Bacainní trádála

Is iomaí cineál bacainnítrádála atá ann. Is féidir leo a bheith bainteach le

Cuardaigh inár mbunachar sonraí de bhacainní trádála cláraithe

Cén fáth a dtuairiscítear bacainn trádála?

B’fhéidir go mbeidh an Coimisiún Eorpach in ann cabhrú leat má tá bacainn ar thrádáil le sárú agat. Cuirfimid ar an eolas sinn agus breathnóimid ar na deiseanna atá ann an bac a réiteach ionas go dtiocfaidh méadú ar d’easpórtálacha go tíortha lasmuigh den AE. Cuirtear an chabhair sin ar fáil do gach gnólacht, idir bheag agus mhór, san Eoraip ag gach céim den onnmhairiú.

Conas bacainn trádála a thuairisciú

Inis dúinn faoi do ghnó:

  • Cén earnáil ina n-oibríonn tú?
  • Conas is féidir linn teacht ort?

Inis dúinn faoin bhfadhb atá agat:

  • Cén tír ina bhfuil an bhacainn ort?
  • Cén fhadhb a bhíonn agat go díreach?

Déan teagmháil linn

Is féidir leat freisin do bhacainn a thuairisciú do Bhallstát agus/nó do chomhlachas tionscail.

Conas a thugaimid freagra

Chomh luath agus a thuairiscigh tú bac trádála, déanaimid an méid seo a leanas:

  • Anailís a dhéanamh ar an mbacainn thuairiscithe

Chomh luath agus a thuairiscítear bacainn dúinn, féachaimid an bhfuil an bhacainn sin inár mbunachar sonraí cheana féin. Mura bhfuil, déanann na comhghleacaithe ábhartha geografacha agus earnála mar aon le Toscaireacht an Aontais anailís ar an mbacainn. Áirítear leis sin, mar shampla, an staid dhlíthiúil, an tionchar eacnamaíoch agus an raon feidhme geografach.

  • É a aicmiú

Ní hamháin go ndéantar an bhacainn a aicmiú de réir a chóid HS ach de réir earnála freisin (e.g. aerárthaí) agus de réir tomhais (e.g. lipéadú).

  • Dul i ngleic leis an mbacainn

Tá trí phríomhionstraim ag an Aontas chun dul i ngleic le bacainní trádála

  • caingne taidhleoireachta
  • díospóidí a réiteach
  • Comhaontuithe Saorthrádála an AE

Chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an mbealach ceart chun cinn, oibríonn an tAontas Eorpach i gcomhar leis na Ballstáit agus le comhlachais tionscail sa Bhruiséil agus i dtríú tíortha ar fud an domhain i struchtúr ar a dtugaimid an Chomhpháirtíocht um Rochtain ar an Margadh.

An bhfuil spéis agat níos mó a fhoghlaim faoin gComhpháirtíocht um Rochtain ar an Margadh seo? Léigh a thuilleadh.

Lorg bacainne trádála

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa