Version: 1.4.0.39 (2021-03-19 17:25)
Přejít na Časté otázky
Oddíl:
Požadavky na výrobky
Časté dotazy:

Jak mohu získat souhlas s vývozem ryb do EU?

Za prvé, vaše země musí být schválena pro vývoz produktů rybolovu do EU. Viz seznam zemí a postup.

Za druhé, vaše zpracovatelské zařízení nebo výrobní plavidlo potřebuje schválení pro vývoz do EU. Viz seznam schválených zařízení.

Za třetí platí zvláštní pravidla pro označování produktů rybolovu.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy