Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Doložka o západce

V „rámcové doložce“ se strany obchodní dohody zavazují zachovat jakékoli další otevírání svých trhů, o němž se mohou jednostranně rozhodnout. Toto otevření by bylo „zablokované“, tj. nemůže dojít k žádnému kroku zpět.

Příklad: pokud se některá ze stran v obchodní dohodě zaváže, že povolí 30 % zahraniční vlastnictví v domácích společnostech, a později se jednostranně rozhodne povolit 40 % podíl, nemůže se strana vrátit ze 40 % zahraničního vlastnictví.

Vzhledem k tomu, že závazky obvykle odrážejí stávající míru otevřenosti trhu, zajišťuje západková doložka, že dohoda o volném obchodu je orientovaná na budoucnost a zůstává aktuální, neboť zachycuje jednostrannou liberalizaci, kterou může druhá strana v budoucnu provést.

Share this page:

Rychlé odkazy