leis na rialacha tionscnaimh sa trádáil le tíortha a bhfuil fabhair tharaife acu.

 

Seiceáil na rialacha tionscnaimh a bhaineann le do tháirge ar leith i Mo Chúntóir Trádála.

Ceanglais táirge

Rialacha teicniúla agus ceanglais theicniúla

 • eolas faoi na ceanglais theicniúla, na rialacha agus na nósanna imeachta nach mór d’earraí a chomhlíonadh chun go n-iompórtálfar iad san Aontas Eorpach
 • Cuardaigh na rialacha agus na rialacháin shonracha is infheidhme maidir le do tháirge agus a thír thionscnaimh i Mo Chúntóir Trádála. Chun féachaint ar riachtanais do tháirge beidh ort ar dtús a aithint a chód custaim. Mura bhfuil an cód custaim ar eolas agat, is féidir cuardach a dhéanamh le hainm an táirge san inneall cuardaigh atá ionsuite.

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta SPS

 • foghlaim faoi na caighdeáin sláinte, sábháilteachta, sláintíochta agus fíteashláintíochta nach mór d’earraí a chomhlíonadh chun go n-iompórtálfar iad san Aontas Eorpach.
 • Cuardaigh na rialacha sláinte, sábháilteachta agus SPS is infheidhme maidir le do tháirge agus a thír thionscnaimh i mo Chúntóir Trádála. Chun féachaint ar riachtanais do tháirge beidh ort ar dtús a aithint a chód custaim. Mura bhfuil an cód custaim ar eolas agat, is féidir cuardach a dhéanamh le hainm an táirge san inneall cuardaigh atá ionsuite.

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

 • tuilleadh eolais faoi dhoiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim a bhfuil gá leo chun allmhairiú isteach san Aontas Eorpach

Maoin Intleachtúil agus Tásca Geografacha

 • tuilleadh eolais faoin reachtaíocht maidir le maoin intleachtúil agus reachtaíocht GI san Aontas Eorpach, chomh maith le beartas an Aontais maidir le cearta maoine intleachtúla sa trádáil

Trádáil i Seirbhísí

 • tuilleadh eolais faoi na rialacha, na rialacháin agus na saoráidí trádála i seirbhísí

Soláthar Poiblí

 • Faigh eolas ginearálta faoi reachtaíocht maidir le soláthar poiblí, rialacha agus rochtain ar mhargaí éagsúla
 • eolas sonrach ar mhargadh soláthair phoiblí an AE

Infheistíocht

 • eolas ginearálta le gur féidir leat infheistíocht a dhéanamh thar lear
 • Faigh eolas ar leith má tá tú ag infheistiú ó thar lear isteach san Aontas Eorpach

Naisc agus doiciméid

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa