Doložka „ratchet“

V „ratchetovej doložke“ sa zmluvné strany obchodnej dohody zaväzujú zachovať na svojich príslušných trhoch akékoľvek ďalšie otvorenia, o ktorých môžu jednostranne rozhodnúť. Takéto otvorenie by bolo „zablokované“, t. j. nemôže dôjsť k žiadnemu kroku späť.

Príklad: ak sa zmluvná strana v obchodnej dohode zaviaže, že umožní 30 % zahraničné vlastníctvo v domácich spoločnostiach a neskôr sa jednostranne rozhodne povoliť 40 %, táto strana sa nemôže odkloniť od 40 % zahraničného vlastníctva.

Keďže záväzky zvyčajne odrážajú existujúcu úroveň otvorenosti trhu, doložka o vzájomnom uznávaní zaručuje, že dohoda o voľnom obchode je výhľadová a aktuálna zachytávaním jednostrannej liberalizácie, ktorú druhá strana môže v budúcnosti vykonať.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy