Ustanovenie o zastavení pomoci

V „doložke o zachovaní status quo“ sa zmluvné strany obchodnej dohody zaväzujú zachovať trh v budúcnosti aspoň tak otvorený ako v čase uzavretia dohody.

V praxi to znamená, že ak sa strana po uzavretí obchodnej dohody rozhodne ďalej otvoriť svoj trh a následne sa rozhodne vrátiť sa k reštriktívnejšiemu rámcu, tento rámec nesmie nikdy klesnúť pod úroveň otvorenosti, ku ktorej sa zaviazala dohoda.

Príklad: ak sa zmluvná strana v obchodnej dohode zaviaže umožniť 30 % zahraničné vlastníctvo v domácich spoločnostiach a neskôr sa jednostranne rozhodne povoliť 40 %, strana môže opätovne zaviesť pôvodnú úroveň 30 % vždy, keď si to želá (ale nemôže ďalej obmedzovať menej ako 30 %).

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy