Seirbhísí – staidreamh

San Aontas Eorpach, is iad na seirbhísí an ghníomhaíocht eacnamaíoch is dinimiciúla arb ionann í agus tuairim is 75 % den OTI agus den fhostaíocht.

I measc na seirbhísí tá réimse leathan earnálacha, lena n-áirítear iompar, teileachumarsáid, seirbhísí gairmiúla, seirbhísí airgeadais, seirbhísí poist agus cúiréireachta, miondíol agus dáileadh, seirbhísí comhshaoil agus turasóireacht.

Is é an tAontas Eorpach an t-onnmhaireoir agus an t-iompórtálaí seirbhísí is mó ar domhan agus tá thart ar 25 % de sheirbhísí á dtrádáil ar fud an domhain aige. Is ionann trádáil seirbhísí agus trian de luach comhcheangailte iomlán an AE ar thrádáil earraí agus seirbhísí, agus tá seirbhísí breise leabaithe freisin i luach fhormhór na n-earraí.

Cuireann Eurostat staidreamh ar fáil ar leibhéal na hearnála do na príomhearnálacha seo a leanas

 • seirbhísí monaraithe ar ionchuir fhisiciúla atá faoi úinéireacht daoine eile
 • seirbhísí cothabhála agus deisithe, nach n-áirítear in aon áit eile
 • iompar
 • taisteal
 • tógáil
 • seirbhísí árachais agus pinsin
 • seirbhísí airgeadais
 • muirir ar mhaoin intleachtúil a úsáid, nach n-áirítear in aon áit eile
 • seirbhísí teileachumarsáide, ríomhaireachta agus faisnéise
 • seirbhísí eile gnó
 • seirbhísí pearsanta, cultúrtha agus áineasa
 • earraí agus seirbhísí rialtais, nach n-áirítear in aon áit eile

Le staidreamh i ndáil le trádáil idirnáisiúnta seirbhísí déantar taifead ar na hidirbhearta seirbhísí a tharlaíonn

 • idir cónaitheoirí Bhallstáit an Aontais Eorpaigh
 • idir cónaitheoirí Bhallstáit an AE agus cónaitheoirí ó thíortha nach Ballstáit iad

Soláthraíonn na staitisticí seo na luachanna airgeadaíochta de réir cineáil seirbhíse agus de réir tíre comhpháirtíochta, bunaithe ar na hidirbhearta arna dtaifeadadh faoi chomhardú íocaíochtaí tíre.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa