Švýcarsko

Hospodářské a obchodní vztahy Švýcarska s EU se řídí především řadou dvoustranných dohod, v nichž Švýcarsko souhlasilo s převzetím některých aspektů právních předpisů EU výměnou za přístup k části jednotného trhu EU.

Základem vztahů mezi EU a Švýcarskem je dohoda o volném obchodu z roku 1972.

 

Příslušnou celní sazbu pro váš produkt najdete na stránkách My Trade Assistant.

V roce 1999 bylo podepsáno sedm odvětvových dohod, známých jako „dvoustranné dohody I“.

Vztahují se na

  • volný pohyb osob
  • technické překážky obchodu
  • veřejné zakázky
  • zemědělství
  • letecká a pozemní doprava
  • výzkum.

Další soubor odvětvových dohod podepsaných v roce 2004 („dvoustrany II“) zahrnuje

  • zpracované zemědělské produkty
  • statistiky
  • boj proti podvodům.

Mezi EU a Švýcarskem existuje více než 100 dvoustranných dohod, které řídí více než 20 smíšených výborů. Dohody zavazují Švýcarsko, aby převzalo příslušné právní předpisy EU v dotčených odvětvích.

Výměnou za částečnou integraci do jednotného trhu EU platí Švýcarsko finanční příspěvek na hospodářskou a sociální soudržnost v členských státech EU, které přistoupily po roce 2004.

Obchodní dohody mezi EU a Švýcarskem

 

Pravidla původu se řídí celoevropsko-středomořskou úmluvou.

EU je hlavním obchodním partnerem Švýcarska a Švýcarsko je čtvrtým největším obchodním partnerem EU.

Další informace o obchodních vztazích mezi EU a Švýcarskem.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy