Služby – statistika

V EU představují služby jedinou nejdynamičtější hospodářskou činnost, která představuje přibližně 75 % HDP a zaměstnanosti.

Služby zahrnují širokou škálu odvětví, včetně dopravy, telekomunikací, odborných služeb, finančních služeb, poštovních a kurýrních služeb, maloobchodu a distribuce, environmentálních služeb a cestovního ruchu.

EU je největším světovým vývozcem a dovozcem služeb s přibližně 25 % světového obchodu se službami. Obchod se službami rovněž představuje třetinu celkové kombinované hodnoty obchodu se zbožím a službami v EU, přičemž další služby jsou rovněž začleněny do hodnoty většiny zboží.

Eurostat poskytuje statistiky na úrovni odvětví pro následující hlavní odvětví:

 • výrobní služby u cizích fyzických vstupů
 • údržba a opravy jinde nezahrnuté
 • doprava
 • cestování
 • konstrukce
 • pojištění a důchodové zabezpečení
 • finanční služby
 • poplatky za užívání duševního vlastnictví jinde nezahrnuté
 • telekomunikační, počítačové a informační služby
 • ostatní obchodní služby
 • osobní, kulturní a rekreační služby
 • výrobky a služby vládních institucí jinde nezahrnuté

Statistika mezinárodního obchodu službami zaznamenává transakce se službami, k nimž dochází

 • mezi rezidenty členských států EU
 • mezi rezidenty členských států EU a rezidenty z nečlenských zemí

Tyto statistiky poskytují peněžní hodnoty podle druhu služby a podle partnerských zemí na základě transakcí zaznamenaných v platební bilanci dané země.

 

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy