Aontas Custaim AE-Andóra

An bhfuil suim agat táirgí a iompórtáil ó Andóra? Cuidíonn an roinn seo leat tuiscint a fháil ar aontas custaim an Aontais le hAndóra.

Sracfhéachaint

Bunaíodh an t-aontas custaim idir an Comhphobal Eorpach agus Prionsacht Andóra i 1990. Foráiltear leis

 • saorghluaiseacht idir an dá chuid den aontas custaim do na hearraí a chumhdaítear, mar thoradh ar dhíchur na mbeart taraife agus na mbeart neamhtharaife
 • comhtharaif chustaim, comhbheartas tráchtála agus Comhdhearbhú i gcomhaontuithe fabhracha CE
 • go nglacfaidh Andóra na forálacha maidir le foirmiúlachtaí allmhairiúcháin a chuireann an Comhphobal i bhfeidhm ar thríú tíortha agus na dlíthe, na rialacháin agus na forálacha riaracháin is infheidhme ar ábhair chustaim sa Chomhphobal agus is gá d’oibriú rianúil an aontais chustaim
 • dleacht speisialta/faoiseamh cánach do thaistealaithe

Trádáil earraí

 • clúdaíonn an t-aontas custaim na táirgí uile a fhaightear idir Caibidil 25 agus Caibidil 97 den Chóras Comhchuibhithe (CC)
 • ní chumhdaíonn an t-aontas custaim táirgí talmhaíochta. Mar sin féin, tá táirgí a thagann faoi Chaibidil HS 1-24 de thionscnamh Andóra díolmhaithe ó dhleachtanna ar allmhairí nuair a allmhairítear isteach san AE iad. Ina theannta sin, tá cóir fhabhrach i bhfeidhm maidir le táirgí tobac sonracha AE a allmhairítear isteach in Andóra.

Taraifí

 • nialas dleachtanna custaim agus cuótaí nialais maidir le hearraí a chumhdaítear leis an aontas custaim
 • i gcás táirgí talmhaíochta próiseáilte, tá feidhm ag dleachtanna custaim ar allmhairí agus muirir chomhéifeachta maidir le dleachtanna custaim arb ionann iad agus an chomhpháirt sheasta den mhuirear ar allmhairiú na dtáirgí sin isteach sa Chomhphobal ó Phrionsacht Andóra, fad a leanfaidh an eilimint athraitheach d’fheidhm a bheith aici
 • Seiceáil amach na taraifí le haghaidh do tháirge ar leith a thagann ón Aontas Eorpach agus a onnmhairítear go hAndóra ag úsáid Mo Chúntóir Trádála
 • Seiceáil amach na taraifí le haghaidh do tháirge ar leith de thionscnamh Andóra agus a onnmhairíodh chuig an Aontas Eorpach ag úsáid Mo Chúntóir Trádála

Rialacha maidir le tionscnamh

 

Seiceáil na rialacha tionscnaimh a bhaineann le do tháirge ar leith i Mo Chúntóir Trádála.

Ceanglais táirge

Rialacha teicniúla agus ceanglais theicniúla

 • eolas faoi na ceanglais theicniúla, na rialacha agus na nósanna imeachta nach mór d’earraí a chomhlíonadh chun go n-iompórtálfar iad san Aontas Eorpach.
 • Cuardaigh na rialacha agus na rialacháin shonracha is infheidhme maidir le do tháirge agus a thír thionscnaimh i mo Chúntóir Trádála. Chun féachaint ar riachtanais do tháirge beidh ort ar dtús a aithint a chód custaim. Mura bhfuil an cód custaim ar eolas agat, is féidir cuardach a dhéanamh le hainm an táirge san inneall cuardaigh atá ionsuite.

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta SPS

 • foghlaim faoi na caighdeáin sláinte, sábháilteachta, sláintíochta agus fíteashláintíochta nach mór d’earraí a chomhlíonadh chun go n-iompórtálfar iad san Aontas Eorpach
 • Cuardaigh na rialacha sláinte, sábháilteachta agus SPS is infheidhme maidir le do tháirge agus a thír thionscnaimh i mo Chúntóir Trádála. Chun féachaint ar riachtanais do tháirge beidh ort ar dtús a aithint a chód custaim. Mura bhfuil an cód custaim ar eolas agat, is féidir cuardach a dhéanamh le hainm an táirge san inneall cuardaigh atá ionsuite.

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

 • ghlac Prionsacht Andóra na forálacha custaim is gá maidir le dea-oibriú an Aontais Chustaim bunaithe ar Chód Custaim an Chomhphobail agus a fhorálacha cur chun feidhme
 • i gcás ina ndeonaíonn Prionsacht Andóra na fabhair tharaife go neamhspleách, agus inar mian lena húdaráis rialú iar-imréitigh a dhéanamh ar dheimhniú tionscnaimh (EUR.1 nó foirm A) nó dearbhú sonraisc, déanfaidh ceann d’oifigí custaim an Chomhphobail na rialuithe sin
 • na deimhnithe athsholáthair arna n-eisiúint ag oifigí custaim an Chomhphobail nó ag oifigí custaim Phrionsacht Andóra ar cuireadh na táirgí faoina rialú, glacfar leo sa chuid eile den Aontas Custaim faoi na coinníollacha a leagtar síos i ngach ceann de na nósanna imeachta sin.
 • Tá feidhm mutatis mutandis ag Rialachán Uimh. 1207/2001 (dearbhú ón soláthraí) ag Andóra
 • tuilleadh eolais faoi dhoiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim a bhfuil gá leo chun allmhairiú isteach san Aontas Eorpach

Maoin intleachtúil agus tásca geografacha

 • tuilleadh eolais faoin reachtaíocht maidir le maoin intleachtúil agus reachtaíocht GI san Aontas Eorpach, chomh maith le beartas an Aontais maidir le cearta maoine intleachtúla sa trádáil

Trádáil i seirbhísí

 • tuilleadh eolais faoi na rialacha, na rialacháin agus na saoráidí trádála i seirbhísí

Soláthar poiblí

 • Faigh eolas ginearálta faoi reachtaíocht maidir le soláthar poiblí, rialacha agus rochtain ar mhargaí éagsúla
 • eolas sonrach ar mhargadh soláthair phoiblí an AE

Infheistíocht

 • eolas ginearálta le gur féidir leat infheistíocht a dhéanamh thar lear
 • Faigh eolas ar leith má tá tú ag infheistiú ó thar lear isteach san Aontas Eorpach

Naisc agus doiciméid

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa