Zadávání veřejných zakázek

Chce vaše společnost prodávat služby na trhu veřejných zakázek?

Zjistěte, jak se ucházet o veřejné zakázky, spolu s příslušnými pravidly a postupy.

Posoudit vaši způsobilost k účasti v zahraničním nabídkovém řízení na veřejnou zakázku

Chcete-li se dozvědět, zda máte nárok na účast v daném vládním nabídkovém řízení mimo EU, použijte nástroj Můj obchodní asistent pro zadávání veřejných zakázek.

Můj obchodní asistent pro zadávání veřejných zakázek má pomoci evropským společnostem posoudit, zda jsou oprávněny účastnit se veřejného nabídkového řízení mimo EU. Posouzení vyžaduje, aby uživatel zadal informace, které jsou obvykle obsaženy v oznámení o nabídkovém řízení: zadavatel, předmět a odhadovaná hodnota veřejné zakázky.

Tento nástroj jako pilotní projekt v současné době umožňuje posouzení veřejných zakázek z Kanady (na základě jak Dohody o vládních zakázkách, tak dvoustranné dohody CETA). Další zemí, která bude pokryta, bude Japonsko. Další země budou do tohoto nástroje včas začleněny.

Podívejte se na Můj obchodní asistent pro zadávání zakázek

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy