Zadávání veřejných zakázek

Chce vaše společnost prodávat služby na trhu s veřejnými zakázkami?

Zjistěte, jak se ucházet o vládní zakázky spolu s příslušnými pravidly a postupy.

Posoudit, zda jste způsobilí k účasti v zahraniční veřejné zakázce

Chcete-li se dozvědět, zda máte právo účastnit se dané veřejné zakázky mimo EU, použijte nástroj Můj obchodní asistent pro zadávání veřejných zakázek.

Můj obchodní asistent pro zadávání veřejných zakázek si klade za cíl pomoci evropským společnostem posoudit, zda jsou oprávněny účastnit se veřejného nabídkového řízení mimo EU. Posouzení vyžaduje, aby uživatel vložil informace, které jsou obvykle obsaženy v oznámení o nabídkovém řízení: zadavatele, předmětu a odhadované hodnoty veřejné zakázky.

Jako pilotní projekt nástroj v současné době umožňuje hodnocení veřejných nabídkových řízení z Kanady (na základě Dohody o vládních zakázkách i dvoustranné dohody CETA). Další zemí, která bude zahrnuta, bude Japonsko. Do tohoto nástroje budou včas začleněny další země.

Podívejte se na Můj obchodní asistent pro zadávání veřejných zakázek

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy