Najčastejšie otázky:

Sú splatné nejaké clá na softvér dovezený z tretích krajín?

Služby alebo nehmotný tovar, ako napríklad softvér, sa do EÚ dovážajú bez cla. Ak sa však softvér vyvinutý v EÚ začlení do tovaru v tretej krajine, napr. automobil v Japonsku a toto auto sa do EÚ dováža, dovozca by sa mohol vyhnúť plateniu ciel na hodnotu softvéru EÚ, ak využil režim pasívny zušľachťovací styk. Viac informácií nájdete tu.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy