Švýcarsko

Hospodářské a obchodní vztahy Švýcarska s EU se řídí především řadou dvoustranných dohod, v nichž Švýcarsko souhlasilo s převzetím některých aspektů právních předpisů EU výměnou za přístup k části jednotného trhu EU.

Základním kamenem vztahů mezi EU a Švýcarskem je dohoda o volném obchodu z roku 1972.

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA)v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Pravidla původu se řídí celoevropsko-středomořskou úmluvou.

V roce 1999 bylo podepsáno sedm odvětvových dohod známých jako „dvoustranné dohody I“. Vztahují se na

  • volný pohyb osob
  • technické překážky obchodu
  • zadávání veřejných zakázek
  • zemědělství,
  • letecká a pozemní doprava
  • výzkum.

Další soubor odvětvových dohod podepsaných v roce 2004 („dvoustranné dohody II“) se vztahuje na

  • zpracované zemědělské produkty
  • statistiky
  • boj proti podvodům.

Mezi EU a Švýcarskem existuje více než 100 dvoustranných dohod, které řídí více než 20 smíšených výborů.  Dohody zavazují Švýcarsko převzít příslušné právní předpisy EU v dotčených odvětvích.

Výměnou za částečnou integraci do jednotného trhu EU platí Švýcarsko finanční příspěvek na hospodářskou a sociální soudržnost v členských státech EU, které přistoupily po roce 2004.

Obchodní dohody mezi EU a Švýcarskem

 

Celní sazba platná pro váš produkt najdete na adrese Můj obchodní asistent.

EU je hlavním obchodním partnerem Švýcarska a Švýcarsko je čtvrtým největším obchodním partnerem EU.

Další informace o obchodních vztazích mezi EU a Švýcarskem.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy