Ustanovení o pozastavení

V „doložce o zachování stávajícího stavu“ se strany obchodní dohody zavazují zachovat trh v budoucnu alespoň tak otevřený jako v době uzavření dohody.

V praxi to znamená, že pokud se strana po uzavření obchodní dohody rozhodne dále otevřít svůj trh a následně se rozhodne vrátit se k přísnějšímu rámci, nesmí tento rámec nikdy klesnout pod úroveň otevřenosti stanovenou v dohodě.

Příklad: pokud se některá ze stran v obchodní dohodě zaváže, že povolí 30 % zahraniční vlastnictví v domácích společnostech, a později se jednostranně rozhodne povolit 40 %, může strana znovu zavést původní 30 % podíl, kdykoli si to přeje (avšak nemůže omezit ještě méně než 30 %).

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy