Trh EU

EU je celní unie — 27 členských států tvoří pro celní účely jediné území.

Znamená to, že

 • za zboží přepravované mezi členskými státy EU se neplatí žádné clo
 • Členské státy EU uplatňují společný celní sazebník na zboží dovážené ze zemí mimo EU
 • zboží, které bylo legálně dovezeno, se může pohybovat po celé EU bez dalších celních kontrol.

Podniky v EU i mimo ni mají prospěch z

 • trh pro jejich výrobky čítající více než 400 milionů spotřebitelů
 • snazší přístup k široké škále dodavatelů a spotřebitelů
 • nižší jednotkové náklady
 • větší obchodní příležitosti.

27 Členských států EU tvoří pro celní účely jediné území. To znamená, že EU je celní unií, což znamená, že její členské státy nemají mezi sebou žádné celní překážky a všechny mají společný celní sazebník pro dovážené zboží. Po řádném zaplacení cel a kontrole dodržování dovozních podmínek může navíc dovážené zboží volně pohybovat v rámci zbytku EU bez dalších celních kontrol.

Celní území Unie zahrnuje území těchto členských států:

 • Belgie,
 • Bulharsko,
 • Chorvatsko,
 • Česká republika,
 • Dánsko, s výjimkou Faerských ostrovů a Grónska,
 • Německo kromě ostrova Helgoland a území Büsingen,
 • Estonsko,
 • Irsko,
 • Řecko,
 • Španělsko kromě Ceuty a Melilly,
 • Francie, kromě Nové Kaledonie, Saint-Pierre a Miquelonu, ostrovů Wallis a Futuna, Francouzské Polynésie a Francouzských jižních a antarktických území, avšak včetně zámořských departementů Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Mayotte a Réunion,
 • Itálie, s výjimkou obcí Livigno a Campione d’Italia a vnitrostátních vod jezera Lugano, které leží mezi břehem a politickou hranicí oblasti mezi Ponte Tresa a Porto Ceresio,
 • Kypr (do vyřešení kyperského problému je pozastaveno uplatňování acquis Společenství v těch oblastech, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu),
 • Lotyšsko,
 • Litva,
 • Lucembursko,
 • Maďarsko,
 • Malty,
 • Nizozemsko v Evropě,
 • Rakousko,
 • Polsko,
 • Portugalsko,
 • Rumunsko,
 • Slovinsko,
 • Slovenská republika,
 • Finsko,
 • Švédsko.

Území hlavnínosti Monaka, včetně jeho teritoriálních vod, vnitrozemských mořských vod a vzdušného prostoru, které se nachází mimo území členských států, se rovněž považuje za součást celního území Společenství.

EU

 

Rakousko

 

Belgie

 

Bulharsko

 

Chorvatsko

 

Kypr

 

Česká republika

 

Dánsko

 

Estonsko

 

Finsko

 

Francie

 

Německo

 

Řecko

 

Maďarsko

 

Irsko

 

Itálie

 

Lotyšsko

 

Litva

 

Lucembursko

 

Malta

 

Nizozemsko

 

Polsko

 

Portugalsko

 

Rumunsko

 

Slovenská republika

 

Slovinsko

 

Španělsko

 

Švédsko

 
Území Monackého knížectví (včetně jeho teritoriálních vod, vnitrozemských mořských vod a vzdušného prostoru) je rovněž považováno za součást celního území EU.

 

Trh EU je také o

 • Legislativní rámec — v zájmu zlepšení vnitřního trhu se zbožím a posílení podmínek pro uvádění široké škály výrobků na trh EU byl v roce 2008 přijat nový legislativní rámec.
 • Základní prvky jednotného trhu — právní předpisy o jednotném trhu se zbožím si kladou za cíl zajistit, aby výrobky uváděné na trh EU splňovaly vysoké požadavky v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí - výrobky, které mohou být prodávány v EU, se mohou pohybovat bez překážek obchodu a s minimální administrativní zátěží
 • Volný pohyb v harmonizovaných a neharmonizovaných odvětvích - zásada volného pohybu zboží zajišťuje, že tato ustanovení nevedou k vytváření neodůvodněných překážek obchodu
 • Mezinárodní aspekty jednotného trhu - prostřednictvím svých vztahů se třetími zeměmi se EU snaží zajistit co nejlepší podmínky pro mezinárodní obchod s regulovanými produkty

Pokyny k pravidlům EU pro výrobky

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy