Trh EU

EU je celní unií – jejích 27 členských států tvoří pro celní účely jediné území.

To znamená, že:

 • ze zboží přepravovaného mezi členskými státy EU se neplatí žádné clo.
 • Členské státy EU uplatňují společný celní sazebník na zboží dovážené ze zemí mimo EU
 • legálně dovezené zboží se může pohybovat po celé EU bez dalších celních kontrol.

Podniky v EU i mimo ni mají prospěch z

 • trh s výrobky více než 400 milionů spotřebitelů
 • snazší přístup k široké škále dodavatelů a spotřebitelů
 • nižší jednotkové náklady
 • větší obchodní příležitosti.

27 členských států EU tvoří pro celní účely jednotné území. To znamená, že EU je celní unií, což znamená, že její členské státy nemají mezi sebou žádné celní překážky a všechny mají společný celní sazebník pro dovážené zboží. Kromě toho poté, co bylo řádně zaplaceno clo a bylo zkontrolováno dodržování dovozních podmínek, se dovážené zboží může volně pohybovat ve zbytku EU bez jakýchkoli dalších celních kontrol.

Celní území Unie zahrnuje území těchto členských států:

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Chorvatsko
 • České republice
 • Dánsko, s výjimkou Faerských ostrovů a Grónska
 • Německo, kromě ostrova Helgoland a území Büsingen
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko kromě Ceuty a Melilly
 • Francie, s výjimkou Nové Kaledonie, Saint-Pierre a Miquelonu, ostrovů Wallis a Futuna, Francouzské Polynésie a francouzských jižních a antarktických území, ale včetně zámořských departementů Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Mayotte a Réunionské ostrovy
 • Itálie, kromě obce Livigno
 • Kypr (do vyřešení kyperského problému je uplatňování acquis Unie pozastaveno na těch územích, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu)
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Nizozemsko v Evropě
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovenská republika
 • Finsko
 • Švédsko

Celní území Unie zahrnuje teritoriální vody, vnitřní vody a vzdušný prostor členských států, s výjimkou teritoriálních vod, vnitřních vod a vzdušného prostoru území mimo celní území Unie.

Území hlavního města Monaka, včetně jeho teritoriálních vod, vnitrozemských mořských vod a vzdušného prostoru, ačkoli se nachází mimo území Unie, se rovněž považuje za součást celního území Unie.

EU

 

Rakousko

 

Belgie

 

Bulharsko

 

Chorvatsko

 

Kypr

 

Česká republika

 

Dánsko

 

Estonsko

 

Finsko

 

Francie

 

Německo

 

Řecko

 

Maďarsko

 

Irsko

 

Itálie

 

Lotyšsko

 

Litva

 

Lucembursko

 

Malta

 

Nizozemsko

 

Polsko

 

Portugalsko

 

Rumunsko

 

Slovenské republice

 

Slovinsko

 

Španělsko

 

Švédsko

 
Území Monackého knížectví (včetně jeho teritoriálních vod, vnitrozemských mořských vod a vzdušného prostoru) je rovněž považováno za součást celního území EU.

 

Trh EU se rovněž zabývá

 • legislativní rámec – za účelem zlepšení vnitřního trhu se zbožím a posílení podmínek pro uvádění široké škály výrobků na trh EU byl v roce 2008 přijat nový legislativní rámec.
 • základní prvky jednotného trhu – právní předpisy o jednotném trhu se zbožím mají zajistit, aby výrobky uváděné na trh EU splňovaly vysoké zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky – výrobky, jejichž prodej v EU je povolen, se mohou pohybovat bez překážek obchodu a s minimální administrativní zátěží
 • volný pohyb v harmonizovaných a neharmonizovaných odvětvích – zásada volného pohybu zboží zajišťuje, aby tato ustanovení nevedla k vytváření neopodstatněných překážek obchodu
 • mezinárodní aspekty jednotného trhu – prostřednictvím svých vztahů se třetími zeměmi se EU snaží zajistit co nejlepší podmínky pro mezinárodní obchod s regulovanými produkty

Pokyny k pravidlům EU pro výrobky

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy