Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Přejít na Časté otázky
Oddíl:
Dovozní cla
Časté dotazy:

Pokud se tarif vztahuje na hmotnost, je jeho hrubá hmotnost nebo čistá hmotnost?

Není-li uvedeno jinak, vztahuje se sazba na čistou hmotnost, která je hmotností samotného zboží bez obalu nebo nádob.

Share this page:

Rychlé odkazy