Švýcarsko

Hospodářské a obchodní vztahy Švýcarska s EU se řídí především řadou dvoustranných dohod, v nichž Švýcarsko souhlasilo s převzetím některých aspektů právních předpisů EU výměnou za přístup k části jednotného trhu EU.

Základním kamenem vztahů mezi EU a Švýcarskem je dohoda o volném obchodu z roku 1972.

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA)“ v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Pravidla původu se řídí celoevropsko-středomořskou úmluvou.

V roce 1999 bylo podepsáno sedm odvětvových dohod, známých jako „dvoustranné dohody I“. Vztahuje se na ně

  • k volnému pohybu osob
  • technické překážky obchodu
  • zadávání veřejných zakázek
  • zemědělství
  • letecká a pozemní doprava
  • výzkum.

Další soubor odvětvových dohod podepsaných v roce 2004 („dvoustranné dohody II“) zahrnuje

  • zpracované zemědělské produkty
  • statistika
  • boj proti podvodům.

Existuje více než 100 dvoustranných dohod mezi EU a Švýcarskem, které řídí více než 20 smíšených výborů.  Dohody zavazují Švýcarsko k převzetí příslušných právních předpisů EU v dotčených odvětvích.

Výměnou za částečnou integraci do jednotného trhu EU Švýcarsko finančně přispívá k hospodářské a sociální soudržnosti v členských státech EU, které přistoupily po roce 2004.

Obchodní dohody mezi EU a Švýcarskem

 

Příslušnou celní sazbu pro váš výrobek naleznete v mém obchodním asistentovi.

EU je hlavním obchodním partnerem Švýcarska a Švýcarsko je čtvrtým největším obchodním partnerem EU.

Další informace o obchodních vztazích mezi EU a Švýcarskem.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy