Pozitivní a negativní kotování

V obchodních dohodách mohou strany zapsat své závazky a výjimky do svých listin podle dvou různých technik – pomocí pozitivního seznamu nebo negativního seznamu.

Volba této techniky však není rozhodující pro rozsah závazků přijatých v rámci obchodní dohody.

Stejného stupně otevření nebo ochrany lze dosáhnout pomocí pozitivního seznamu jako u negativního seznamu.

Pozitivní seznamy

Při použití pozitivního seznamu musí obchodní partner výslovně („pozitivní“) uvést ta odvětví a pododvětví, v nichž přijímá závazky týkající se přístupu na trh a národního zacházení. 

Jako druhý krok obchodní partner uvádí všechny výjimky nebo podmínky z těchto závazků a uvádí omezení přístupu na trh a/nebo národního zacházení, která chce uplatňovat.   

Negativní seznamy

Při použití negativního seznamu musí obchodní partneři projít pouze druhým krokem. 

Nemusí uvádět odvětví, pro která přijímají závazky. Všechna odvětví nebo pododvětví, která nejsou uvedena na seznamu, jsou standardně otevřena zahraničním poskytovatelům služeb za stejných podmínek jako pro domácí poskytovatele služeb. 

Strany uvádějí pouze ta odvětví nebo pododvětví, která omezují nebo vylučují.

Kde najít seznamy v dohodě?

Obchodní partneři obvykle používají dvě různé přílohy, aby zapsali své výhrady do negativního seznamu.

  • Příloha I výslovně uvádí seznam všech stávajících vnitrostátních právních předpisů, které se odchylují od přístupu na trh a/nebo národního zacházení
  • Příloha II uvádí odvětví a pododvětví, pro něž je v budoucnu zachováno právo odchýlit se od přístupu na trh a/nebo národního zacházení, včetně případů, kdy v současné době neexistují žádná opatření.

EU použila jak negativní seznamy (například v dohodách s Kanadou a Japonskem), tak pozitivní seznamy (v dohodách s Koreou, Singapurem a Vietnamem).  

EU rovněž souhlasila s využitím tzv. „hybridního přístupu“ v rámci dohody TISA. Více

Další ustanovení

Obchodní partneři mohou při vyjednávání obchodní dohody rovněž zavést tzv. „standstill“ a/nebo „rámcové“ doložky. 

Tato ustanovení vymezují prostor pro zavedení omezení přístupu na trh nebo diskriminačních opatření v budoucnu.

I když smluvní strany obchodní dohody otevírají určité odvětví, ať už prostřednictvím pozitivního nebo negativního seznamu (a se pozastavením nebo bez něj), mohou stále zachovat nebo zavést nediskriminační právní předpisy, například

  • normy pro léčbu pacientů
  • kapitálové požadavky pro banky
  • kvalifikační požadavky pro určitá povolání
  • povinnosti všeobecných služeb (např. pro poštovní odvětví)
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy